Eugeniu Coşeriu în paginile revistei „Limba Română”


1992

Eugenio COȘERIU, Theophylactus, II, 15 (Notă bibliografică – Eugen Munteanu), Nr. 1 (5) 1992, p. 47-50

Eveniment științific semnificativ. Colocviul omagial internațional „Eugen Coșeriu, un mare lingvist contemporan”, Iași, 13-17 aprilie 1992; Nr. 2-3 (6-7) 1992, p. 100

Raportul Comisiei instituite de Senat pentru conferirea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității „Al. I. Cuza” domnului Profesor Eugen Coșeriu de la Universitatea din Tübingen (Germania), Nr. 2-3 (6-7) 1992, p. 101-107

Ion DUMENIUK, Nicolae MĂTCAȘ, Eugen Coșeriu în interpretarea unor lingviști sovietici, Nr. 2-3 (6-7) 1992, p. 101-107

 

1993

O conferință cu Eugen Coșeriu la Chișinău, Nr. 3-4 (11-12) 1993, p. 57-58

 

1994

Eugen COȘERIU, Conștiința națională, Nr. 2 (14) 1994, p. 11-17

Eugenia DONCIU, Eugen Coșeriu: Limba română în fața Occidentului, Nr. 2 (14) 1994, p. 145-147

Eugen COȘERIU, Latinitatea orientală, Nr. 3 (15) 1994, p. 10-25

Eugen COȘERIU, Unitatea limbii române – planuri și criterii, Nr. 5-6 (17-18) 1994, p. 9-15

 

1995

Deontologia și politica (Etica profesională a omului de știință în viziunea dlor E. Coșeriu, Gr. Mihăilă, P. Cornea, P. Miclău, D. Gămulescu, N. Mătcaș, D. Slușanschi), Nr. 1 (19) 1995, p. 52-82

1996

Unitatea spirituală a românilor dincolo de frontiere. Masă rotundă cu participarea dlor E. Coșeriu, S. Berejan, A. Ciobanu, D. Irimia, P. Miclău și Gh. Moldoveanu, organizată în cadrul Colocviului Internațional de Științe ale Limbajului (Suceava, 13-15 octombrie 1995), Nr. 1 (25) 1996, p. 25-34

Aniversări. Eugeniu Coșeriu – 75. Mesaj de felicitare, Nr. 3-4 1996, p. 4

Silviu BEREJAN, Eugen Coșeriu: itinerar biografic, Nr. 3-4 (27-28) 1996, p. 5-6

Anatol CIOBANU, Savant enciclopedist, Nr. 3-4 (27-28) 1996, p. 7

Nicolae MĂTCAȘ, Colosul din Tübingen, Nr. 3-4 (27-28) 1996, p. 10

Flora ȘUTEU, Doctrina lingvistică a lui Eugen Coșeriu, Nr. 3-4 (27-28) 1996, p. 11-13

Emanuel VASILIU, Obiect și sens, Nr. 3-4 (27-28) 1996, p. 14-16

Andrei AVRAM, Sistem și normă în morfologia limbii române, Nr. 3-4 (27-28) 1996, p. 14-16

Angela BIDU-VRĂNCEANU, Din nou despre câmpurile lexicale, Nr. 3-4 (27-28) 1996, p. 17-19

1998

Eugen Coșeriu, Sângele nostru, Nr. 6 (42) 1998, p. 5

Silviu BEREJAN, Itinerare spirituale, Nr. 6 (42) 1998, p. 6-7

Cecilia VRABIE-ȘONȚU, Să fi fost noi primii?, Nr. 6 (42) 1998, p. 8

Luminița DUMBRĂVEANU în dialog cu Eugeniu COȘERIU, „Mereu le vorbesc nemților despre destinul nostru și despre tragedia acestui pământ”, Nr. 6 (42) 1998, p. 54

Lecturi coșeriene, Nr. 6 (42) 1998

Silviu BEREJAN, Omagiu distinsului lingvist, Nr. 6 (42) 1998, p. 9-12

Eugen COȘERIU, Concepția mea despre limbaj și lingvistică și receptarea ei în diferite țări din lume, Nr. 6 (42) 1998, p. 13-17

Telegramă. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, București, Nr. 6 (42) 1998, p. 18

Gheorghe POPA, Coordonate ale viziunii lingvistice coșeriene, Nr. 6 (42) 1998, p. 19

Eugenia BOJOGA, Repercusiunea teoriei semantice a lui E. Coșeriu în fosta U.R.S.S. (Cu privire la câmpul lexical), Nr. 6 (42) 1998, p. 23-30

Jana BALACCIU-MATEI, Mon Coșeriu, Nr. 6 (42) 1998, p. 31

Ion EȚCU, Probleme de etică lingvistică și de glotoetică în interpretarea prof. Eugeniu Coșeriu, Nr. 6 (42) 1998, p. 33-35

Nicolae CORLĂTEANU, Premisele și realizarea proceselor de neologizare, Nr. 6 (42) 1998, p. 36-40

