Simbol al solidarităţii culturale dintre latini


În anul 1992, dl Philippe Rossillon, o persoană plină de iniţiative şi idei şi care iradia energie pretutindeni, a decis să exploreze latinitatea de la extrema est-europeană. Philippe Rossillon, preocupat în mod deosebit ca diversitatea culturală pe care o oferă civilizaţiile latine să fie cât mai prezentă în lume, a fost cel care a reanimat, în 1983, Uniunea Latină, constituită cu treizeci de ani mai devreme şi rămasă într-un fel pe hârtie.
Bineînţeles, Republica Moldova, cu simbiozele ei culturale şi cu dominanta latină, nu putea să stea deoparte şi, spre finele anului 1992, a aderat la Uniunea Latină, care de la 12 state membre în 1983 a ajuns să întrunească în prezent 35 de state de pe toate continentele.
În manifestările pe care le desfăşoară în cadrul Uniunii Latine, Statele membre lansează diferite activităţi care permit ocrotirea bogăţiei spirituale a lumii latine, promovarea şi valorificarea diversităţii culturale, comunicarea şi schimbul dintre culturi. Trei direcţii prioritare au fost alese pentru aceasta: Promovarea şi Predarea Limbilor Latine, Terminologia şi Industria Limbilor, Cultură şi Comunicare în care e prezent şi compartimentul Audiovizual.
Republica Moldova şi-a găsit locul în cadrul proiectelor desfăşurate în cele trei direcţii de activitate. Dintre numeroasele concursuri, premii, seminare, ateliere, expoziţii, donaţii de carte unele au devenit de acum tradiţionale, constituind o carte de vizită a direcţiilor pe care le reprezintă.
Dialog Latin este concursul multilingv lansat în toate ţările membre cu ocazia Zilelor Francofoniei şi încheiat pe 15 mai, de Ziua Latinităţii. Concursul – o îmbinare de probe cu caracter ludic, care solicită intuiţia lingvistică, spiritul creativ şi imaginaţia participanţilor – este destinat tinerilor care cunosc două sau mai multe limbi latine. Al treilea an la rând, tineri din toată lumea care participă la acest concurs obţin premii băneşti, cărţi, CD-uri, metode de studiere a limbilor, cursuri de limbi străine etc., oferite atât de Uniunea Latină cât şi de instituţiile partenere. Învingătorii în cea de-a II-a ediţie au beneficiat de o călătorie la Roma. Ambasada Franţei şi Alianţa Franceză din Moldova, Ambasada României, Ambasada Spaniei, Institutul Cervantes din Bucureşti, Asociaţia Univers Moldova, Reprezentanţa ISTC în Moldova, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Moldova sunt membri ai Comitetului Naţional de Pilotaj şi oferă premii participanţilor la aceste probe.
Concursul de Artă Uniunea Latină, destinat studenţilor de la Facultăţile de Arte Plastice şi Design din Republica Moldova, de cinci ani încoace le oferă participanţilor posibilitatea de a-şi valorifica atât aptitudinile plastice cât şi cunoştinţele teoretice. Probele concursului variază de la an la an. În actuala ediţie accentul se va pune în mod special nu pe volumul de cunoştinţe ci pe aptitudinile analitice ale concurenţilor, pe capacitatea lor de a compara două opere de artă din epoci diferite şi de a trage concluzii, de a caracteriza creaţia unui artist pe baza anumitor lucrări şi de a argumenta. Cei mai buni studenţi sunt gratificaţi cu premii băneşti şi albume de artă oferite de Uniunea Latină. Ediţia din acest an este semnificativă prin faptul că, pe lângă partenerul nostru fidel de la primele ediţii, Facultatea de Arte Plastice şi Design a Universităţii Pedagogice “Ion Creangă”, au aderat şi parteneri noi. Alianţa Franceză din Moldova va oferi o călătorie tematică la Paris – Descoperirea Artei Moderne – pentru laureatul premiului I. Muzeul Naţional de Arte Plastice va acorda un premiu. Fundaţia Union Fenosa va pune la dispoziţia premianţilor Sala de expoziţii din localul Teatrului de păpuşi„Licurici” pentru vernisajul lucrărilor.
