Două scrisori către Eugenio Coseriu


Am scris de mai multe ori despre ilustrul învățat Eugeniu Coșeriu, care mi-a făcut cinstea de a mă socoti printre discipolii săi. Am organizat la Iași două colocvii importante, unul în onoarea și în prezența sa, în aprilie 1992, altul în memoria sa, în 2011. Am editat trei volume de studii care i-au fost dedicate (în 1992, 1994, 2012). Am tradus și editat în română o serie de articole și studii importante, precum și două din cărțile sale importante (Istoria filosofiei limbajului, 2011, împreună cu Mădălina Ungureanu și Lingvistica textului. O hermeneutică a sensului, 2013, împreună cu Ana-Maria Prisăcaru). I-am asimilat teoriile și le‑am predat timp de peste treizeci de ani studenților de la catedră. Regret totuși că nu am putut face mai mult pentru asimilarea operelor sale de către cultura română.

De câțiva ani, mă ocup de studierea și editarea schimbului de scrisori dintre Eugeniu Coșeriu și celălalt scump magistru al meu, Gh. Ivănescu, marele său prieten, emul și magistru de la Iași. O parte dintre aceste scrisori le-am publicat în diferite reviste, inclusiv în revista de față. Succesor lui Coșeriu la Tübingen și responsabil al Arhivei Coseriu de la această universitate, actualmente profesor de romanistică la Universitatea din Zürich, Johannes Kabatek a inițiat, de o bucată de vreme, sortarea celor câtorva zeci de mii de scrisori din Arhivă. D-ra Cristina Bleorțu, doctorandă și asistentă a prof. Kabatek, mi‑a făcut o surpriză plăcută, trimițându‑mi, sub formă scanată, peste zece scrisori absolut inedite, expediate de Ivănescu lui Coșeriu între anii 1940-1980. Ele sunt de un interes major, dar transcrierea și editarea necesită un timp oarecare. I-am promis dlui Alexandru Bantoș, redactorul-șef al revistei, că voi pregăti pentru „Limba română” acest material cât de curând posibil. Treaba dovedindu‑se mai complicată decât apreciasem inițial, îl rog pe dl Bantoș să accepte scuzele mele și, ca o palidă consolare, îi ofer spre publicare două modeste scrisori trimise de subsemnatul magistrului nostru, la începutul anilor ’90. O corespondență mai consistentă între noi nu s‑a putut închega, fiindcă, pe de o parte, ne-am văzut destul de des în ultimul său deceniu de viață, la Iași, Suceava, Chișinău sau Cluj, ori în străinătate și, pe de altă parte, plecat eu însumi într‑un lung periplu european (Paris, Jena, Viena), mi-a fost mai la îndemână să folosesc, destul de rar, de altfel, mijlocul mai comod al telefonului.

În transcriere am păstrat ortografia oficială a epocii. Explicațiile contextuale din notele finale au un caracter sumar și strict informativ.

 

***

1.

Domnului profesor Eugen Coşeriu, cu neţărmurită admiraţie şi afecţiune, această culegere de studii ale colegilor mei, la a cărei apariţie am avut şi eu o neînsemnată contribuţie1.

Iaşi, 19 aprilie 1992                                                                      Eugen Munteanu

 

2.

Iași, 18 martie 1993

Stimate Domnule Profesor,

Din însărcinarea Domnului Rector al Universității noastre, îndrăznesc să vă adresez următoarea rugăminte. Rectoratul nostru intenționează să editeze un volum care să includă toate „materialele” legate de acordarea titlurilor de „doctor honoris causa”. Din nefericire, nu a fost înregistrat răspunsul Domniei Voastre, în care făceați o prezentare clară a destinului și devenirii Domniei Voastre, de la elevul de liceu din Bălți și până la statura actuală. Prin mine, Dl. Rector Gheorghe Popa vă adresează rugămintea să redactați acest răspuns și să acceptați publicarea lui în volumul indicat mai sus2.

Dl. St. Dumistrăcel, cercetător la Institutul „A. Philippide”, vine la sfîrșitul acestei luni la München, unde spune că vă va întâlni. În caz că veți socoti oportun, d-sa este dispus să aducă la Iași textul Domniei Voastre.

În altă ordine de idei, vreau să vă aduc la cunoștință că lucrările de la Colocviul de anul trecut se află în lucrul de editare și tipărire3.

Primiți, Domnule Profesor, expresia sentimentelor mele celor mai sincere.

Cu afecțiune,                                                                                 Eugen Munteanu

Pe verso:

Destinatar: Hern Prof. Dr. Eugenio Coseriu, Romanisches Seminar, Wilhelmstraße 50, D-7400, Tübingen, Germania

Expeditor: Eugen Munteanu, Aleea Vitejilor, Nr. 11, Bl. O/10, Et. II, Ap. 7, 6600, Iași, Rumänien

 

3.

Herrn Prof. Dr. Eugenio Coseriu

72138 – Kirchentallisnfurt, Sonnenhalde 277, D–72074 Tübingen

 

Iași, 27 octombrie 1996

Stimate Domnule Profesor,

Îmi cer iertare pentru această scrisoare neașteptată și pentru îngăduința pe care mi-o iau pentru a vă spune că îmi este dor de Dumneavoastră. Sper să ne vedem cât de repede, cel mai târziu la Colocviul de la Suceava, din toamna viitoare4. Ne gândim să organizăm, în primăvara anului 1998, împreună cu Dl. Dahmen de la Jena, care ne-a vizitat la Iași, un Colocviu româno-german de studii românești, la care am dori să vă avem drept invitat de onoare5.

Scopul principal pentru care vă scriu este însă dorința de a vă cere un sfat și o părere. Intenționez să editez la Iași, la una dintre editurile de aici, o serie intitulată, eventual, „Semeion”, în care să cuprind texte fundamentale din sfera largă a științelor limbajului, din toate epocile și de pretutindeni; între primele titluri, alături de Augustin, Thomas de Aquino, Humboldt, Whitney, Saussure, Peirce, Bloomfield, Hjemslev, aș dori să introduc, pentru început, și două dintre cărțile Dumneavoastră6. Ce părere aveți de Systema, norma y habla7 și de Synchronie, Diachronie und Geschichte8? Ați fi de acord cu această inițiativă a mea? Aveți știință dacă se află în intențiile altui traducător român? În cazul în care ați încuviința, m-aș pune pe treabă alături de doi tineri specialiști, care cunosc bine spaniola și, respectiv, germana, și până în doi ani am putea edita aceste două cărți, de care e atâta nevoie, în românește. V-aș ruga să mă înștiințați dacă sunt cumva probleme cu drepturile de copyright ale editurilor, căci editorul meu mă întreabă de acestea.

În speranța că veți primi cu bunăvoință această inițiativă a mea, rămân al Dumneavoastră,

Cu afecțiune și respect,                                                Eugen Munteanu

 

Aleea Vitejilor 11

Bl. O/10, Et. II, Ap. 7

Dacia B II-Vest

6600 Iaşi

Tel.: 032-260583