Alexandru DÎRUL, Clasificarea onomasiologică a cuvintelor în părți de vorbire și prolexemele, Nr. 6 (42) 1998, p. 41-46

Edy SĂVESCU, Minorități lingvistice în viziunea lui E. Coșeriu, Nr. 6 (42) 1998, p. 47

Floarea VÎRBAN, Câteva observații privind schimbarea limbii din perspectiva lingvisticii coșeriene, Nr. 6 (42) 1998, p. 48-50

Vasile BOTNARCIUC, Capacitatea sistemică a circumstanțialului de loc și a celui de timp, Nr. 6 (42) 1998, p. 51-56

 

2001

Aniversări. Eugeniu Coșeriu – 80, Nr. 4-8 (70-74) 2001

Eugen COȘERIU, Credință, sacrificiu și destin, Nr. 4-8 (70-74) 2001, p. 32-37

Stelian DUMISTRĂCEL, Itinerar științific – itinerar de trăire sufletească, Nr. 4-8 (70-74) 2001, p. 46-47

Mircea BORCILĂ, Eugeniu Coșeriu, fondator al lingvisticii ca știință a culturii, Nr. 4-8 (70-74) 2001, p. 48-55

Gheorghe POPA, E. Coșeriu: Drumurile vieții și ale afirmării, Nr. 4-8 (70-74) 2001, p. 56-63

Vasile PAVEL, Universalitatea operei lingvistice coșeriene, românească prin geneza ei, Nr. 4-8 (70-74) 2001, p. 64-66

Mihai CIMPOI, Eugeniu Coșeriu: limbajul poetic ca limbaj absolut, Nr. 4-8 (70-74) 2001, p. 67-70

Eugenia BOJOGA, Teoria lingvistică a lui Eugeniu Coșeriu în Spania, Nr. 4-8 (70-74) 2001, p. 71-82

„Prof. Eugeniu Coșeriu a inaugurat o panoramă vastă de studii la Universitatea din Tübingen”. Interviu cu dl Wolf DIETRICH, prof. la Catedra de Limbi Romanice a Universității din Münster (Germania), Nr. 4-8 (70-74) 2001, p. 83-94

 

2002

Fără magistru, o lume mai mult decât săracă. Număr comemorativ Eugen Coșeriu, Nr. 10 (88) 2002

Eugen COȘERIU, Identitatea limbii și a poporului nostru, Nr. 10 (88) 2002, p. 2-3

Alexandru BANTOȘ, Profesorul nostru, Nr. 10 (88) 2002, p. 4-5

Marius SALA, Remember, Nr. 10 (88) 2002, p .6

Stelian DUMISTRĂCEL, Îndoliat omagiu, Nr. 10 (88) 2002, p. 7-8

Constantin CIOPRAGA, Savant și mun­citor al limbii, Nr. 10 (88) 2002, p. 9

Traian DIACONESCU, Patriae et scientiae sacrum, Nr. 10 (88) 2002, p. 10

Dumitru IRIMIA, Apărător al unității și identității limbii și culturii românești, Nr. 10 (88) 2002, p. 10

Alexandru ZUB, Ne-a marcat existența… Nr. 10 (88) 2002, p. 11

Petru Zugun, Învățat, savant, poliglot, om, Nr. 10 (88) 2002, p. 11-12

Eugen MUNTEANU, Coșeriu, așa cum l-am cunoscut, Nr. 10 (88) 2002, p.12-13

Lucia CIFOR, „Să spunem lucrurile așa cum sunt”, Nr. 10 (88) 2002, p. 14

Cristina FLORESCU, Dimensiune a ne­muririi, Nr. 10 (88) 2002, p. 14-15

Ovidiu CREANGĂ, Întristați prieteni, Nr. 10 (88) 2002, p. 16

Grigore VIERU, Două neîmplinite dorințe ale lui Eugen Coșeriu, Nr. 10 (88) 2002, p. 17-18

Emilia GHEȚU, Vlad POHILĂ, „Să-i păstrăm în sufletele noastre pe cei plecați...”, Nr. 10 (88) 2002, p. 19-25

Silviu BEREJAN, Cu Eugeniu Co­șeriu, în proces de lucru și de sim­plă comunicare, Nr. 10 (88) 2002, p. 26-33

Nicolae CORLĂTEANU, Personalitate de neuitat, Nr. 10 (88) 2002, p. 34.

