Model de viață


Într-o lume tot mai mărginită de globalizare și cu oameni tot mai avizi după cele materiale, puțini sunt aceia care se poziționează pe baricadele umanismului și ale valorilor perene. Unul dintre aceștia este, fără îndoială, Academicianul Solomon Marcus. Lucrul devine și mai remarcabil mai ales că, printr-o atare atitudine străbate trei orânduiri sociale, fiecare cu valorile și tentațiile ei.
Profesorul pare să fie deținătorul secretului care face ca, în mod curios, o viețuire care nu abundă în lucruri spectaculoase să dea o rezultantă care, neîndoielnic, este așa, dacă privim muntele de cultură și de realizări științifice ale profesorului Marcus greu de egalat. Nu este locul să înșirăm numărul impresionant al creațiilor Domniei Sale, dar vom zăbovi o clipă asupra lucrării Paradigme universale. Bogăția de teme și diversitatea care fac să încapă în același loc fotbalul cu inteligența artificială e greu de închipuit. Și totuși, cele aproape 1500 de teme de reflecție ale cărții se constituie în tot atâtea trepte obligatorii pentru orice demers pe care cineva ar vrea să-l facă pe domeniile abordate. Distilatele sagace oferite cu generozitate de magistru înseamnă, deopotrivă, întemeiere pe cunoaștere umană reconfirmată cale de secole și milenii, dar și originalitatea contribuției ori așezarea în formele contemporaneității.
Așa se face că pentru efectuarea unui demers asupra unui subiect cvasigeneral cultural este neapărat nevoie să ne oprim la cele cuprinse în generoasa tablă de materii a paradigmelor marcusiene.
Punând aceste lucruri alături de lunga listă a creațiilor profesorului, poate că nu ar fi exagerat dacă am vedea înălțarea ființei ca drum de la mirarea copilului cățărat în locuri de unde să înțeleagă cele din jur, la miracolul oferit de darnicul om de știință care ne spune ce a văzut dincolo, în locuri în care noi privim cu ochii lui.
Faptul că fenomenul Solomon Marcus se întinde pe nouă decenii dă și o dimensiune impresionantă, una care îl situează pe magistru în locul marilor căutări: registrul modelelor de viață.