„Nădăjduiesc, cunosc, mă zbucium și visez…”


„Nădăjduiesc, cunosc, mă zbucium și visez…”

„… Eu am harta poeziei

Cu fântâna-n Costiceni.

Din părinți și străpărinți

Lunca Prutului e-a-noastră –

Mama mea și tatăl meu,

Casa lor și-a mea fereastră.

Și-al meu drum bătătorit,

Visul meu de la răscruce,

A mea lacrimă de sare

Pe morminte-n loc de cruce.

De ce, Doamne, ai blestemat

Neamul meu așa de tare, –

Ba-i zbori capul de pe munți,

Ba-i scoți sufletul la mare?”

La 1 mai 2017 scriitorul, savantul și omul politic Ion Vatamanu ar fi împlinit 80 de ani. Cu acest prilej, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, Uniunea Scriitorilor români din regiunea Cernăuți, Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei au organizat conferințe și simpozioane științifice de comemorare. La baștina lui Ion Vatamanu, în satul Costiceni, fostul județul Hotin, actualmente raionul Noua Suliță, regiunea Cernăuți, s-a desfășurat ediția I-a a Festivalului „Zilele omagiale Ion Vatamanu – 80”, sub patronatul primăriei satului Costiceni, Școlii „Ion Vatamanu”, Școlii de muzică pentru copii, Casei de cultură și bibliotecii din s. Costiceni și familiei Vatamanu.

La 30 aprilie ziua a început cu vizita la casa părintească a lui Ion Vatamanu și întâlnirea de suflet cu mama poetului, Mărioara Vatamanu. Masca poetului realizată de regretatul plastician Glebus Sainciuc a reînviat gesturile atât de firești ale scriitorului la întâlnirile cu cititorii prin sate și orașe. Aici, la casa părintească, și-au dat întâlnire primarul Vlad Lupoi, reprezentantul Consulatului General al României la Cernăuți, Edmond Neagoe și parlamentarul român din Rada Supremă de la Kiev Grigore Timiș, Ivan Paziak, șeful Secției principale a Administrației Raionale de Stat Noua Suliță, compozitoarea Daria Radu de la Chișinău, care a scris circa 50 de cântece pentru copii pe versurile lui Ion Vatamanu, cercetătorul științific-coordonator la Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei dr. Dumitru Apetri, scriitorii Mircea Lutic și Vasile Tărâțeanu, redactorul-șef al ziarului „Zorile Bucovinei” Nicolae Toma, profesorul de istorie și director al Muzeului satului Costiceni Vadim Captari, Sergiu Bărbuță, redactor al blogspotului „Valea Prutului” și la „Libertatea cuvântului”, regizorii Leontina Vatamanu și Virgil Mărgineanu, rude, prieteni.

La biserica Sfântul Ierarh Nicolae s-a ținut un TeDeum – parastas în memoria lui Ion Vatamanu și a tânărului decedat la 29 aprilie într-un accident auto.

Vasile Tărâțeanu, Mircea Lutic, dr. Dumitru Apetri, Zinaida Smochină-Rotaru au evocat personalitatea ilustră a lui Ion Vatamanu în comunicări științifice și recitaluri de poezie. Un adevărat reviriment au fost versurile poetului în interpretarea nepoatei sale Elena Mărgineanu-Vatamanu, cu certe aptitudini actoricești. Greu de redat emoțiile bibliotecarelor Serafima Corețchi și Viorica Stanciu când li s-a făcut o donație de carte românească din partea Asociației „Feciorii satului Costiceni”. Cele aproape 500 de exemplare au fost aduse în dar de revista „Limba Română”, Biblioteca națională pentru copii „Ion Creangă” și biblioteca „Onisifor Ghibu” din Chișinău, colaboratorii Institutului de Filologie al AȘM. De asemenea, a fost înmânată o colectă de bani pentru reparația sălii „Ion Vatamanu” din Muzeul satului Costiceni.

Pe întreg parcursul zilelor de 30 aprilie și 1 mai, mama Mărioara, la cei 97 de ani, a fost gazdă primitoare și ghid incontestabil prin biografia și creația feciorului, Ion Vatamanu. Plecăciuni de sănătate și viață îndelungată, mamă Mărioară!