Valeriu RUSU, Simple amintiri despre Eugen Coșeriu, Nr. 10 (88) 2002, p. 36-37

Ana BANTOȘ, „Nu uita imaginea vie a autorului”, Nr. 10 (88) 2002, p. 38-39

Ion BORȘEVICI, Legământ existențial pentru ființa națională, Nr. 10 (88) 2002, p. 40

Petru SOLTAN, Un Bourbaki al lingvisticii, Nr. 10 (88) 2002, p. 41

Ion DUMBRĂVEANU, Lingvistul de geniu al contemporaneității, Nr. 10 (88) 2002, p. 42-45

Andrei CRIJANOVSCHI, Destine basarabene, Nr. 10 (88) 2002, p. 46-49

Vasile MELNIC, În memoria lumii și a patriei sale, Nr. 10 (88) 2002, p. 50

Ion HADÂRCĂ, Testamentul lui Coșeriu, Nr. 10 (88) 2002, p. 51-53

Iulian FILIP, Morții noștri necesari, Nr. 10 (88) 2002, p. 54

Valentin MÂNDÂCANU, Un homo scientificus ajuns pe Olimp, Nr. 10 (88) 2002, p. 55-62

Paul MIRON, La o aniversară, Nr. 10 (88) 2002, p. 63-64

Nicolae CAZACU, O școală extraordinară cu absolvenți pe potrivă. Ani de liceu. Dialog: Nicolae CAZACU – Eugen COȘERIU, Nr. 10 (88) 2002, p. 65-68

Ani de studenție. Precizări documentare, Nr. 10 (88) 2002, p. 69-71

Nicolae MĂTCAȘ, Colosul din Tübingen, Nr. 10 (88) 2002, p. 72-74

B. GARCIA HERNANDEZ (Madrid) în dialog cu Eugenia BOJOGA (Cluj-Napoca), „Eugeniu Coșeriu este un om universal, a cărui știință o împărtășim multe popoare și, prin urmare, fiecare îl consideră ca fiind «al său», Nr. 10 (88) 2002, p. 75-86

Iorgu IORDAN, Eugenio Coseriu, teoretician al limbajului istoric al lingvisticii, Nr. 10 (88) 2002, p. 87-89.

Mircea BORCILĂ, Eugeniu Coșeriu și bazele științelor culturii, Nr. 10 (88) 2002, p. 90-99

Dumitru COPCEAG, Realismul lingvistic sau doctrina științifică a lui Eugenio Coșeriu, Nr. 10 (88) 2002, p. 100-107

Anatol CIOBANU, Reflecții asupra operei coșeriene, Nr. 10 (88) 2002, p. 108-115

Mihai CIMPOI, Un precursor al absurdului, Nr. 10 (88) 2002, p. 116-119

Elena UNGUREANU, Eugeniu Coșeriu despre arta limbajului și limbajul artei, Nr. 10 (88) 2002, p. 120-124

Eugen COȘERIU, Unitate lingvistică – unitate națională, Nr. 10 (88) 2002, Nr. 10 (88) 2002, p. 125-131

Deontologia și etica limbajului, Nr. 10 (88) 2002, p. 132-138

Politici lingvistice. Conferința susținu­tă de Eugen Coșeriu la Colocviul In­ternațional de Științe ale Limbajului, ed. a VI-a, Suceava, 20 octombrie 2001. Text prelucrat de Niculina IACOB și Gheorghe MOLDOVEANU, Nr. 10 (88) 2002, p. 139-145

Prelegeri coșeriene la Universitatea de Stat din Moldova. Noiembrie 1993. Text îngrijit de Irina CONDREA, Nr. 10 (88) 2002, p. 146

Dumitru IRIMIA, Între două scrisori, Nr. 10 (88) 2002, p. 151-155

Eugen COȘERIU, Cai negri pe drumul spre Petersburg, Nr. 10 (88) 2002, p. 156-157

Pata. Lupul. Anotimpul ploilor, Nr. 10 (88) 2002, p. 158

Omul cu floarea în buzunar, Nr. 10 (88) 2002, p. 159

Inocentiștii, Nr. 10 (88) 2002, p. 160-162

Eugen COȘERIU, Limba Română – o dimensiune spirituală indispensabilă la Est de Prut, Nr. 10 (88) 2002, p. 163

Eugenio CoȘeriu, Latina vulgară și tipul lingvistic românesc, Nr. 11-12 (89-90) 2002, p. 106-113

Rezoluția Conferinței Științifice „Limba Română” (ediția a IX-a, Nr. 11-12 (89-90) 2002, p. 114-115

 

2003

Eugen COȘERIU, Latinitatea orientală, Nr. 6-10 (96-100) 2003, p. 6

 

2005

Eugenia BOJOGA, Un strălucit omagiu adus lui Eugeniu Coșeriu, Nr. 12 (126) 2005, p. 6

 

2006

Un lingvist pentru mileniul III, Nr. 4-6 (130-132) 2006, p. 8-9

Eugen COȘERIU, Identitatea limbii și a poporului nostru; Limba Română – o dimensiune spirituală indispensabilă la Est de Prut, Nr. 4-6 (130-132) 2006, p. 10-13

Emma TĂMÂIANU-MORITA, Câteva distincții conceptuale de orientare integralistă, Nr. 4-6 (130-132) 2006, p. 14-29

Lolita ZAGAEVSCHI, Funcțiile evocative în lingvistica integrală a textului, Nr. 4-6 (130-132) 2006, p. 30-43

Oana BOC, Lingvistica integrală și textualitatea literară, Nr. 4-6 (130-132) 2006, p. 44-52

Eugenia BOJOGA, Studi in memoria di Eugenio Coseriu, Nr. 4-6 (130-132) 2006, p. 53-62

