Domnul profesor Ioan Scurtu, istoric-formator pentru tineri


Contactul cu lucrările domnului profesor Ioan Scurtu l-am avut încă de pe băncile liceale, beneficiind atât de o bogată colecție, existentă în familie, din volumele sale, având însă și ocazia de a-l asculta la emisiunile de la televiziune unde expunea clar și sistematic un subiect sau altul de istorie; având de asemenea și privilegiul de a-l audia și la diferite reuniuni științifice la care am avut norocul a fi martor (la Clubul Istoricilor „Nicolae Iorga” de la Vălenii de Munte și la Muzeul Vrancei din Focșani). În calitate de doctorand în domeniul Istoriei Contemporane a României (perioada interbelică), pregătirea mea de jurist a fost completată prin cunoașterea lucrărilor de istorie a secolului XX, fundamentale – cum sunt, în primul plan, cele ale domnului profesor Ioan Scurtu.

Pentru pregătirea unui tânăr ce aspiră a cunoaște trecutul în datele sale științifice și metodologice, volumele privind perioada interbelică, marca profesorului Ioan Scurtu, sunt de căpătâi; atât cele de sinteză, cât și cele dedicate unor personalități ale istoriei noastre (cărți sau studii), precum lui Mihai Viteazu, Alexandru Ioan Cuza, celor patru regi, oamenilor politici Ion C. Brătianu, Spiru Haret, Ionel
I.C. Brătianu, Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Nicolae Titulescu, Nicolae Iorga, Constantin Angelescu, Barbu Știrbey, Gheorghe Gheorghiu-Dej,
Nicolae Ceaușescu și alții). Articolele sale publicate în „Magazin istoric”, „Dosarele istoriei”, „Historia”, „Clipa” sunt adevărate îndreptare în construcția intelectuală a unui tânăr ce se dorește familiarizat cu adevărata noastră istorie, scrisă pe bază de documente.

Limpezimea și conciziunea exprimărilor sale fac mai lesnicios a fi percepută istoria vremurilor trecute, relatări ce sunt pigmentate cu aparent „mărunte” fapte ce ilustrează viața de zi cu zi a oamenilor. În acest sens, de un real ajutor mi-au fost volumele Viața cotidiană a românilor în perioada interbelică (apărut în 2001) și Istoria civilizației românești. Perioada interbelică (1918-1940) (apărut în 2009). Iar cel mai recent volum al domnului profesor, Istoria românilor de la începuturi până în 1920. Drumul spre Marea Unire (peste 700 de pagini, apărut la Iași anul trecut), este, prin studiile incluse, un veritabil îndreptar în cunoașterea sine ira et studio a trecutului nostru istoric.