Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coşeriu şi istoria lingvisticii în secolul al XX-lea


Pe 1 aprilie 2019 ceream Fundaţiei Naţionale de Ştiinţă din Elveţia (Swiss National Science Foundation) un proiect legat de scrisorile şi manuscrisele lui Eugeniu Coşeriu („Über den Strukturalismus hinaus“ – Briefe an Eugenio Coseriu und die Geschichte der Linguistik im 20. Jahrhundert). Cinci luni mai târziu, pe 30 septembrie 2019, acesta primea finanțare pe o durată de 4 ani (1.10.2019–30.09.2023).

Printre obiectivele pe care ni le propunem în cadrul proiectului menționăm:

1) clasificarea cronologică a scrisorilor (printre autori se numără Alexandru Rosetti, Iorgu Iordan, Maria Manoliu, Boris Cazacu, Stelian Dumistrăcel, Dorel Fînaru, Eugen Munteanu, Gheorghe Moldoveanu, Marius Sala, Emilio Alarcos Llorach, Leiv Flydal, Roman Jakobson, Rudi Keller, Yakov Malkiel, Ramón Menéndez Pidal, Tomás Navarro Tomás, Antonio Quilis, Uriel Weinreich etc.) și digitalizarea unui număr redus (5 000 de scrisori din perioada montevideană);

2) crearea unei pagini on-line cu scrisorile coşeriene unde acestea vor fi prezentate având în vedere originalul, transcrierea și comentariile realizate de Eugeniu Coşeriu;

3) analizarea a patru concepte: normă, pragmatică, schimbare lingvistică și variaţie lingvistică, comentate în diferite scrisori;

4) reactivarea revistei „Energeia”;

5) organizarea unui curs de masterat „Editio epistularum”, unde studenţii vor învăţa să transcrie şi să editeze scrisorile;

6) publicarea unor monografii plecând de la cele peste 1 000 de manuscrise inedite care se află la Arhiva din Tübingen;

7) organizarea a două congrese (iunie 2021 şi toamna anului 2023).

 

În acest număr al revistei „Limba Română” am decis să prezentăm două din nenumăratele scrisori pe care le vom studia în cadrul acestui proiect de la Universitatea din Zürich, o mică mostră din acest valoros tezaur lingvistic de care dispunem; este vorba de o scrisoare a lui Eugeniu Coşeriu către Marius Sala (6.VII.1960), pe care am recuperat-o cu ajutorul doamnei Marina Sala, şi o scrisoare de la Marius Sala (22.IX.1960), probabil este vorba de răspunsul la răvașul din 6 iulie.

 

Montevideo, 6 iulie 1960

Iubite Domnule Sala,

Cîteva cuvinte din fugă ca să îţi mulţumesc din nou şi să te înştiinţez că mi-au sosit toate publicaţiile trimise pe data de 22 aprilie şi pe data de 13 mai, afară de: Drăganu, Elemente de sintaxă (ai pus-o poate în alt pachet?). Nici nu trebuie să-ţi mai spun că a fost pentru mine o adevărată sărbătoare. Din LR îmi lipsesc acum numai I şi VIII – 3, 4; din SCL, numai II, V şi IX, 4. Se vor mai putea găsi? Eu aş dori nespus să am aceste două colecţii complete şi îmi pun toată nădejdea în d-ta. În schimb,  din cele trimise la 11 decembrie 1959 (data pachetelor poznaşe) nu mi-au sosit nici pînă acum: I. Iordan, Lingvistica romînească şi I. Iordan, Introducere în lingvistica romanică, 1957 (e vorba despre cursul litografiat de care-mi scriai?); drept aceea, cred că trebue să le considerăm ca definitiv pierdute şi te rog mult să cauţi să mi se trimită din nou (parcă-i un făcut: tocmai lucrările d-lui Iordan, care mă interesează peste măsură, nu-mi sosesc!). La 13 mai mi-ai trimis, între altele, Vianu, Problemele metaforei; dar eu de Vianu nu cerusem această carte, pe care o aveam (mi-a fost trimisă de trei ori!), ci Probleme de stil şi artă literară, ESPLA 1955, şi De la Varlaam la Sadoveanu, 1958.

Văd că n-ai primit unele dintre publicaţiile pe care ţi le-am trimis demult. Tocmai ne miram cu Rona că nu dăduseşi nicio ştire despre cărţulia de dialectologie, dar acum se explică. Şi trebue să te asigur că de aici publicaţiile s-au trimis (în fiecare rînd le-am dus eu personal la poştă şi le-am trimis recomandat), aşa că trebue să se fi rătăcit la Bucureşti, poate chiar la Institutul de Lingvistică (nu s-ar putea să le fi luat în primire altcineva în absenţa d-tale?). Ca să-ţi pot trimite din nou unele lucrări pe care nu le vei fi primit, îţi dau aici o listă cu publicaţiile noastre care ţi s-au trimis (de celelalte n-am însemnare):

Coseriu, Geografía lingüística; Coseriu, Determinación y entorno (extr. din „Rom. Jahrbuch”); Coseriu, Logicismo (în portugheză); Coseriu, Sincronía; Coseriu, Logicismo (în spaniolă); Rona, Aspectos metodológicos de la dialectología hispanoamericana; Rein, Cassirer; Rona, Reseñas (extras din „Rev. Brasileira de Filol.”); Altuchow, Tarkasamgraha; Meo Zilio, Morfemi con valore stilistico; Coseriu, La creación metafórica; Rona, reseña Rabanales; Coseriu, Construcciones con verbos de movimiento. Spune-mi, te rog, care nu ţi-au parvenit.