Angela FURTUNĂ în dialog cu Eugeniu COȘERIU, „Trebuie să cunoaștem toată tradiția și să mergem mai departe de tradiția limitată pe care o poate avea cultura unei țări”, Nr. 10 (136), 2006, p. 6-21

2007

Gheorghe POPA, Permanenta „Nevoie de Coșeriu”, Nr. 1-3 (139-141) 2007, p. 83-87

Nistor BARDU, Concepția lui Eugeniu Coșeriu despre Limba Română (I), Nr. 1-3 (139-141) 2007, p. 88-95

Alexandru BANTOȘ, Un lingvist care vine din viitor (I), Nr. 4-6 (142-144) 2007, p. 7-15

Nistor BARDU, Concepția lui Eugeniu Coșeriu despre Limba Română (II), Nr. 4-6 (142-144) 2007, p. 16-24

Ioan S. CÂRÂC, Lingvistica și idealul unei semiotici integrale, interviu realizat de Cristinel Munteanu, Nr. 4-6 (142-144) 2007, p. 25-30

Lucian LAZĂR, Limbaj și semnificație: Distincția „Semantic vs. Real” în lingvistica integrală (I), Nr. 4-6 (142-144) 2007, p. 31-38

Stelian DUMISTRĂCEL, Însemnări din perspectiva deontică a limbajului: aplicații pe discursul public, Nr. 7-9 (145-147) 2007, p. 113-123

Rezoluția Colocviului Internațional de Științe ale Limbajului „Eugeniu Coșeriu”, ediția a IX-a (CISL, IX), Suceava, 25-28 octombrie 2007; Nr. 10-12 (148-150), 2007, p. 127-130

Cristinel MUNTEANU, Un important tratat de semiotică elaborat pe temeiuri coșeriene, Nr. 10-12 (148-150), 2007, p. 175-179

Ioan S. CÂRÂC, Cristinel MUNTEANU, Sinonimia frazeologică în limba română din perspectiva lingvisticii integrale, Nr. 10-12 (148-150), 2007, p. 183-186

 

2008

Cristinel MUNTEANU, O problemă de lingvistică „financiară”: analogia cuvinte-bani, Nr. 1-2 (151-152), 2008, p. 137-149

Vasile BAHNARU, Veronica PĂCURARU, Motivația etimologică și cea referențial-pragmatică a semnelor lexicale, Nr. 1-2 (151-152), 2008, p. 150-157

Cristinel MUNTEANU, Exerciții de stil pe tema discursului repetat. Nr. 5-6 (155-156), 2008, p. 8-12

Aliona DOSCA, Problematizarea echivalenței în cadrul traducerii de texte juridice, Nr. 5-6 (155-156), 2008, p. 28-32

Eugeniu COȘERIU, „Am făcut distincția între sistem și normă în limbă”, Nr. 5-6 (155-156) 2008, p. 33-49

Dina VÂLCU, Perspectiva integralistă asupra lingvisticii ca știință a culturii, Nr. 5-6 (155-156) 2008, p. 50-56

Vasile DOSPINESCU, Eugeniu Coșeriu și lingvistica textului, Nr. 5-6 (155-156) 2008, p. 57-70

Cristinel MUNTEANU, Valorile stilistice ale părților de vorbire, Nr. 5-6 (155-156) 2008, p. 79-85

Cristinel MUNTEANU, Despre caracterul motivat al numelor proprii din opera literară, Nr. 7-8 (157-158) 2008, p. 65-80

Angela HOBJILĂ, Comunicare și contextualizare – repere pragmatice, Nr. 7-8 (157-158) 2008, p. 116-128

Eugen MUNTEANU, „O lectură integrală și atentă, «cu creionul în mână», a scrierilor lui Coșeriu este calea cea mai directă și mai sigură către profesionalizare”, Interviu realizat de Cristinel Munteanu, Nr. 9-10 (159-160) 2008, p. 55-66

 

2009

Rudolf  WINDISCH, „Pentru noi, romanistica a fost, așa cam am învățat-o de la Coseriu, catalizatorul care ne-a dezvăluit problemele și metodologia lingvisticii romanice și generale”, Interviu realizat de Cristinel Munteanu, Nr. 5-6 (167-168) 2009, p. 65-77

Sabina CORNICIUC, Dialogul: Reflexe interdisciplinare, Nr. 5-6 (167-168) 2009, p. 102-106

Cristinel MUNTEANU, O antologie Coșeriu de referință, Nr. 9-10 (171-172) 2009, p. 14-16

Cristinel MUNTEANU, Întrunire memorabilă pentru lingvistica românească: COSECLUS 2009, Nr. 11-12 (173-174) 2009, p. 216-220

2010

Cristinel MUNTEANU, Despre „termenul” limba română și relația sa cu adevărul științific, Nr. 1-2 (175-176), 2010, p. 89-102

Cristinel MUNTEANU, Reflecții privind „funcția criptică” a limbajului medical, Nr. 1-2 (175-176), 2010, p. 120-128

