Casa memorială din Tocileni


La împlinirea a 100 de ani de la naşterea şi 7 ani de la trecerea la cele veşnice a vrednicului de pomenire PF Teoctist Arapaşu, după ce în anul 2014, Consiliul Local Stăuceni, cu vrerea Bunului Dumnezeu, cu sprijinul material, moral şi logistic al Patriarhiei Române, Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Protopopiatului Botoşani şi cu ajutorul unor buni credincioşi ai bisericii noastre strămoşeşti, ne-am învrednicit să ducem la bun sfârşit gândul inimii noastre, de ridicare a casei memoriale spre pururea pomenirea Părintelui Nostru.
Casa memorială dedicată Prea Fericitului Patriarh Teoctist Arapaşu, este construită în stilul arhitecturii moldoveneşti, cu o secţiune caracteristică sfârşitului de secol XIX şi începutului de secol XX, formată din tinda şi două odăi, prispă cu deregi şi acoperiş din stuf, şopron pentru unelte agricole şi coşăr împletit din nuiele în ogradă.
Tinda oferă o expoziţie permanentă de fotografie ce încearcă să surprindă în memoria imaginii cele mai importante momente din drumul lung al vieţii, credinţei şi ascezei monahale pe care a purces copilul Toderaş în Duminica Tomii a anului 1928.
Şi poate nu întâmplător ele sunt expuse cronologic, în sensul invers acelor de ceasornic – încercând parcă să întoarcă timpul... sau măcar să-l oprească pentru o clipă în faţa vizitatorului şi a veşniciei.
Odaia din dreapta este cea în care locuia familia – părinţii cu cei 11 copii. Aici spaţiul este drămuit cu grijă după firea, datina şi obiceiurile ancestrale ale ţăranului: cuptor deschis cu arc, prichici, rejancă şi plită, patul şi laviţele, culmea pentru hainele de sărbătoare, blidarul, lingurarul, măsuţa joasă cu scăunele, lada de zestre, uneltele pentru tors şi ţesut.
Şi cum altfel, în ungherul dinspre răsărit, deasupra candelei veghează o icoană veche zugrăvită pe lemn, împodobită creştineşte cu ştergar şi busuioc.
În odaia din stânga s-a amenajat camera de lucru – dedicată exclusiv PF Teoctist – şi cuprinde colecţia de bază ce conţine piese cu valoare memorială deosebită: veşmintele ce au aparţinut Patriarhului Teoctist, obiecte personale, mobilier, o bibliotecă cu cele 17 volume de predici, omilii şi meditaţii reunite în colecţia „Pe treptele slujirii creştine”, un volum cu titlul Slujind Altarul străbun, dar şi alte publicaţii care au văzut lumina tiparului prin grija PF Teoctist Arapaşu. Tot aici pot fi văzute numeroase medalii, plachete şi distincţii, dobândite de PF Teoctist în timpul vieţii.
Păşind cu emoţie şi evlavie, vizitatorul va descoperi câte puţin din fiinţa şi personalitatea omului şi ierarhului de excepţie care a fost PF Teoctist Arapaşu.
Dar dincolo de numeroasele distincţii şi de bogata activitate monahală, de munca administrativă şi de reprezentare a BOR, Patriarhul Teoctist a rămas în conştiinţa românilor ca un păstor cu chipul blând şi vocea caldă, un om echilibrat care radia bucurie, linişte lăuntrică şi o infinită bunătate.