Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coşeriu şi istoria lingvisticii în secolul al XX-lea. Anul 1941 (II)


În numărul anterior am prezentat primele scrisori din anul 1941, scrise de Ion Pasăre, un prieten de-al lui Coșeriu de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pe care le-am transcris în cadrul proiectului „Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coşeriu şi istoria lingvisticii în secolul al XX-lea” de la Universitatea din Zürich. În continuare prezentăm o altă scrisoare din acest an, scrisă de același coleg:

 

 

5 Martie 1941

Stai Neneacă

Tocmai mă gîndeam eu eri [ieri], cum să-ți trimăt [trimit] scrisoare de 4 pagini, cînd [când] obiceiul meu este de a scri [scrie] 8 pagini și iată altă surpriză înregistrată în cursul scrierii prezentei: sosirea vestei dela [de la] tine, așteptată cu multă nerăbdare și producătoare de nespusă bucurie. A plecat sărmana pe ziua de 19 II și a mers vreme de 13 zile pînă [până] la mine. Cartea poștală dintre recomandate ai primit-o? Dar scrisoarea dintre prezenta și aceia [acea] colectivă la care mi-ai răspuns? Înainte de a-ți răspunde detaliat la scrisoarea ta, țin să-ți spun că rezultatul plebiscitului a fost cel așteptat: 2.018.147 da și vreo mie nu.

Deasemeni [de asemenea] iată programul cîtorva [câtorva] cinematografe din lume:

Cinema Grecia: Nu vreau să mor și Stan și Bran, eroi fără voie

„ Anglia: Cînd [Când] felinarele se sting și Adio, d-le Chips!

„ Finlanda: Omul care-a înfruntat moartea

„ Polonia: Istoria se repetă

„ Turcia: Cetatea Tăcerii

„ Țările Baltice, program comun, Copii în luptă cu viața

„ Rusia: Enigma și Problema de rezolvat

„ Franța: Închis pentru renovare

„ Ungaria: Bestia Umană

„ România: Nu sîntem [suntem] singuri

„ St. [Statele] Unite: Venirea cu flota etc., etc., etc.

„ Asia: 2 inimi într-un vals etc

Poetul tripartit: 3 fetițe dulci

„ Londra: Totul se petrece noaptea

„ Italia: Iluzia cea mare.

Acum am să-ți răspund la scrisoarea ta, la cele ce se poate, rămînînd [rămânând] ca de altele să mă ocup după asta, într-o scrisoare viitoare. „Idealisul meu scripturistic mă face să schimb direcția” bine zici amice. Mă uit la mine, cu cîtă [câtă] scîrbă [scârbă] îți scriu unele fleacuri, darmite [darămite] tu. „M. e om de treabă” știam și eu asta, dar acum știu mai multe. Ivănescu a tot promis că-ți scrie și a primit veștile dela [de la] tine. E foarte ocupat și nu chiar tocmai sănătos. Adresa lui de-acasă este: Iași, str. dr. N. C. Paulescu.

De ce te miri că din raportul meu „destul de complet” lipsește „inexplicabil caz” Caraman? Vor fi lipsind mulți. Eu nu mai țin minte cum suna raportul, dar C. lipsea fiindcă nu va fi intrat în ordinea de idei de acolo. Anul acesta predă Morfologia l. v. sl. [limbilor vechi slave], în continuare adică, conjugarea, pe care o începuse deja anul trecut. E mult mai ușor ca declinarea. Apoi Istoria lit. [literaturii] rusești dela [de la] origini și până azi, la care nu prea am note bune și Paleografie, chestii frumoase și foarte simple. C. e democrat curat. E antigerman, probabil din simpatie pentru țările slave ocupate de Nemți. E pentru „studentul la carte”. În ultima vreme observ mare răceală față de mine. De altfel m-am răcit și de Pascu, din multe motive. Închipuie-ți cît [cât] de indignat am fost lăuntric cînd [când] P. a făcut pe spinarea mea strașnică morală colectivă p. [pentru] că nu cetim [citim] pe Philippide, iar eu tocmai atunci terminasem de-nvățat pagină cu pagină, primele 200 pagini din vol. II O.R. [Originile românilor], după sfatul lui Ivănescu și le știam bine. Totul pentru un fleac de nimica, dar P. știe anticipat că Ph. nu-i cunoscut.

Însărcinările pe care mi le dai, [cuvânt șters] în legătură cu scrisoarea dela [de la] și pentru tatăl tău, Ciocan, bibliotecă, secretar etc. le voi executa de-ndată în măsura posibilităților.