Cristinel MUNTEANU, Teze despre problema terminologiei. Perspectiva lui Eugeniu Coşeriu, Nr. 1-2 (175-176), 2010, p. 115-119

Ioan MILICĂ, Metafore animaliere în presa sportivă actuală, Nr. 5-6 (179-180), 2010, p. 52-63

Cristinel MUNTEANU, Observații și sugestii privind traducerea unor poezii englezești cu formă fixă, Nr. 5-6 (179-180), 2010, p. 64-72

Cristinel MUNTEANU, Despre virtuțile stilistice ale textului jurnalistic, Nr. 5-6 (179-180), 2010, p. 73-81

Eugenia BOJOGA, Horst GECKELER, „Dacă studiile fundamentale ale lui E. Coșeriu ar fi fost traduse la vremea lor în engleză, astăzi lingvistica ar fi arătat cu totul altfel...”, Nr. 9-10, 2010, p. 17-34

Cristinel MUNTEANU în dialog cu Nicolae SARAMANDU, „Eu îl consider pe Coșeriu un lingvist clasic, în sensul clasicismului cum l-a definit Călinescu într-un faimos articol”, Nr. 11-12, 2010, p. 103-109

Cristinel MUNTEANU, Lingvistica integrală ca ORGANON pentru cercetările privind limbajul, Nr. 11-12, anul XX, 2010, p. 110-123

 

2011

Eugeniu Coșeriu, Identitatea limbii și a poporului nostru, Nr. 3-6 (189-192) 2011, p. 41-42

Eugeniu Coșeriu, Credință, sacrificiu și destin, Nr. 3-6 (189-192) 2011, p. 43-47

Eugenia BOJOGA în dialog cu Gunter NARR, Am fondat o editură pentru a-l publica legal pe Coșeriu, Nr. 3-6 (189-192), 2011, p. 163-179

Cristinel MUNTEANU, Cum se învață o limbă (după Eugeniu Coșeriu), Nr. 3-6 (189-192), 2011, p. 180-190

Adriana ROBU, Colocviul Internațional aniversar „Eugeniu Coșeriu – 90 de ani de la naștere” (Iași–Bălți), Nr. 9-10, anul XXI, 2011, p. 9-14

Ioana-Narcisa CREȚU, Aplicarea lingvisticii coșeriene în analiza structurilor din limba română, Nr. 9-10, anul XXI, 2011, p. 15-25

Adriana-Maria ROBU, Don Eugenio Coseriu omagiat pe meleaguri spaniole, Nr. 11-12, anul XXI, 2011, p. 88-91

Eugenia BOJOGA în dialog cu Nelson CARTAGENA, Întâlnirea cu Eugeniu Coșeriu a fost decisivă pentru tot restul vieții mele, Nr. 11-12, anul XXI, 2011, p. 92-104

 

2012

Cristinel MUNTEANU, Problema numelor proprii din literatură în lumina unor idei ale lingvisticii coșeriene, Nr.1-2, 2012, p. 37-45

Cristinel MUNTEANU, O clasificare antică a „stilurilor funcționale” în opera lui Diogenes Laertios, Nr. 1-2, 2012, p. 64-73

Cristinel MUNTEANU, Cum se editează un manuscris coșerian, Nr. 3-4, 2012, p. 18-24

Cristinel MUNTEANU, Eugeniu Coșeriu și problema „stilurilor funcționale”, Nr. 7-8, anul XXII, 2012, p. 124-131

Cristinel MUNTEANU, Cu Eugeniu Coșeriu despre literatură, istorie și politică, Nr. 9-10, anul XXII, 2012, p. 17-25

Eugeniu COȘERIU, Politici lingvistice, Nr. 11-12 (209-210), 2012, p. 6-16

Ioan MILICĂ, Stilistica, în concepția lui Coșeriu. Note de lectură, Nr. 11-12 (209-210), 2012, p. 17-24

Emilia OGLINDĂ, Creativitate și schimbare lingvistică în viziunea lui Coșeriu, Nr. 11-12 (209-210), 2012, p. 25-31

Vasile PAVEL, Despre crearea unităților de vocabular din perspectiva onomasiologică, Nr. 11-12 (209-210), 2012, p. 32-37

Cristinel MUNTEANU, Amintiri și reflecții despre Coșeriu, Nr. 11-12 (209-210), 2012, p. 38-45

2013

Cristinel MUNTEANU, Despre motivarea contextuală a frazeologismelor, Nr. 1-4 (211-214), 2013, p. 116-128

Adriana-Maria ROBU, Specificul funcțiilor textuale coșeriene în discursul publicitar, Nr. 1-4, anul XXIII, 2013, p. 129-137

Cristinel MUNTEANU, Despre expresia cai „verzi pe pereți” (o încercare etimologică), Nr. 1-4 (211-214), 2013, p. 152-161

Ediție specială Școala de vară „Eugeniu Coșeriu”, Cluj-Napoca, 2012,
Nr. 5-6 (215-216) 2013

Alexandru BANTOȘ, Eugeniu Coșeriu „revenirea sa acasă”, Nr. 5-6 (215-216), 2013, p. 5-8

