Să-i fie somnul lin...


Trista veste a ieșirii distinsului profesor universitar dr. Nicolae Felecan de pe lunga timpului cărare ne-a surprins și ne-a îndurerat profund.

Prin trecerea profesorului în veșnicie, învățământul și filologia românească au mai pierdut o personalitate de mare valoare, ce s-a distins nu numai prin calitățile și meritele profesionale, care îl așază în elita universitară și lingvistică din România, ci și prin implicarea managerială în procesul de întemeiere și creștere a învățământului universitar băimărean și a cercetării științifice din domeniul filologic în această parte a țării.

Originar din ținutul Bistriței, Nicolae Felecan a avut șansa de a fi elevul profesorului Ștefan Lupu, unul dintre cei mai străluciți profesori de limba și literatura română care au predat la Liceul din Bistrița (azi Colegiul Național „Liviu Rebreanu”). După cum mi-a mărturisit odată, pentru că am fost elevi ai aceluiași profesor, dar în ani diferiți, Ștefan Lupu a fost și pentru el modelul de dascăl dedicat până la devoțiune profesiei, materiei pe care a predato și elevilor care îl ascultau fascinați la orele sale.

Ca filolog clasic, cu o solidă cultură de specialitate, dobândită la Facultatea de Limbi Romanice, Clasice și Orientale de la Universitatea din București, profesorul Nicolae Felecan a reușit să transforme Liceul Industrial nr. 9 din Baia Mare, unde a predat între anii 1983 și 1993, iar în perioada 1990-1993 l-a și condus, în calitate de director, în Liceul de Filologie „Mihai Eminescu” (acum Colegiul Național „Mihai Eminescu” Școală Europeană), iar ca profesor a inițiat organizarea olimpiadelor de limba latină în România, la care elevii pregătiți de el au obținut numeroase premii naționale și internaționale.

În calitate de profesor, șef de catedră, decan, în două legislaturi, și de prorector al Universității de Nord din Baia Mare, Nicolae Felecan a contribuit decisiv la întemeierea Facultății de Litere și la promovarea cercetărilor de tip umanist, îndeosebi a celor filologice, atât prin strădaniile și inițiativele personale la nivelul instituției, cât și prin numeroasele simpozioane și reuniuni științifice naționale și internaționale organizate la Baia Mare, urmate de publicarea în volum a comunicărilor prezentate de participanți, îmbogățind astfel bibliografia de specialitate pentru domenii esențiale precum onomastica, toponimia, lexicologia, dialectologia ș.a.

Opera științifică a profesorului Nicolae Felecan, caracterizată prin originalitate, rigurozitate și sobrietate, impresionează nu numai prin varietatea domeniilor abordate: lexicologie, lexicografie, sintaxă, dialectologie, limbă și cultură latină, didactică școlară și universitară etc., ci și prin mulțimea cărților și studiilor publicate, care s-au bucurat de aprecierea specialiștilor, una dintre lucrările sale fiind distinsă cu înaltul Premiu „Timotei Cipariu” al Academiei Române. La acestea se adaugă un număr impresionant de comunicări ținute la reuniuni științifice naționale și internaționale, prin care a contribuit semnificativ la promovarea filologiei băimărene și românești în țară și în străinătate, mai cu seamă în Italia, Spania, Austria, Ungaria, Polonia, Republica Moldova, Olanda, Belgia și Danemarca, în ultima funcționând, între anii 1977-1978 și ca lector de limba română la Universitatea din Aarhus.

Roadele impresionante ale muncii științifice, didactice și culturale, desfășurate ani de-a rândul de către profesorul Nicolae Felecan în folosul învățământului, al lingvisticii și al culturii românești se văd azi și se vor vedea mereu în scrierile Domniei Sale, care fac parte din bibliografiile de bază ale acestor domenii științifice și culturale, precum și în amintirea și recunoștința numeroșilor elevi și colaboratori, care s-au împărtășit din știința savantului, din înțelepciunea și măiestria profesorului, din integritatea omului și din distincția cărturarului temeinic informat și profund atașat valorilor culturii clasice. Profesorului Nicolae Felecan i se cuvin, cu prisosință, recunoștința și dăinuirea în timp a meritelor cuvenite întemeietorilor de instituții și făuritorilor de specialiști, care, de-a lungul unei vieți strașnic muncite, au realizat, printr-un imens efort creator, destinat generației sale și celor care vor urma, condiții de viață și de afirmare intelectuală importante și de neuitat!

Să-i fie somnul lin și Cerul aproape!