Ascultaţi de fraţii voştri – glasuri dela sate


Mare este bucuria noastră, a acelor Români basarabeni, cari am luptat ani de zile şi cari luptăm şi în timpul de faţă cu hoţii de bolşevici şi nu ne este atâta rău dela foştii ruşi, cât dela ai noştri fraţi întunecaţi cu fel de fel de momente ruseşti. Mulţi avem printre noi îmbrăcaţi în piele de oaie, dar în lăuntru sunt lupi, pentru bietul Basarabean, pe când nici acuma nu se lasă de vorbele lor viclene, spre a înşela pe Moldovenii noştri. Basarabia n-are deloc legătură cu Rusia şi aceşti vicleni oameni nu se lasă de-a rusifica pe bietul Moldovean nici acuma. Mare este bucuria noastră, a acelor Moldoveni pe cari nu ne-a otrăvit rusificarea, dar mare este scârba acelora cari până acuma cu fel de fel de momele l-au ţinut pe loc pe bietul Moldovean în bezna întunerecului.

Mulţi păstori avem, cari iubesc întregirea neamului nostru, dar mai mulţi ne duc pe o cale cu totul periculoasă pentru Basarabeni.

Fraţilor Basarabeni! Nu ascultaţi pe vrăşmaşii noştri, că mulţi avem cari nu pot nici cu un chip să vadă pe Moldovean având şcoala lui naţională, pentru că ei ştiu prea bine că numai prin şcoală naţională poţi să fii om în rând cu toţi oamenii din lume. Luaţi pildă chiar dela Evreu, de ce el întâiaş dată învaţă în limba lui pe copil?

Aşa trebuie să facem şi noi. Dar duşmanii vreau să ne împiedice.

Ei spun că noi trebuie să ne alipim iarăşi de Rusia, căci numai aşa ne vom putea păstra libertăţile pe cari astăzi le primejduiesc Românii. Dar ostaşii români n’au venit să ne ia ceea ce am câştigat, ci au venit să ne ajute la ceea ce am căpătat prin revoluţie, pentru că celelalte neamuri cari s-au încuibat printre noi nu puteau suferi ca Moldoveanul nostru să ajungă în rând cu lumea civilizată şi azi să fie el stăpânul ţării. Şi iacă unde-i buba, de umblă să pună la cale pe toate drumurile pe Moldovean, ca să se apuce de jefuit şi de stricat economiile boiereşti, ba şi şcoalele şi pădurile, ca la urmă urmei să arate lumei că iacă cine-i Moldoveanul, când au ajuns şi el stăpân pe ţară.

Nu vă lăsaţi amăgiţi, fraţilor! Căci numai ostaşul Român poate să ne ajute şi să ne dea îndrumare bună. Niciodată nu va fi mai bine pentru noi decât atunci când vom fi toţi Românii de peste toate locurile, cari avem aceeaşi limbă, aceleaşi obiceiuri, într-o singură ţară. Atuncea vom cunoaşte că şi noi Moldovenii din Basarabia suntem oameni şi nimeni nu va râde de noi sau să ne poriclească „cap de bou“, ca pân-acuma, sau să ne fie ruşine a spune că suntem Moldoveni.

 

 

4 Martie 1918