Eugeniu COȘERIU, „… Moldovenismul… nu se opune românismului, ci este o formă a lui…”, Nr. 5-6 (215-216), 2013, p. 9-15

Mircea BORCILĂ, „…V-am descoperit… ca pe adevărata lumină a căutărilor vieții mele…”, Nr. 5-6 (215-216), 2013, p. 16-18

Eugenia BOJOGA, Două spirite tutelare: Eugeniu Coșeriu și Mircea Borcilă, Nr. 5-6 (215-216), 2013, p. 19-21

Diana FAUR, Școala de vară „Eugeniu Coșeriu”, Cluj-Napoca, ediția I, iunie-iulie 2012, Nr. 5-6 (215-216), 2013, p. 22-30

Emma TĂMÂIANU-MORITA, Tipologia textelor poetice elaborată de Mircea Borcilă: semnificație și perspective de aplicare, Nr. 5-6 (215-216), 2013, p. 31-43

Dumitru Cornel VÎLCU, Funcția semnificativă și universaliile limbajului, Nr. 5-6 (215-216), 2013, p. 44-64

Ciprian SPERANZA, Privirea întrupată în limbaj, Nr. 5-6 (215-216), 2013, p. 65-74

Oana BOC, Sens/ sens poetic – o abordare din perspectiva lingvisticii coșeriene, Nr. 5-6 (215-216), 2013, p. 75-87

Marius NAGY, Eugeniu Coșeriu. Actualitatea teoriei cadrelor, Nr. 5-6 (215-216), 2013, p. 88-98

Jesús Gerardo Martínez del CASTILLO, Logosul, Logosul, λόγος-ul σηµαντικός, λόγος-ul αποφαντικός, Nr. 5-6 (215-216), 2013, p. 99-107

Cristina VARGA, Eugeniu Coșeriu. Teoria traducerii, Nr. 5-6 (215-216), 2013, p. 108-115

Viorica-Ela CARAMAN în dialog cu Mircea BORCILĂ, Moștenirea științifică a lui Eugeniu Coșeriu și resurecția studiilor integraliste, Nr. 5-6 (215-216), 2013, p. 116-124

Eugenia BOJOGA în dialog cu Vincenzo ORIOLES, „Eugeniu Coșeriu a avut o viziune europeană asupra lingvisticii”, Nr. 5-6 (215-216), 2013, p. 125-134

Viorica-Ela CARAMAN în dialog cu Eugenia BOJOGA, Lingvistica lui Eugeniu Coșeriu – un mobil continuu al formării intelectuale, Nr. 5-6 (215-216), 2013, p. 135-146

Flavia TEOC, Metafora kenning – unitate a discursului repetat, Nr. 5-6 (215-216), 2013, p. 147-151

Viorica-Ela CARAMAN, Timp – limbaj și temporalizare literară, Nr. 5-6 (215-216), 2013, p. 152-156

Maria-Alexandrina TOMOIAGĂ, Metafora lingvistică în perspectivă elocuțională, Nr. 5-6 (215-216), 2013, p. 157-163

Sebastià MORANTA, Eugeniu Coșeriu și așa-zisa „limbă moldovenească”: afinități hispanice (Valencia, Insulele Baleare, Galicia), Nr. 5-6 (215-216), 2013, p. 164-170

Ioana MARUȘCA, Verbele sentiendi în română și italiană, Nr. 5-6 (215-216), 2013, p. 171-173

Montsant FIGUEROLA, Eugeniu Coșeriu și problema standardizării unei limbi, Nr. 5-6 (215-216), 2013, p. 147-175

Cristina DIAMANT, Comunicare lingvistică și comunicare prin imagini, Nr. 5-6 (215-216), 2013, p. 176-178

Noura SHABAN, Idei coșeriene în privința influenței religiei asupra limbajului, Nr. 5-6 (215-216), 2013, p. 179-181

Doina COROBCEAN, Elemente de onomastică în opera coșeriană, Nr. 5-6 (215-216), 2013, p. 182-183

Cristinel MUNTEANU, Actele unui colocviu internațional dedicat lui Eugeniu Coșeriu, Nr. 7-8 (217-218), 2013, p. 79-83

Eugenia BOJOGA, Al IV-lea congres internațional Eugeniu Coșeriu, Nr. 9-12 (219-222), 2013, p. 33-40

Anton HORVATH, Premise ale unei discuții pe marginea „identității” între limbaj și poezie, Nr. 9-12 (219-222), 2013, p. 41-62

Cristinel MUNTEANU, Tipuri de sinonimie, Nr. 9-12 (219-222), 2013, p. 94-104

 

2014

 

Cristinel MUNTEANU, Omonimele și sinonimele în concepția lui Aristotel (cu reconsiderare a unei interpretări aparținându-i lui Constantin Noica), Nr. 1 (223), 2014, p. 49-57

Cristinel MUNTEANU, Lingvistica textului ca hermeneutică a sensului, Nr. 2 (224), 2014, p. 225-228

