Modestie şi tenacitate în nobila muncă de apostolat


Mesajul Ministerului Educaţiei şi Cercetării din România
 
Stimaţi colegi,
 
Revista “Limba Română” de la Chişinău, aidoma neobosiţilor dascăli din şcolile Republicii Moldova, pe parcursul celor zece ani de existenţă, a ştiut să-şi ducă, cu modestie, dar şi cu tenacitate, nobila muncă de apostolat întru luminarea celor mulţi, vitregiţi de vicisitudinile vremii şi ale istoriei, cu lumina cea dreaptă a adevărului despre noi şi despre veşmântul fiinţei noastre, contribuind în mod simţitor la o mai bună cunoaştere a spaţiului cultural comun de către românii de pe ambele maluri ale Prutului. Prin ţinuta ştiinţifico-metodică şi prezentarea grafică revista dumneavoastră şi-a câştigat un loc meritoriu în repertoriul publicaţiilor de limba română nu numai în Republica Moldova, ci şi în România. Admirăm, de asemenea, eforturile depuse de colectivul redacţiei pentru ca revista să ajungă în fiece bibliotecă şcolară. Exemplu demn de urmat şi de alte publicaţii româneşti din ţară şi din spaţiile în care există suflare şi simţire românească.
În numele instituţiei pe care o reprezint vă felicit cordial şi vă urez noi energii şi inspiraţie în activitatea dumneavoastră de sprijinire a şcolii româneşti şi de integrare în spaţiul cultural comun.