În anul curent va fi lansat, în premieră în toate ţările membre, Premiul Uniunii Latine pentru Tinerii Creatori în Domeniul Artelor Plastice. Premiul este destinat tinerilor artişti care sunt pe cale de a se afirma. Ei vor prezenta un dosar în conformitate cu cerinţele concursului. În fiecare ţară, juriuri naţionale vor alege câte un artist. Apoi, pe baza candidaţilor propuşi de acestea, un Juriu internaţional va selecta trei finalişti cărora li se va oferi posibilitatea de a lucra timp de trei luni în cadrul unei tabere internaţionale de creaţie.
La cea de-a II-a ediţie este Premiul Uniunii Latine pentru Traducere Tehnico-Ştiinţifică în Limba Română, care a înlocuit Premiul pentru Terminologie Tehnico-Ştiinţifică. Organizarea acestui concurs are la bază două necesităţi fundamentale ale activităţii lingvistice din Republica Moldova şi din România: asigurarea unei prezenţe mai bune şi mai bine reprezentate a limbii române în cadrul comunicării specializate şi stimularea profesiunii de traducător de texte tehnico-ştiinţifice. Premiul recompensează munca traducătorului, dar în acelaşi timp pune în valoare şi editurile care au tipărit traducerile respective. Această acţiune, ca şi multe altele din domeniu – seminare de formare, mese rotunde, conferinţe – are menirea de asemenea să stimuleze comunicarea dintre instituţiile care pregătesc cadre în ale traducerii, profesioniştii din ramură şi organismele care au nevoie în activitatea lor de traducători şi de alte persoane competente în limbajele specializate.
În cadrul Cursurilor de formare pentru tinerii cineaşti din spaţiul latin trei cineaşti din Republica Moldova au fost selectaţi în ultimii trei ani pentru a participa, împreună cu alţi colegi din ţările Uniunii Latine, la cursuri de reciclare în scrierea scenariilor şi tehnica montajului la şcoli prestigioase din Paris şi de la Roma.
Pe lângă aceste activităţi, Uniunea Latină îşi propune să-şi lărgească acţiunile în domeniul audiovizualului şi mai ales al filmului. De mai mulţi ani participăm în parteneriat cu Ambasada Franţei şi cu Alianţa Franceză la organizarea Festivalului Filmului Francofon la Chişinău. În octombrie 2003, Birourile din Moldova şi din România ale Uniunii Latine vor organiza la Bucureşti şi la Chişinău un Festival al Filmului Latin. La Chişinău evenimentul va fi găzduit de fidelul promotor al cinematografiei europene şi al celei latine în general, Centrul de Cultură Odeon.
Pentru a difuza ideea de latinitate, pentru a amplifica prezenţa limbilor şi a culturilor ţărilor latine în concertul mondial, Uniunea Latină se sprijină din ce în ce mai mult pe toată gama instrumentelor de comunicare moderne: formarea de bănci de date informatizate, editarea de CD-Romuri lingvistice si culturale, constituirea unui site amplu pe reţeaua Internet, care poate fi accesat de pe adresa http://www.unilat.org.
Pe site-ul Uniunii Latine este formulată şi misiunea Organizaţiei, care a fost definită pornind de la necesitatea de a fi în pas cu timpul şi de a răspunde priorităţilor existente: „În momentul în care se strâng legăturile dintre ţările ibero-americane şi se dezvoltă relaţiile instituţionale dintre statele lusofone şi cele hispanofone, precum şi dintre statele francofone, în momentul în care a luat naştere Mercosur şi s-a constituit o comunitate a ţărilor de limbă portugheză, în momentul în care se edifică o Europă a culturilor, care trebuie în mod necesar să completeze Europa economică şi monetară, Uniunii Latine îi revine misiunea de a-şi asuma un rol tot mai semnificativ în percepţia acestei solidarităţi culturale dintre latini, pe care o simbolizează.”