Să învăţăm cu plăcere şi uşurinţă limba română


La baza studierii limbii române în cadrul Casei Limbii Române Nichita Stănescu stă manualul profesoarei de la Cluj Liana Pop Româna cu sau fără profesor, o lucrare ce a reuşit să ne cucerească pe noi, profesorii, dar care place nespus de mult şi cursanţilor. Totuşi exista mereu senzaţia că acestui manual îi lipseşte ceva, că i-ar mai trebui un „practicum”, adaptat specificului predării românei pentru cursanţii vorbitori de limba rusă din Republica Moldova. După o bogată experienţă didactică, profesorul Alexei Acsan a reuşit să elaboreze un astfel de manual complementar. Am avut ocazia să lucrez cu materialele incluse aici, „calde încă”, pe care mi le oferea dl Acsan, atunci când mergeam în grupele mele. Aşadar, am văzut, chiar înainte de apariţia cărţii, şi reacţia cursanţilor, iată de ce îmi este mai uşor să vorbesc despre Gramatica funcţională în structuri comunicative şi imagini. Ce aduce nou această carte? – se poate întreba oricine.
Structurată în trei părţi (I nivel, 3 cicluri), lucrarea este destinată nu neapărat cursantului care vrea să înceapă studierea limbii de la zero (nivelul I, ciclul I), dar şi celui care consideră că nivelul său de cunoaştere nu este cel începător, ci unul mediu sau avansat (nivelul I, ciclul II sau nivelul I, ciclul III), fiecare având deci posibilitatea de a-şi stabili în mod individual nivelul de cunoaştere a limbii.
Conţinutul cărţii include numeroase retroversiuni care plac foarte mult cursanţilor, pentru că le permite să-şi verifice / autoverifice permanent cunoştinţele achiziţionate. De asemenea, utilitatea lucrării se explică prin faptul că înglobează expresiile cele mai frecvente, iar „orchestrarea” lor în teme, exerciţii şi itemi, în succesiuni bine şi interesant motivate permite o consultare comodă şi spontană.
Consider un atu al manualului şi abordarea repetată a aceloraşi texte, dar cu aplicaţii diferite, care favorizează memorizarea temeinică şi inconştientă a lexicului şi structurilor gramaticale de bază ale limbii române. Jongleriile cu timpurile verbale, cu numerele substantivelor şi adjectivelor, cu pronumele etc., plasate în diverse ipostaze şi situaţii, au un impact pozitiv foarte important în dezvoltarea spontaneităţii exprimării.
Printr-o subtilă componentă ludică, testele de evaluare a cunoştinţelor de la finele fiecărei etape conferă activităţii de învăţare o importanţă deosebită, care reclamă şi din partea cursantului o atitudine pe potrivă, motivându-l să persevereze.
Recomand călduros acest manual tuturor celor care intenţionează să înveţe româna – o limbă frumoasă, dar dificilă – cu plăcere şi uşurinţă.