Silviu Berejan. Curriculum vitae


Născut la 30 iulie 1927 în comuna Bălăbăneşti, plasa Vadul lui Vodă, jud. Lăpuşna (azi – jud. Chişinău).
Studii. În 1938 şcoala primară din s. Valea Perjei, jud. Tighina; 1938-1944 liceul “B. P. Hasdeu” din Chişinău; 1944-1945 – studii în refugiu la liceul “C. D. Loga” din Timişoara; 1945-1946 – şcoala rusă de cultură generală din Comrat; 1946-1947 – şcoala moldovenească nr. 1 din Chişinău; 1947-1952 – Facultatea de Istorie şi Filologie a Universităţii de Stat din Chişinău (iniţial înscriindu-se la Institutul de Arhitectură din Odesa, apoi la Facultatea de Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat din Chişinău); 1952-1956 – specializare la doctorantură în cadrul aceleiaşi universităţi.
Grade şi titluri ştiinţifice. Doctor în filologie (1956, Universitatea de Stat din Chişinău); doctor habilitat în filologie (1972, Institutul de Lingvistică din Moscova al A.Ş. a U.R.S.S.); profesor universitar (1979, Universitatea de Stat “Al. Russo” din Bălţi); membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Moldova (1989); membru titular (academician) al Academiei de Ştiinţe din Moldova (1992); membru de onoare al Institutului de Lingvistică “Iorgu Iordan” din Bucureşti al Academiei Române (1999); Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat “Al. Russo” din Bălţi (1999).
Activitate de cercetare şi de coordonare. Cercetător superior la Institutul de Limbă şi Literatură al Filialei Moldoveneşti a A.Ş. din fosta U.R.S.S. (1956-1958); secretar ştiinţific (1958-1961); şef al sectorului Istoria limbii (1961-1978); şef al secţiei Lexicologie şi Lexicografie (1978-1987); director al Institutului (1987-2000); academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Umanistice a A.Ş. a Republicii Moldova (1991-1995).
Domenii de cercetare. Limba română (gramatică, lexicologie, lexicografie, stilistică, istorie, cultură a vorbirii), semantică generală, teorie lingvistică, romanistică, slavistică, lingvistică comparată şi contrastivă.
Activitate didactică. Lector la Institutul Pedagogic din Tiraspol (1954-1955),la Universitatea din Chişinău (1955-1956), la Institutul Pedagogic din Bălţi (1973-1983).
Publicaţii. Autor a mai mult de 300 de studii editate atît în ţară, cît şi în străinătate, inclusiv 3 monografii, 4 dicţionare, 6 manuale. Redactor ştiinţific şi titular la circa 40 de cărţi de lingvistică. Traducător şi editor de lucrări din opera unor somităţi ale lingvisticii ca V. F. Şişmariov, I. Iordan, E. Coşeriu. Secretar de redacţie (din 1958) şi redactor-şef (din 1989) al publicaţiei periodice academice “Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară”, membru al colegiului de redacţie al revistei “Limba Română” din Chişinău (din 1991).
Manifestări ştiinţifice. Participant la mai multe congrese şi conferinţe internaţionale (de lingvistică, de filologie romanică, de lexicografie, de filologie română, de ştiinţe şi arte), colocvii şi simpozioane internaţionale (privind Atlasul Lingvistic Romanic,  Patronimica Romanică, Ştiinţele Limbajului, limbă română), precum şi la numeroase conferinţe şi sesiuni din Ţară şi din fosta U.R.S.S. A participat la nenumărate emisiuni radiofonice şi televizate, a acordat zeci de interviuri în presă vizînd diverse probleme de limbă şi de ştiinţă a limbii.
Pregătirea cadrelor. Conducător ştiinţific şi referent (oponent) oficial sau neoficial, consultant legalizat sau nelegalizat la circa 50 de doctoranzi şi competitori. Autor a cîteva zeci de avize la disertaţii şi autoreferate de disertaţii.
Membru în organe ştiinţifice colective naţionale şi internaţionale, în diverse Consilii, Comitete, Comisii. Prezidiul Comisiei Superioare de Atestare din Republica Moldova, Comitetul Internaţional de patronaj pentru Atlasul Lingvistic Romanic (Franţa), Biroul Secţiei de Ştiinţe Socio-umaniste al A.Ş.M., Consiliul ştiinţific al Institutului de Lingvistică, Comitetul de Stat pentru onomastică, Consiliul de conducere al temei sociolingvistice de colaborare internaţională româno-germană, membru al Comitetului Internaţional al Slaviştilor, Membru de Onoare al Institutului de Lingvistică al Academiei Române, Preşedinte al Comisiei de expertiză a CSA (pentru grade şi titluri ştiinţifice şi didactice) ş.a.
Distincţii, aprecieri. Insigna “Eminent al învăţămîntului public” (1979), Premiul Prezidiului A. Ş. M. (1986), Premiul de Stat al Moldovei (1987), Ordinul Republicii (1996), Premiul Academiei Româno-Americane (1997), Medalia “Dimitrie Cantemir” (2000); biobibliografii ale D-sale au fost incluse în prestigioase surse de referinţă din lume: Dicţionar enciclopedic ilustrat (Chişinău); International Who’s Who in Translation & Terminology. – Union Latine(Paris), Praetorius Limited (Nottingham), International Where + How (Bonn), Infoterm (Wien), 1995; Ведущие языковеды мира (Moscova), 2000.