Vasile Ostahi. Parcurs artistic


Vasile Ostahi. Parcurs artistic

Născut în anul 1964, Vasile Ostahi vine din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Și-a petrecut copilăria în sânul naturii, fiind înconjurat de peisajele încântătoare ale locurilor care și-au pus amprenta pe activitatea artistică ulterioară. Când a venit timpul să-și părăsească baștina, s-a făcut student la Colegiul Republican de Arte Plastice „I. E. Repin” (acum „A. Plămădeală”), care avea faimă în toată Uniunea Sovietică datorită colectivului pedagogic și programelor variate de studii. Vasile Ostahi a ales pictura, absorbind ca un burete tehnica peisajului, în special a celui rustic. A explorat acest domeniu până la cele mai mici detalii, descifrând taine și descoperind necunoscute. Meticulozitatea studiului a dat, în timp, roadele scontate, evocatoare ale talentului nativ, dorinței de perfecționare și ale unei abordări inedite a realității.

A urmat Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, timp în care artistul și-a întărit încrederea în forțele proprii și și-a conturat stilul de exprimare. A lucrat director la Școala de Arte Plastice pentru Copii din or. Anenii Noi, fapt ce i-a permis să-și mențină prestanța. Între anii 2001-2003 participă la diverse expoziții organizate de Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova; în anul 2003 devine membru stagiar, iar ulterior, în 2005, – membru titular al uniunii.

Așa cum pictorul acumulează experiență atunci când călătorește, participarea la taberele de creație din țări străine, la care a fost invitat Vasile Ostahi, i-au lărgit orizonturile, tehnicile și abordările, întrucât schimbul de experiență este benefic pentru toți, arta având menirea să circule, nu să fie încorsetată în hotare. Un peisaj pictat în Sovata, România, i-a adus artistului Vasile Ostahi Premiul pentru pictură la Expoziția de toamnă, organizată de Uniunea Artiștilor Plastici.

Deși multiple influențele, autorul nu-și trădează propriul stil, consacrat încă pe băncile Colegiului de Arte Plastice „A. Plămădeală”, de acolo venind coloritul cald, în nuanțe pământii de ocru închis până la galben aprins. În lucrările semnate de Vasile Ostahi sunt redate cu prisosință lanurile și văile muntoase, satele scăldate în lumina soarelui sau în razele apusului.

Pânze ale autorului au fost achiziționate de către Muzeul Etnografic din Reghin, de către Biblioteca municipală din Baia Mare etc.

A vernisat în Porginoni (Italia), în Vîrețca (Federația Rusă), în Chișinău, la Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” etc.