Mă feliciți pentru examene, dar n-ai pentru ce. E lucrul cel mai simplu posibil. Îmi era jenă să văd trecînd [trecând] o sesiune și atîta [atâta] tot. „Cred c-aș face și eu la fel.” Stai jos! C-ai face ceva, o știm, dar nu la fel. Stai jos zic. Tot ce fac eu e ridicol cel puțin 50%.

În ce privește italiana, e cursul pe care-l urmez cu cea mai multă plăcere. Sînt [Sunt] printre primii, însă atîta [atâta] tot. Ștefan nu urmează aici; poate la Institut. Nu știu dacă sîntem [suntem] prieteni. El e rece și disprețuitor. Treaba lui. Eu n-am avut ocazia să-l cunosc îndeaproape, încît [încât] concluzia să fie stima mea nemărginită și să-i caut prietenia deci.

Nu te supăra, te rog, dacă sînt [sunt] sincer. Singura punte de legătură dintre malurile noastre a fost ruptă de pasul lui greu și apăsat. Păstrez legăturile cu Costică și Costel. De ce nu vrei să stai jos?

„Sînt [Sunt] posibilități să veniți la anul aici și voi.” Nu știu de Ștefan, dar în ce mă privește, nu mă interesează posibilitățile. Inutil să mai vorbesc. N-am nevoie de nimic. De voi ajunge milionar am să mor sărac. Nu trăiesc prin mine și pentru mine. Acum sînt [sunt] la ora lui Pascu, unde e vorba de P. [Petru] Maior. Nu mi-ai spus nici un cuvînt [cuvânt] de d. [domnul] prof. [profesor] Găzdaru.

„Aici pierzi admirația pentru anumiți farisei intelectuali...” Nu știu dacă asta-i realitatea ori ești sub impresia momentului. Oricum, gîndește-te [gândește-te] că îl imitai pînă [până] și la freză și nu-ți displăcea a fi strigat pe numele lui. Cît [cât] despre mine, eu nu prea am stimă pentru el luat în total. Ceia [ceea] ce știu, este că am avut o veșnică teamă de inteligența-i diabolică. De iubit nu l-ași putea iubi pentru nimic în lume, e om răutăcios.

„Două lucruri îs extraordinare:” — (s-a terminat cerneala din stiloul d-rei Anghel) cu scrisoarea ta — bancurile (savuroase) și ideia [ideea].

În privința bancurilor, n-am de loc [deloc] memorie. Dacă ți-au plăcut așa mult cu adevărat, îmi pare rău că nu mi le amintesc pentru a le repeta tonul. Dar ce privește ideia [ideea], am fost sigur c-o să-ți placă (mi-a luat stiloul și acum scriu cu al Fetiței) și pentru a ei săvîrșire [săvârșire] umblat-am zile multe.

O să mai fac de astea, dar trebuie timp. Dacă aș face-o acum, ar însemna să primești prezenta cu o săptâmînă [săptămână] mai tîrziu [târziu].

Îmi înșiri laturile activității tale. Știi bine că eu te socot capabil de lucruri mari, chiar extraordinare pentru altul. Partea proastă este că studiile tale, te vor depărta și mai mult de noi, care rămînem [rămânem] inculți și pierdem vremea zadarnic.

„Păzește-l pe Ștefan de fete, te rog. Îs moartea lui.” În orice caz mie nu-mi poți da însărcinarea asta. Îl cunoști bine pe Ștefan. Acele cuvinte din scrisoarea trecută scrise de el, au fost aruncate cu cea mai mare grabă. L-am smuls nepoliticos dintre două fete. Ca răzbunare m-a lăsat cu una din ele, lovindu-mă astfel la partea moale, căci știi tu că mie nu-mi plac cunoștințele de prima oră. Mă voi interesa de însărcinările date cu privire la cursuri. Îs greu tare de îndeplinit. Îți voi scri [scrie] în curînd [curând] de fiecare în parte, cînd [când] voi fi în măsura cunoașterii.

În orice caz ai face f [foarte] bine dacă m-ai înștiința de primirea acestei misive printr-o c. p. [carte poștală]. Crede-mă că împrumut bani a-ți trimite vestea de față!

Cu dragoste
Ion

 

Notă:

1 Trebuie să precizăm că s-a păstrat ortografia din scrisoare; pe alocuri s-a pus între „[]” forma literară sau s-au folosit aceste paranteze pentru transcrierea abrevierilor.

 

Beyond Structuralism. Letters to Eugenio Coseriu and the history of linguistics in the 20th century. Year 1941 (II)

Keywords: Eugenio Coseriu; letters; history of linguistics; Romanian

This paper presents one letter in Romanian, from 1941, from the project „Beyond structuralism”. Letters to Eugeniu Coşeriu and the History of Linguistics in the 20th Century from the University of Zurich. Our purpose is to contribute to the history of Coserian linguistics.