Universitari români în Scoţia


În zilele de 25-29 august 2014, a avut loc, la Universitatea din Glasgow, Scoția, Cel de-al 25-lea Congres Internațional de Științe Onomastice (ICOS), organizat de Societatea Internațională de Științe Onomastice (The International Council of Onomastic Sciences). Universitatea din Glasgow a fost întemeiată în anul 1451, de când și-a păstrat vestitul motto latin (Via, Veritas, Vita), pentru ca în prezent să fie în topul primelor 50 de universități din lume.
La această manifestare științifică au luat parte peste 250 de participanți din 41 de țări: Africa de Sud, Algeria, Anglia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Brazilia, Bulgaria, Canada, Cehia, Coreea, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Islanda, Israel, Italia, Japonia, Kazahstan, Kuweit, Letonia, Lituania, Luxemburg, Mexic, Norvegia, Noua Zeelandă, Olanda, Oman, Polonia, România, Rusia, Singapore, Spania, Statele Unite, Suedia, Ucraina, Ungaria. România a avut 4 reprezentanți, toți din Baia Mare: Daiana Felecan, Oliviu Felecan, Alina Bugheșiu și Georgeta Rus.
Lucrările susținute în una din limbile oficiale ale Congresului, engleză, franceză și germană, au fost repartizate, potrivit cu tematica abordată, în următoarele secțiuni: Toponomastică, Antroponomastică, Socioonomastică, Teoria și metodologia cercetării, Onomastică literară, Nume comerciale, Alte nume.
Cât despre ICOS, precizăm că a fost fondată de către Comitetul Internațional de Științe Onomastice (Comité International des Sciences Onomastiques), la cel de-al treilea Congres, care a avut loc la Bruxelles în anul 1949, deși problema s-a pus și la congresele anterioare (Paris, 1938, prezidat de lingvistul francez Albert Dauzat, și 1947).
Potrivit primului statut (cf. „Onoma”, nr. 1, p. 22-25), obiectivele ICOS au fost „promovarea, reprezentarea și coordonarea științelor onomastice la nivel internațional, într-un context interdisciplinar, și organizarea de Congrese Mondiale, la intervale rezonabile”.
Ca urmare, s-a stabilit ca societatea să publice o revistă de specialitate, idee materializată în 1950 prin „Onoma”. În privința congreselor s-a convenit ca acestea să aibă loc din trei în trei ani – o regulă care a fost respectată aproape fără abatere, cu excepția Congresului de la Amsterdam din 1963, care a avut loc la numai doi ani de la cel precedent, Florența 1961. Așadar, după Congresul de constituire a societății, Bruxelles (1949), celelalte orașe-gazdă au fost: Uppsala (1952), Salamanca (1955), München (1958), Florența (1961), Amsterdam (1963), Londra (1966), Viena (1969), Sofia (1972), Berna (1975), Cracovia (1978), Ann Arbor (1981), Leipzig (1984), Québec (1987), Helsinki (1990), Trier (1993), Aberdeen (1996), Santiago de Compostela (1999), Uppsala (2002), Pisa (2005), Toronto (2008), Barcelona (2011), Glasgow (2014).
ICOS a crescut rapid și a devenit recunoscută la nivel internațional ca o organizație de cea mai înaltă ținută științifică. Prin urmare, s-a simțit și nevoia de remodelare a conducerii acesteia, ceea ce s-a înfăptuit la congresele din anii următori: 1990 (Helsinki), 1993 (Trier, când societatea a primit un nume nou, The International Council of Onomastic Sciences [Consiliul Internațional de Științe onomastice]), 1996 (Aberdeen), 2002 (Uppsala).
Dacă la început președintele avea un mandat mai lung, din 1996 acesta poate ocupa postul doar pentru 3 ani, delimitați de organizarea / desfășurarea congresului – prof. Robert Rentenaar (Amsterdam), prof. Isolde Hausner (Vienna), Dr. Mats Wahlberg (Uppsala), prof. Maria Giovanna Arcamone (Pisa), prof. Sheila Embleton (Toronto), prof. Carole Hough (Glasgow) –, în timp ce membrii ceilalți pot fi aleși și pentru un al doilea mandat.
Pentru perioada următoare, 2014-2017, noul Comitet executiv este format din: președinte: Milan Harvalík (Cehia); vicepreședinți: Lidia Becker (Germania) și Richard Coates (Anglia); secretar: Carol Léonard (Canada); trezorier: Staffan Nyström (Suedia); secretar asistent și ofițer web: Guy Puzey (Scoția); membri: Alice Crook (Scoția), Emilia Aldrin (Suedia), Oliviu Felecan (România), Nobuhle Hlongwa (Africa de Sud), Paula Sjöblom (Finlanda), Valéria Tóth (Ungaria) (v. http://www.icosweb.net/index.php/icos-boards/articles/directors.html).
Așa cum se vede, este pentru prima dată când un român, conf. univ. dr. hab. Oliviu Felecan, face parte din Comitetul de conducere al acestei societăți științifice internaționale, ales prin votul secret al membrilor. La propunerea sa, prima întâlnire oficială a membrilor comitetului va avea loc la Baia Mare, în septembrie 2015, cu ocazia Conferinței Internaționale de Onomastică „Numele și Numirea” (ICONN 3), organizată în orașul maramureșean.