Concursul „Moştenire” (Ediţia a zecea)


Organizat din iniţiativa Alianţei pentru Sprijinirea Basarabiei cu sediul la Paris, Franţa, Preşedinte Eugen Holban, acest concurs, ca şi cele anterioare, este destinat elevilor din clasele superioare ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Republica Moldova şi Ucraina. Se vor acorda următoarele premii şi distincţii pe cele două secţiuni: a) Istoria românilor; b) Istoria literaturii române:
Premiul I, în valoare de 200 de dolari, pentru fiecare dintre cele două secţiuni;
Premiul II, în valoare de 150 de dolari, pentru fiecare dintre cele două secţiuni;
Premiul III, în valoare de 100 de dolari, pentru fiecare dintre cele două secţiuni;
Menţiuni: câte 5 menţiuni a câte 50 de dolari, pentru fiecare dintre cele două secţiuni (total: 10 menţiuni).
Un premiu special în valoare de 100 de dolari SUA pentru cea mai originală lucrare la literatura română a instituit distinsul om de cultură dl Toma ISTRATI.
Toţi premianţii, precum şi cei menţionaţi, vor primi în dar cărţi în limbile română şi franceză.
Pentru elevii din Ucraina se prevede rambursarea cheltuielilor de transport.
 
Subiecte la istorie:
1. Conştiinţa originii latine comune a populaţiei băştinaşe din Ţara Românească, Ţara Moldovei şi Transilvania, oglindită în operele cărturăreşti din epoca medievală.
2. Românitatea moldovenilor reflectată în documente, opere juridice, bisericeşti şi cronicăreşti din Moldova medievală.
3. Originea română şi unitatea românească a supuşilor Ţării Româneşti, Ţării Moldovei şi Transilvaniei, oglindită în opera lui Dimitrie Cantemir.
4. Unitatea moldovenilor, muntenilor şi românilor ardeleni, reflectată în cultura laică şi bisericească din Ţara Românească, Ţara Moldovei şi Transilvania în secolele XIV-XVII.
5. Ideea identităţii naţionale româneşti în prima jumătate a secolului al XIX-lea şi rolul ei în crearea statului modern român.
6. Formele de rezistenţă a românilor basarabeni faţă de politica colonială a ţarismului rus în Basarabia (1812-1917).
7. Renaşterea culturală şi consolidarea conştiinţei naţionale româneşti în Basarabia în cadrul României întregite (1918-1940).
8. Formele de exercitare şi consecinţele politicii de deznaţionalizare a românilor basarabeni sub regimul sovietic de ocupaţie.
9. Factorii interni şi externi ai renaşterii naţionale româneşti în Republica Moldova în 1988-2001.
10. Temă liberă formulată individual de participanţii la concurs, dar axată pe subiectul central al ediţiei de faţă a concursului: „Unitatea etnică (naţională) românească de la origini până în zilele noastre”.
 
Subiecte la literatura română:
1. Mircea Eliade despre geneza şi semnificaţia mitului.
2. Avatarurile literaturii basarabene din primele decenii ale secolului al XIX-lea.
3. Naţional şi universal în creaţia romanticilor români de la 1848.
4. Doi mari arhitecţi ai iluminismului românesc: Gh.Asachi şi I.Heliade-Rădulescu.
5. „Iubirea de patrie” în viziunea lui M. Eminescu.
6. Opera lui Ion Luca Caragiale la începutul mileniului trei.
7. Note stănesciene în lirica poeţilor din Basarabia.
8. Motive folclorice în creaţia lui N. Dabija şi I. Hadârcă.
9. Universul copilăriei în proza lui Spiridon Vangheli.
10. Problema viabilităţii spirituale în lirica poeţilor şaptezecişti L. Lari, V. Romanciuc, A.Suceveanu.
 
Condiţiile concursului
Participanţii vor prezenta lucrările în scris în volum de 15-20 de pagini, dactilografiate la 2 intervale sau extrase la imprimantă cu spaţiul şi mărimea caracterelor respective sau scrise citeţ în caiet. 
Lucrările vor fi expediate pe adresa redacţiei săptămânalului „Literatura şi arta”: str. Sfatul Ţării, nr. 2, cod poştal 2009, Chişinău, până la 1 februarie 2003. Pe plic se va indica: Pentru concursul „Moştenire”, secţiunea şi numărul temei. La concurs vor fi admise lucrările consacrate unei singure teme din secţiunea dată.
Pentru etapa a doua vor fi invitaţi autorii celor mai bune lucrări. Discuţiile vor avea loc cu precădere pe baza temelor propuse.
 
Cerinţe faţă de perfectarea lucrărilor:
1. Pe foaia de titlu se va indica:
a) Concursul „Moştenire”;
b) Secţiunea, numărul temei şi tema;
c) Numele, prenumele, instituţia de învăţământ, clasa şi adresa completă a autorului;
2. Lista literaturii consultate (monografii, studii, articole etc.) se va anexa la finele lucrării.
La concurs sunt invitaţi să participe elevii gimnaziilor, liceelor, colegiilor.
Rezultatele concursului vor fi anunţate în presă.
 
Relaţii suplimentare la tel.:
73-80-93, 23-82-12