Artele vizuale într-un dialog continuu


Artele vizuale într-un dialog continuu

De la o ediție la alta, Bienala Internațională de Pictură Chișinău se impune tot mai pregnant în peisajul manifestărilor culturale internaționale de anvergură organizate în Moldova. Ediția din acest an, a șaptea, se desfășoară sub patronajul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, în cadrul programului Zilelor Europene ale Patrimoniului. Condițiile actuale impuse de anumite restricții cauzate de situația pandemică afectează manifestările publice la nivel international. Deși ne-am confruntat cu numeroase probleme de ordin tehnic, legate de transportarea lucrărilor prin intermediul serviciilor poștale internaționale, care în această perioadă au funcționat cu dificultate, în cadrul expoziției se regăsesc totuși lucrări ale unor artiști din 35 de țări: Austria, Bulgaria, Cehia, China, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Ecuador, Franța, Ghana, Germania, India, Iran, Islanda, Israel, Italia, Japonia, Lituania, Marea Britanie, Maroc, Mexic, Moldova, Mongolia, Olanda, Panama, Polonia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Spania, Suedia, Togo, Turcia, Ucraina și Ungaria.

În urma unei oferte generoase venite din partea a peste 400 de artiști plastici, cu peste 1 500 de lucrări, au fost selectate pentru expunere 192 dintre acestea, semnate de 186 de artiști. Din păcate, o parte dintre artiștii care au trecut preselecția, din cauza restricțiilor impuse de pandemie în unele țări, nu au reușit să expedieze lucrările. Din numărul total de expozanți, 53 sunt din Republica Moldova, 64 din România și 69 din străinătate. Majoritatea dintre aceștia face parte din generația tănără. Încă de la primele ediții, ne-am propus să susținem, alături de artiștii de notorietate, consacrarea tinerei generații de artiști. Pe parcursul anilor atestăm participarea constantă a mai multor artiști tineri, care păstrează un interes sporit față de manifestarea noastră și care demonstrează o evoluție excepțională a discursului artistic, reușind să se impună puternic în spațiul expozițional internațional.

La fel ca și la ediția anterioară, în cadrul evenimenului a fost organizată o conferință cu prelegeri ale unor reputați istorici și critici de artă: Pavel Șușară, din România, care a fost și președinte al juriului, a prezentat o viziune amplă asupra fenomenului artistic universal, raportat la tendințele actuale ale artei românești. Tot în cadrul conferinței au fost prezentate și două albume de artă, Constantin Brâncuși și Theodor Pallady. Pietro Finelli, artist și curator din Italia, a ținut o prelegere, la fel de interesantă pentru auditoriu, privind raportul dintre creatorii actuali și arta vechilor maeștri. Maria Bilașevschi, istoric și critic de artă, una dintre cei mai activi curatori și organizatori ai procesului de artistic din România la ora actuală, a prezentat o prelegere privind instaurarea învățământului artistic modern și al Pinacotecii la Iași, reflectată în arhivele din jumătatea secolului al XIX-lea.

La evenimentele organizate în cadrul Bienalei, la fel ca și în alți ani, au participat laureații premiilor, precum și multe alte personalități din domeniul culturii și artei din Republica Moldova, România și străinătate.

Din păcate, din cauza agravării situației pandemice în perioada expunerii, în acest an expoziția nu a putut fi itinerată la Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Național din Iași.

În premieră, în cadrul ediției actuale, într-un spațiu distins, a fost organizată o expoziție a laureaților premiilor celor șase ediții anterioare, cu lucrări care se păstrează în colecția Muzeului Național de Artă al Moldovei. Această selecție demonstrează elocvent o efervescență creatoare a unui grup de artiști care aparțin diferitor spații culturale, cu lucrări de diverse tematici și o impresionantă dinamică stilistică. Faptul că lucrările premiate de-a lungul anilor cuprind o largă diversitate stilistică, în care artiștii apelează la cele mai diverse tehnici și procedee artistice, ne demonstrează că logica jurizării, în cadrul acestui concurs international, nu se focusează pe anumite preferințe de ordin estetic, ci mai curând încurajează diversitatea în formă originală, profesionalismul și elaborările înnoitoare ale unor artiști care aparțin diferitor spații culturale. Ar mai fi de consemnat și faptul că marea majoritate dintre artiștii premiați la edițiile anterioare confirmă constant o trepidantă ascensiune artistică, care se remarcă atât în cadrul unor expoziții internaționale de amploare sau altor evoluări publice, cât și în elaborările de atelier.

Având în vedere oferta generoasă din partea artiștilor din diverse țări, selecția actualei ediții s-a impus a fi ca una dintre cele mai riguroase. Putem remarca ofertele de participare cele mai generoase ale artiștilor din România, dar și din Polonia, Bulgaria și Cipru. Scena artistică locală este de asemenea reprezentată de un număr impunător de artiști, mulți dintre aceștia situându-se pe o poziție convingătoare, cu viziuni și lucrări bine articulate, care se sincronizează coerent cu dinamica tendințelor stilistice internationale. La fel ca și în edițiile anterioare, profesionalismul și diversitatea stilistică a exprsiei artistice definesc actuala expoziție a Bienalei, unde sunt admiși cu lucrări în cadrul concursului artiști care abordează în creațiile lor diverse tematici. De la lucrări de reflecție asupra contextului proceselor sociale, specifică actualelor tendințe estetice și locului în care artiștii trăiesc și creează, cu elemente vizuale ale realității concrete sau fotorealism, la cele orientate spre forma abstractă sau figurativă, dominate de impulsul interior.

În premieră au fost admise lucrări executate în tehnică digitală sau obiect. Pledând în permanență pentru libertatea expresiei artistice, expoziția își propune să reflecte diversitatea de concepții și manifestări estetice individuale ale unor creatori care provin din diverse spații culturale, fapt ce individualizează fiecare lucrare expusă pe simeze, dar care, în același timp, converg într-un dialog pertinent al tendințelor actuale ale artelor vizuale.

Remarcăm sprijinul constant oferit de mai multe instituții publice și private, care fac posibilă organizarea acestei importante manifestări expoziționale internaționale – Bienala Internațională de Pictură Chișinău 2021. Ne exprimăm și pe această cale sentimentele noastre de gratitudine Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Direcției Cultură a Primăriei Chișinău, Fundației Familia Sturza și partenerului permanent al Muzeului Național de Artă al Moldovei, Mobiasbancă OTP Group, tuturor celor care susțin sincronizarea mediului artistic autohton cu tendințele estetice internaționale, cât și participarea creatorilor locali în cadrul acestei competiții expoziționale internaționale, dar și apropierea Republicii Moldova de valorile culturale universale.