Sacru și profan în onomastică


Sacru și profan în onomastică
Între 5 și 7 septembrie 2017, a avut loc la Baia Mare cea de-a patra ediție a Conferinței Internaționale de Onomastică, „Numele și Numirea” (ICONN 4), la care au participat 132 de specialiști din țară și străinătate. Printre ei s-au aflat Gheorghe Chivu (membru corespondent al Academiei Române), Grant W. Smith (coordonator al „umanioarelor” la Eastern Washington University, fost președinte al American Name Society, specialist în onomastică literară și filozofia limbajului), Alda Rossebastiano (fost director al Școlii doctorale de Onomastică de la Universitatea din Torino, Italia), Peter Jordan (Academia de Științe a Austriei, Viena), Tamás Farkas (director de studii la Institutul de Studii Lingvistice Maghiare și Fino-ugrice din cadrul Facultății de Științe Umaniste, ELTE, Budapesta, și editor-șef al celei mai importante reviste onomastice din Ungaria, Névtani Értesítő).
 
Conferința este organizată de Centrul de Onomastică de la Facultatea de Litere din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare, de către un comitet de organizare condus de prof. univ. dr. hab. Oliviu Felecan. 
 
Ideea organizării acestei Conferințe Internaționale de Onomastică s-a născut în anul 2010, după câștigarea, de către Oliviu Felecan, a unui proiect de cercetare în cadrul competiției CNCSIS, PN II, IDEI, în care, printre obiective, a figurat și organizarea unei manifestări științifice internaționale, în cadrul căreia specialiști din țară și din străinătate să dezbată probleme referitoare la nume și numire în antroponimie, toponimie și în domenii conexe onomasticii. Tot la această dată, s-a stabilit ca evenimentul să aibă loc din doi în doi ani.
 
Ecoul favorabil de care s-a bucurat ediția I, în anul 2011, la care au fost prezenți 78 de specialiști din 12 țări – Africa de Sud, Belgia, Germania, Franța, Italia, Polonia, Republica Moldova, România, Rusia, Serbia, Spania, Ungaria, a condus la o prezență tot mai numeroasă la edițiile următoare. 
 
La cea de-a doua ediție, din 2013, au participat 88 de cercetători și profesori din 23 de țări: Albania, Australia, Austria, Belgia, Brazilia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Japonia, Kosovo, Marea Britanie, Republica Moldova, Olanda, Polonia, România, Rusia, Spania, Suedia, Ungaria, Zimbabwe.
 
Cea de-a treia ediție, din 2015, a reunit și specialiști din alte spații, precum: Azerbaidjan, Elveția, Iordania, Israel, SUA, alături de țările devenite tradiționale.
 
Acum, la cea de-a patra ediție, au fost prezenți și cercetători din Belarus, Mexic, Ucraina, care au sporit numărul participanților la 132 și au menținut numărul țărilor prezente la 23. Aceasta înseamnă o recunoaștere deplină a standardului înalt de organizare a Conferinței, dar și de abordare a problemelor de specialitate, discuții și schimburi de idei de o remarcabilă ținută științifică. Nu este deloc neglijabilă implicarea tinerilor cercetători – masteranzi și doctoranzi – de la UTCN, CUNBM și din alte centre universitare, prezenți la toate edițiile, la dezbaterile care au avut loc.
 
Calitatea lucrărilor trimise spre publicare, sub evaluarea atentă a unui Comitet științific alcătuit din 41 de personalități din majoritatea țărilor participante, a dus la recunoașterea cărților tip Proceedings și indexarea acestora în cea mai prestigioasă bază de date, ISI Web of Science (Institute for Scientific Information: www.webofknowledge.com). Precizez și faptul că volumele se află nu numai în posesia tuturor participanților, dar și în marile biblioteci din întreaga lume (a se vedea www.worldcat.org).
 
Ca și la celelalte ediții, unele lucrări au fost programate a fi susținute în plenul Conferinței, iar celelalte – pe secțiuni. În prima categorie au fost incluse cinci comunicări, ale căror rezumate au fost publicate în două sau trei limbi, în Programul Conferinței, distribuit înainte de deschidere, alături de alte materiale (de ex., pliante promoționale cu Maramureș), în mapa (= traista maramureșeană, inscripționată „ICONN 4 BAIA MARE ROMÂNIA”), destinată fiecărui participant. Între aceștia s-au numărat: Gheorghe Chivu (Academia Română, București): Nume de zei și de zeițe în cultura românească veche (Names of gods and goddesses in old Romanian culture / Noms de dieux et de déesses dans la culture roumaine ancienne), Grant W. Smith (Eastern Washington University, SUA): An elaboration on the symbolic meanings of names (Développement sur les sens symboliques des noms), Alda Rossebastiano (Università degli Studi di Torino, Italia): Secular names and faithful, erudite surnames in the onomastics of orfans, between Revolution and Restoration (Prénoms individuels profanes trouvés entre Révolution et Restauration), Tamás Farkas (Eötvös Loránd University, Budapesta, Ungaria): Creating a National Given Name Stock: A Chapter from the Modern-Day History of Hungarian Personal Names (La formation des prénoms à caractère national. Un chapitre de l’histoire des noms de personne hongroisn à l’époque moderne), Patricia Carvalhinhos (University of São Paulo, Brazilia): The Sakred Toponymy of São Paulo (Brazil) has become Profane (Le Sacré qui s’est transformé en Profane dans la toponymie de São Paulo, Brésil).
 