Acum cîteva zile ţi-am trimis din nou „Buletinul de Fil.”. Cu articolul despre iudeo-spaniolă şi lucrarea lui Rona. Dacă cumva, mai tîrziu îţi sosesc şi cele trimise mai demult, dă-le, te rog, altcuiva sau unei biblioteci. În schimb, nu-ţi mai pot trimite, cel puţin deocamdată, La creación metafórica: nici nu mai ştiu cum izbutisem să sclipuesc exemplarul pe care ţi l-am trimis, şi acum va fi foarte greu să găsesc altul. Dar voiu face tot posibilul. I-am scris din nou lui Rabanales ca să-ţi trimită lucrarea despre metafore şi ca să vă trimită la Institut şi d-tale personal volumele disponibile din BIFUCh; sper că le veţi primi curînd: dacă nu, îl pisez din nou. Cărţile de dialectologie de la Buenos Aires încă nu mi-au sosit, ceea ce nu se explică (poate Guitarte ţi le-a trimis direct? – că-i spusesem că erau pentru d-ta).

Rona, pe care zici că nu-l cunoşti, e un elev al meu (deşi e mai în vîrstă decît mine), slovac de origine, care, după cîteva experienţe nefericite în lingvistica indoeuropeană, s-a convins că vocaţia lui e dialectologia hispanoamericană şi acum lucrează destul de binişor în acest domeniu, aplicînd unele idei ale mele cu privire la dialectologie, expuse în comunicarea pregătită pentru Congresul de la Pôrto Alegre și, mai pe larg, într-o carte la care lucrez („Arquitectura y estructura de la lengua”). El ar dori să primească din Romînia Atlasul nou şi DLRLC (din ediţia mică, DLRM, am avea nevoe de un exemplar şi pentru Departament). Nu s-a ocupat pînă acum cu romîna (dedicaţia romînească i-am dictat-o eu mai mult în glumă), dar acum va trebui să înveţe pentru că a fost invitat la cursurile de vară de la Sinaia. De la Rona vei putea afla mai multe despre activitatea noastră ştiinţifică şi despre cercetările pe care le avem în curs; tot lui îi vei putea da şi cărţi pentru mine.[…]

Te rog mult să transmiţi salutările mele călduroase domnilor Iordan, Rosetti şi Graur şi tuturor prietenilor mai tineri.

Cu multe urări de bine şi cu nestrămutată prietenie
Al d-tale
Eugeniu Coşeriu

 

P. S.: De la Institutul de Folclor am primit Revista şi multe alte publicaţii, care de care mai minunate. În schimb, de la d-lul Graur încă n-am primit „Introducerea”; de aceea te rog să te îngrijeşti să mi se trimită. Cînd îmi mai trimiţi cîte ceva, te-aş ruga mult să începi cu numerele care-mi lipsesc din LR şi SCL, cu cărţile d-lui Iordan şi cu cele două lucrări ale lui Drăganu (Elemente şi, mai ales, Istoria). Încă o dată îţi mulţumesc din toată inima.

 

* * *

Bucureşti, 22.IX.1960

Mult stimate şi iubite domnule Profesor,

Reîntors din concediu, mă grăbesc să vă scriu. Îmi pare foarte rău că n-am putut să-l întîlnesc la plecare pe dl. Rona: în ultimele zile m-am îmbolnăvit şi n-am mai putut sta în Bucureşti să-l văd. V-am trimis cartea lui Puşcariu de-atunci. Nu ştiu dacă aţi primit-o. Îmi pare rău că dintr-o neînţelegere a rămas aici atlasul (cele 3 volume mari!). Voi vedea ce voi face cu ele: să vorbesc şi cu prof. Iordan şi Petrovici.

Acum am mai obţinut două lucrări pentru dvs. (De la Varlaam la Sadoveanu şi cartea lui Vianu). Vi le voi trimite cînd se trimit ultimele numere din SCL (2/1960) şi RL (1/1960).

Vă rog să transmiteţi salutări dlui. Rona şi regrete că nu l-am întîlnit şi la plecare. Aş fi curios dacă a ajuns cu bine şi dacă a reuşit să meargă şi prin Ecuador, aşa cum dorea. Cărţile lui, lăsate la Serrano, ca şi altele promise de mine le va primi. Abia peste o săptămînă vor pleca fiindcă sîntem ocupaţi eu şi Serrano, cu altceva.

Am primit de la Buenos Aires cele două lucrări din BDH pentru care vă mulţumesc foarte mult. I-am mulţumit şi lui Guitarte.

Nu v-am uitat. În măsura posibilului vă voi trimite toată lista cerută. Călinescu, Istoria lit. Rom., e epuizată de mult şi greu accesibilă.

De la Rabanales am primit Introd. în sp. din Chile şi alte două lucrări (una a lui Lenz) dar nu Uso tipológico. N-am primit nici un număr din revista lor. Eu am cerut să i se trimită multe.

Vă rog să primiţi, mult stimate şi iubite domnule Profesor, asigurarea deosebitei mele stime.

Marius Sala