Un bun model de abordare a spinoaselor probleme de ştiinţă şi cultură


Mesajul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova
 
Stimate dle redactor-şef Alexandru Bantoş,
Stimaţi membri ai Colegiului de redacţie al revistei “Limba Română”,
Onorată asistenţă
 
Sesiunea de astăzi este nu numai o şedinţă festivă prilejuită de împlinirea unui deceniu de apariţie a revistei “Limba Română”, dar şi o manifestare ştiinţifică, academică, în care se vor menţiona impresionantele realizări ale colaboratorilor revistei pe tărâmul lingvistic şi literar pe parcursul celor 10 ani de muncă asiduă.
Această publicaţie de ştiinţă şi cultură şi-a propus drept scop susţinerea procesului de revigorare a limbii de stat şi de reafirmare a ei în toate sferele vieţii sociale, economice şi culturale. Pe parcursul unui deceniu a militat consecvent pentru restabilirea şi promovarea adevărului ştiinţific privind limba, istoria şi cultura neamului nostru. Revista a reuşit să ofere în permanenţă un bun model de abordare a spinoaselor probleme de ştiinţă şi de cultură. Colaborează fructuos cu multiple institute de cercetări ale academiei de Ştiinţe, în prim-plan situându-se Institutul de Lingvistică, Institutul de Literatură şi Folclor, Institutul de Istorie etc. Una dintre liniile principale ale programului redacţional este evaluarea şi reevaluarea patrimoniului literar naţional, revista propunând o viziune modernă a literaturii, bazată pe principii estetice fundamentate din punct de vedere ştiinţific. Un viu ecou în societate a suscitat publicarea articolelor, studiilor, eseurilor semnate de personalităţi marcante din republică şi din lume.
Ţinuta ştiinţifică, stilul elevat, aspectul grafic original şi mereu proaspăt ale publicaţiei au reuşit s-o transforme într-un centru de atracţie pentru cititori, plasând-o printre cele mai bune apariţii editoriale din ultimul timp.
Totodată, redacţia revistei “Limba Română”, în colaborare cu Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, cu institutele de profil de aici, a participat la organizarea şi mediatizarea lucrărilor unor importante foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale. În cele 69 de numere ale publicaţiei şi în 16 volume editate în aceşti ani de către redacţie în colecţia “Biblioteca revistei Limba Română”, a fost generalizată şi sintetizată practica de interpretare a fenomenului lingvistic la est de Prut, cititorului larg fiindu-i oferite solide argumente de ordin filologic, istoric, juridic etc. despre denumirea corectă a limbii noastre şi necesitatea extinderii ariei ei de funcţionare.
Revista “Limba Română” este înalt apreciată de către specialişti notorii, lucru despre care vorbesc multiplele prezentări şi recenzii apărute în periodicele din Republica Moldova, din România şi din alte ţări. Activitatea fructuoasă a revistei desfăşurată pe parcursul a zece ani, numeroasele acţiuni de ordin ştiinţific şi cultural, organizate de colegiul redacţional, iar în ultimii trei ani împreună cu Centrul de cultură şi Asistenţă Didactică “Casa Limbii Române”, instituţie ctitorită de către revista “Limba Română” cu sprijinul Primăriei municipiului Chişinău, conturează profilul revistei “Limba Română” ca o veritabilă redută în care ştiinţa se îmbină în mod fericit cu problemele generale de cultură şi care pledează în permanenţă în favoarea adevărului ştiinţific.
Cu ocazia frumoasei aniversări Academia de ştiinţe a Republicii Moldova adresează cele mai sincere felicitări redacţiei şi autorilor care timp de un deceniu au întreţinut vie flacăra adevărului despre noi.
Vivat, crescat, floreat!
 

Chişinău, 21 mai