Secțiunile ICONN 4, stabilite conform cu tematica ediției actuale – „Sacru și profan în onomastică” – s-au desfășurat în paralel, câte patru concomitent, în funcție de limbile oficiale (română, engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă): Sacru și profan în numele din spațiul public, Sacru și profan în toponimie, Sacru și profan în antroponimie (în antroponimia istorică, în antroponimia literară). Studiile prezentate au confirmat bogăția și importanța subiectelor alese, standardul înalt de informare și documentare, precum și modul de prezentare și argumentare a faptelor expuse.
Interesante au fost situaţiile în care tema aleasă era asemănătoare la mai mulţi cercetători, dar ţinta de interes şi viziunea proprie asupra subiectului au evidenţiat o multitudine de aspecte sub care poate fi privit un fenomen. De aceea, întrebările şi observaţiile pe marginea fiecărui subiect expus au constituit un al doilea punct de interes la toate secţiunile, mulţi participanţi exprimându-şi regretul de a nu fi putut participa la mai multe susţineri, din cauza suprapunerilor: patru secţiuni concomitent, timp de două zile.
 
Au fost bine apreciate și lucrările tinerilor cercetători – doctoranzi și masteranzi –, de la Centrul Universitar Nord din Baia Mare, dar și de la alte universități, acestora transmițându-li-se și îndemnul de a continua cercetarea științifică spre folosul lor și al învățământului pe care-l reprezintă. 
 
Numele în societate rămâne, prin urmare, un subiect permanent pentru specialiştii domeniului şi pentru cercetători ai altor ramuri ale ştiinţei, atraşi de mirificul aspect al actului denumirii.
 
Ca urmare, părerea unanimă a participanților asupra calității comunicărilor și a organizării Conferinței a fost una deosebită, fapt confirmat prin mesajele primite în luna septembrie: „Un sincero complimento per l’efficiente macchina organizzativa e il successo del Congresso che è merito tuo e della tua squadra. Ancora riassaporo i prelibati piatti casalinghi veramente gustosi serviteci dopo lo spettacolo folcloristico, un sapore di cibo d’altri tempi....” (Alfonso Germani, Italia); „You have many reasons to be proud for what you’ve done. It really was a great conference, with first-rate contributions. Excellent speakers and a good atmosphere all around. I’ll be sure to come back for the next one. Baia Mare is definitely the place to be, and not just for onomasts.” (Antonio Lillo, Spain); „The conference in Baia Mare was wonderful and you are indeed a great organizer.” (Peter Jordan, Austria); „I should like to express my warmest thanks and deep gratitude for the excellent organization of the Conference! Everything was nice! I enjoyed meeting colleagues, organizers, and your beatiful country!” (Raisa Zhamsaranova, Russia); „Felicitări pentru Conferință! Frumoasă, interesantă, bogată și foarte bine organizată. Participanții, foarte numeroși și foarte bine pregatiți.” (Gh. Chivu, București); „Je tiens à te remercier vivement de toutes les finesses que tu as eues envers nous. Le congrès a été excellent et c’est un rêve accompli d’y être allés. Pour nous la Roumanie est un pays très lointain. Nous y avons été très heureux.” (Yolanda Lopez, Mexic); „Encore félicitations pour la parfaite organisation du colloque ICONN4, où nous avons été accueillis princièrement dans une atmosphère amicale et très conviviale qui est la clé des colloques que tu organises à Baia Mare et qui attire tant de collègues.” (Giorgio Sale, Italia); „Let us once again thank you and your team for arranging ICONN4. It was a real present for our mind and experience, one of the most memorable scientific events, connecting languages, humanities, countries, people and their ideas! We hope to take part in all your next «editions» of ICONN and visit Fairyland Romania again and again.” (Elena Gudeleva and Ekaterina Sudarkina, Russia); „I’m writting to thank you and your team for all attention, work and the good quality event we had. It was very good to be there again.” (Patricia Carvalhinhos, Brazil); „Thank you for the fantastic hospitality and the interesting conference.” (Alessandra Cattani, Italia); „Once again we would like to thank you for the great scientific event and for the perfect organization. We are looking forward the next ICONN that is the best reason to visit the beautiful town of Baia Mare and to see the undiscribable chram of Maramures. Thank you for letting us being part of that magic!” (Gergana Petkova, Vanya Ivanova, Bulgaria); „Once again many thanks for excellent organisation of the congress and for the nice atmosphere.” (Ewa Majewska, Poland); „My wife, Lelia, and I enjoyed our visit in Baia Mare even more this time than last. You and your helpers run the best conference I’ve ever attended, and we were able this year to join the excursion to Maramures. Thanks again for you superb organization and gracious hospitality.” (Grant Smith, USA); „I take this opportunity to thank you once again for a bright, interesting conference and magnificent hospitality.” (Marina Golomidova, Russia).