Cristinel MUNTEANU, La originea ideii de „colaj discursiv”: Platon – Phaidros, Nr. 4 (226), 2014, p. 92-103

Ioan S. CÂRÂC, B. P. Hasdeu, Studii de știința limbii, Prologul editorului, studiu introductiv și note de Cristinel Munteanu, Editura Institutul European, Iași, 2013, Nr. 4 (226), 2014, p. 208-211

Eugenia BOJOGA, Coșeriu și Școala lingvistică de la Tübingen (I), Nr. 5, 2014, p. 65-77

Cristinel MUNTEANU, Din nou despre noematologie: contribuția lui Nicolae I. Apostolescu, Nr. 5, 2014, p.78-93

Eugenia BOJOGA, Eugeniu Coșeriu și Școala lingvistică de la Tübingen (II), Nr. 6 (228), 2014, p. 34-50

Cristinel MUNTEANU, Despre o hermeneutică a sensului bazată pe „principiul încrederii”, Nr. 6 (228), 2014, p. 51-61

Doina ARPENTI, Un itinerar biografic de excepție reconstituit de Lorenzo Renzi, Nr. 6 (228), 2014, p. 62-64

Lorenzo RENZI, De la Mihăileni spre lume, Nr. 6 (228), 2014, p. 65-79

2015

Cristinel MUNTEANU, Logică și legislație. Câteva observații lingvistico-filosofice, Nr. 3-4 (231-232) 2015, p. 101-113

Cristinel MUNTEANU, Despre importanța tradițiilor discursive, Nr. 5-6 (233-234) 2015, p. 271-288

Cristinel MUNTEANU, Discursul publicitar din perspectiva lingvisticii integrale, Nr. 5-6 (233-234) 2015, p. 289-294

2016

Cristinel MUNTEANU, Despre competența lingvistică. De la filozofie la didactica limbii române, Nr. 1-2 (235-236), 2016, p. 56-77

Emma TĂMÂIANU-MORITA, Coșerianismul ca opțiune de viață − o mărturie japoneză, Nr. 1-2 (235-236), 2016, p. 78-87

Cristinel MUNTEANU, O conferință internațională dedicată lingvisticii coșeriene, Nr. 1-2 (235-236), 2016, p. 88-91

 

2017

Johannes KABATEK, Determinare și cadru: după 60 de ani, Nr. 1 (237), 2017, p. 68-90

Viorica VELECICO, Lazăr Șăineanu și Eugeniu Coșeriu despre metafora vegetală, Nr. 1 (237), 2017, p. 91-95

Ștefan AFLOROAEI, Sensibilitate și sens, Nr. 1 (237), 2017, p. 96-102

Cristinel MUNTEANU, O contaminare frazeologică în contexte jurnalistice: a se duce pe apa Dunării, Nr. 1 (237), 2017, p. 112-118

Ioan S. CÂRÂC, O introducere în semantica structurală coșeriană, Nr. 1 (237), 2017, p. 165-169

Eugeniu COȘERIU, [Principiile cercetării de tip umanist]. Discurs de recepție la Academia Română, Nr. 2 (238), 2017, p. 157-161

Johannes KABATEK în dialog cu Olaf BLIXEN, Despre Eugeniu Coșeriu și activitatea acestuia în Montevideo, Nr.2 (238), 2017, p. 162-170

Alexandru BANTOȘ, Recitindu-l pe Coșeriu, Nr. 3 (239), 2017, p. 6-8

Eugeniu COȘERIU, Despre așa-zisa „limbă moldovenească”, Nr. 3 (239), 2017, p. 9-21

Eugeniu COȘERIU, Am ajuns să fiu un cetățean al lumii, Nr. 3 (239), 2017, p. 95-118

Cristinel MUNTEANU, Problema sensului la John Dewey, Nr. 3 (239), 2017, p. 119-128

Eugeniu COȘERIU, „Limba moldovenească” – o fantomă lingvistică, Nr. 4 (240) 2017, p. 13-16

Johannes KABATEK, João de Barros și Antonio Nebrija (plecând de la notițele lui Eugeniu Coșeriu), Nr. 4 (240) 2017, p. 124-142

 

2018

Ștefan AFLOROAEI, Eugeniu Coșeriu. O atitudine comprehensivă față de precursori și de tradiția culturală, Nr. 1-2 (243-244) 2018, p. 344-353.

