Patriae et scientiae sacrum


Eugen Coşeriu este, fără îndoială, cel mai mare lingvist român din toate timpurile şi unul dintre cei mai celebri reprezentanţi ai spiritului românesc pe meridianele lumii. El a realizat în ştiinţa limbajului, aşa cum s-a spus, o „revoluţie coperniciană”. Filosof al limbajului, fondator al lingvisticii integrale ca ştiinţă a culturii universale, Eugen Coşeriu a fost dublat de un scriitor eminent. În fiinţa sa renascentistă, cutezanţa ştiinţei s-a îmbinat armonios cu neliniştea metafizică a beletristicii. Cunoscător fără pereche al limbilor clasice şi moderne, Eugen Coşeriu dialoghează acum, peste timp şi loc, cu magistrii săi Platon, Aristotel şi Hegel, întru eternitate.
Integrat în aristocraţia culturii europene, încoronat cu lauri academici şi înalte premii internaţionale, savantul Eugen Coşeriu a purtat în sufletul său, într-un exil de peste jumătate de veac, valorile culturii româneşti şi soarta tragică a patriei sale. Prin modelul vieţii sale şi prin opera sa fără egal, demiurgul Eugen Coşeriu nu este numai un autor, ci un continent spiritual. Valoarea emblematică a operei sale ne obligă să o integrăm, cît mai curînd, în circuitul limbii române şi să medităm, la acest început de mileniu, la destinul european al culturii româneşti.