Telegramă Domnului Academician Mihai Cimpoi


Iubite coleg,
La cei 60 de ani pe care îi rotunjeşti acum, la acest început de toamnă “patriarhală”, numele Dumitale impune imaginea unui scriitor şi cărturar de largă cuprindere şi erudiţie şi, deopotrivă, a unei personalităţi publice recunoscute, aflate cu devotament în slujba cauzei româneşti din Basarabia. Distins critic literar şi filozof al culturii, în cărţile pe care le-ai dat la lumină, diverse şi profunde – “Focul sacru”, “Duminica valorilor”, “Cicatricea lui Ulysse”, “Lucian Blaga: paradisiacul, lucifericul, mioriticul”, “O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia”, “Cumpăna cu două ciuturi” ş.a. – ai valorificat, cu penetraţie şi competenţă, atât spaţiul spiritual autohton, cât şi alte orizonturi literare şi de cultură. Reputat eminescolog, cărţile Dumitale “Narcis şi Hyperion”, “Căderea în sus a Luceafărului”, “Spre un nou Eminescu” constituie o contribuţie exegetică incontestabilă la analiza şi reinterpretarea din noi perspective a universului eminescian.
În calitate de deputat şi lider de opinie, te-ai manifestat ca promotor al valorilor româneşti, te-ai aflat necontenit în miezul procesului de renaştere naţională din Basarabia. În aceeaşi măsură, prezenţa Dumitale în fruntea breslei scriitoriceşti imprimă instituţiei noastre prestanţă şi verticalitate morală.
La acest prag de vârstă şi de creaţie, îţi urăm din toată inima multă sănătate, ani rodnici şi fericiţi, noi izbânzi creatoare. Fie ca “focul sacru” al inspiraţiei să-ţi rămână mereu far şi călăuză.
La mulţi ani!
 
Consiliul Uniunii
Scriitorilor din Moldova