Emilia OGLINDĂ, Aspecte ale tipului romanic și ale latinității orientale în viziunea profesorului Eugeniu Coșeriu, Nr. 1-2 (243-244) 2018, p. 354-363

Ala SAINENCO, Secvențe ale imaginarului lingvistic: o analiză comparativă, Nr. 1-2 (243-244) 2018, p. 364-375

Cristinel MUNTEANU, „A spune lucrurile așa cum sunt...”. Conversații cu Eugeniu Coșeriu, Nr. 1-2 (243-244) 2018, p. 376-380

Andrei CRIJANOVSCHI, Catedra Eugenio Coseriu, la Montevideo, Nr. 1-2 (243-244) 2018, p. 381-383

Eugeniu COȘERIU, Jandarmul român bătea. Sângele nostru, Nr. 1-2 (243-244) 2018, p. 391-393

Stelian DUMISTRĂCEL, Doina HREAPCĂ, Norma lingvistică: între politică și poliție lingvistică, Nr. 3-4 (245-246) 2018, p. 78-87

Eugen MUNTEANU, O scrisoare inedită a lui Gh. Ivănescu către Eugeniu Coșeriu, Nr. 3-4 (245-246) 2018, p. 88-92

Johannes KABATEK, Eugeniu Coșeriu în Montevideo: reconstrucția unei epoci, Nr. 7-8 (249-250) 2018, p. 91-107

Cristinel MUNTEANU, Despre excepția care confirmă regula, Nr. 7-8 (249-250), 2018, p. 108-114

2019

Emma TĂMÂIANU-MORITA, De la Apus spre Răsărit: Eugenio Coșeriu și Japonia, Nr. 1 (251), 2019, p. 50-66

Eugen MUNTEANU, Două scrisori către Eugenio Coseriu, Nr. 2 (252), 2019, p. 220-225

Mircea BORCILĂ, Reflecții privind procesul de integrare a lui Eugeniu Coșeriu în știința și cultura română, Nr. 3 (253), 2019, p. 33-50

Elena FAUR, Eugeniu Coșeriu și noua direcție în studiile cognitiviste, Nr. 3 (253), 2019, p. 51-63

Eugen MUNTEANU, O revelație documentară: 17 scrisori inedite ale lui G. Ivănescu către Eugeniu Coșeriu (I), Nr. 3 (253), 2019, p. 64-73

Ioan C. POPA, Eugeniu Coșeriu sau Despre odiseea limbii române în Basarabia, Nr. 3 (253), 2019, p. 74-80

Cristinel MUNTEANU, Limbajul între prețuire și disprețuire. Câteva aspecte, Nr. 3 (253), 2019, p. 100-106

Klaas WILLEMS, Filosofia limbajului, Nr. 3 (253), 2019, p. 107-118

Eugenia BOJOGA, Actualitatea și viitorul gândirii lui Eugeniu Coșeriu, Nr. 4 (254), 2019, p. 32-44

Johannes KABATEK, Cristina BLEORȚU, Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coșeriu și istoria lingvisticii în secolul al XX-lea, Nr. 4 (254), 2019, p. 45-49

Eugen MUNTEANU, O revelație documentară: 17 scrisori inedite ale lui Gheorghe Ivănescu către Eugeniu Coșeriu (II), Nr. 4 (254), 2019, p. 50-61

Cristinel MUNTEANU, „Absența normei este barbarie”. Dinspre Coșeriu către Ortega y Gasset, Nr. 4 (254), 2019, p. 62-68

 

2020

Eugen MUNTEANU, O revelație documentară: 17 scrisori inedite ale lui Gheorghe Ivănescu către Eugeniu Coșeriu (III), Nr. 2-3 (256-257), 2020, p. 100-106.

Johannes KABATEK, Cristina BLEORȚU, Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coșeriu și istoria lingvisticii în secolul al XX-lea (II), Nr. 2-3 (256-257), 2020, p. 107-109

Cristinel MUNTEANU, Eugeniu Coșeriu despre corectitudinea și exemplaritatea lingvistică, Nr. 2-3 (256-257), 2020, p. 110-112

Eugen MUNTEANU, O revelație documentară: 17 scrisori inedite ale lui Gheorghe Ivănescu către Eugeniu Coșeriu (IV), Nr. 4-5 (256-257), 2020, p. 122-133

Eugen MUNTEANU, O revelație documentară: 17 scrisori inedite ale lui Gheorghe Ivănescu către Eugeniu Coșeriu (V), Nr. 6 (260), 2020, p. 67-78

Emma TĂMÂIANU-MORITA, Relațiile semnice evocative și construcția sensului textual, Nr. 6 (260), 2020, p. 79-103

Cristinel MUNTEANU, Despre raportul dintre realitate și ficțiune în literatură, Nr. 6 (260), 2020, p. 300-305

 

2021

Cristinel MUNTEANU, Influența lui John Dewey asupra lui Eugeniu Coșeriu. Problema clasificării științelor, Nr. 1 (261), 2021, p. 35

Klaas WILLEMS, De la fenomenologie la responsabilitate. Comentarii cu privire la Lingvistica lentă – un manifest, Nr. 1 (261), 2021, p. 45

Johannes KABATEK, Cristina BLEORȚU, Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coșeriu și istoria lingvisticii în secolul al XX-lea (III), Nr. 1 (261), 2021, p. 54

Eugen MUNTEANU, O revelație documentară: 18 scrisori inedite ale lui Gheorghe Ivănescu către Eugeniu Coșeriu (VI), Nr. 2 (262), 2021, p. 52-59

Johannes KABATEK, Cristina BLEORȚU, Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coșeriu și istoria lingvisticii în secolul al XX-lea (IV), Nr. 2 (262), 2021, p. 60-63.