Limba română este mărturia existenței romanității orientale


De trei decenii, revista „Limba Română” apără „limba noastră” la răsărit de Prut, acolo unde veghea este mai necesară ca oricând, cu scopul de a opri atentatele și a sigura dreapta cumpănire. Limba noastră înseamnă viața noastră ca popor. Ea este ca un organism viu care se naște, crește, se dezvoltă și moare odată cu poporul care a creat-o și căruia i-a servit drept mijloc de comunicare. Dar chiar și limbile „moarte” trăiesc prin operele nemuritoare pe care le găzduiesc. În plus, limba română este mărturia existenței romanității orientale, întruchipate de poporul român, cel mai numeros popor din sud-estul Europei.
Redactorii revistei „Limba Română” de la Chișinău au avut de îndeplinit o misiune, anume aceea de a da perenitate unei moșteniri sfinte, care, de la Grigore Ureche și Dimitrie Cantemir până la Alecu Donici și Alexe Mateevici, ne ajută să ne înțelegem între noi, „de la Nistru pân’ la Tisa” și să ne înfățișăm lumii. Acești oameni, rămași, unii dintre ei, aproape anonimi, au atras de partea revistei cele mai alese spirite, le-au găzduit textele și ne-au făcut să ne simțim mândri de românitatea noastră.
La aniversare, urez revistei „tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”.
La mulți ani!