Cultivarea unităţii naţionale spirituale


Mesajul Institutului de Lingvistică “Al. Philippide”, Iaşi
 
Stimaţi membri ai redacţiei revistei “Limba Română”,
stimate domnule redactor-şef Alexandru Bantoş
 
În Eneida (cântul al VI-lea, versurile 126-129), referindu-se la uşurinţa coborârii unui om sau unui neam în infern şi la dificultatea ieşirii de acolo, Vergiliu afirma următoarele: “...Uşor e să mergi în Avernuc. / Poarta lui Pluto cel negru deschisă-i ziua şi noaptea. /Însă ieşirea la lumea de sus şi reîntoarcerea-n lume, /Ăsta e greul şi răul” (traducere de George Coşbuc).
A băut şi poporul român, de o parte şi alta a Prutului, vreme îndelungată, din apele înnegurate ale Styxului, obişnuindu-se cu amăreala paharului. Când însă a încercat să iasă din nou la lumină, a constatat cât de anevoios şi chiar dureros este urcuşul. Imperialismul bolşevic i-a împărţit în români şi moldoveni, măgulindu-i pe cei dintâi cu iluzia libertăţii, iar pe ceilalţi cu iluzia internaţionalismului. Desprinderea de năravurile bolşevice este asemănătoare cu o naştere grea şi îndelungată, cu deosebire acolo unde pericolul surghiunirii în gheţurile urşilor albi a pândit vreme de aproape două secole.
În comparaţie cu această lungă perioadă de sclavie, cei zece ani de apariţie, la Chişinău, a revistei “Limba română” reprezintă o incontestabilă victorie asupra forţelor întunericului. Înainte de toate, pentru că este cea dintâi publicaţie din istoria bogată a presei periodice chişinăuiene care afirmă, răspicat, chiar din titlu, romanitatea subdialectului vorbit de românii dintre Prut şi Nistru, romanitate negată în fel şi chip de servitorii bolşevismului. În al doilea rând, pentru că este alcătuită cu un profesionalism desăvârşit, care nu face loc amatorismelor periculoase şi dăunătoare, refuzând entuziasmele gratuite. Revista cultivă stăruitor ştiinţa adevărată şi respinge, la fel de stăruitor, falsurile lingvistice şi istoriografice.
De asemenea, este de apreciat interesul constant arătat de revista “Limba română” tuturor provinciilor româneşti, prin numere tematice realizate cu multă pricepere şi care contribuie la cultivarea unităţii naţionale spirituale.
Adresându-se atât profesorilor, cât şi elevilor, revista “Limba română” creează un climat instructiv-educaţional de înaltă ţinută, pregătind generaţiile viitoare pentru o corectă înţelegere a istoriei, limbii şi literaturii naţionale.
Dorim revistei “Limba română” o apariţie îndelungată, iar colectivului redacţional putere de muncă şi sănătate, pentru susţinerea nobilelor scopuri pe care şi le-a propus şi pe care le urmăreşte cu demnitate.