Stelian Dumistrăcel, un specialist al comunicării științifice eficiente


Stelian Dumistrăcel, un specialist al comunicării științifice eficiente

Stelian Dumistrăcel, cercetător cu o carieră impresionantă, a fost, în ultimele decenii de viață, un profesor apreciat, cu deschidere largă spre domenii diverse ale lingvisticii, având totodată un admirabil har al comunicării, totdeauna atractive și întru totul productive.

S-a ilustrat ca dialectolog remarcabil, fiind coautor și coordonator al Atlasului lingvistic român pe regiuni. Moldova și Bucovina, lucrare academică de interes național (apărută între anii 1987 și 2005). A realizat, pe baza experienței acumulate în timpul cercetărilor de teren, lucrarea de sinteză Ancheta dialectală ca formă de comunicare (1997), singura de acest fel în literatura românească de specialitate. A studiat, îmbinând informațiile dobândite prin cunoașterea directă a variantelor dialectale cu cele privind limba literară, Influența limbii literare asupra graiurilor dacoromâne (publicată în 1978, pe baza tezei de doctorat susținute în 1974), lucrare distinsă de Academia Română cu premiul „Timotei Cipariu”. A participat, punând în valoare materiale obținute pe baza studierii formelor regionale ale limbii noastre, la elaborarea câtorva volume din seria nouă a Dicționarului Tezaur al Limbii Române, și la redactarea apreciatului DEXI, Dicționarul explicativ ilustrat al limbii române (2007).

a remarcat deopotrivă prin cercetări temeinice și de larg interes în domeniul frazeologiei, lucrările sale punând în evidență cu folos deplin datele antropologiei culturale. Cercetarea „biografiei și motivațiilor” expresiilor românești poartă nu numai amprenta cunoștințelor sale multilaterale, ci și însemnul îndelungilor și captivantelor sale căutări. Cărțile pe care le-a consacrat lexicului cuprins în expresiile românești (intitulate Lexic românesc. Cuvinte, metafore, expresii, 1980, respectiv Expresii românești. Biografii − motivații, 1997) pun în valoare rezultatele unei analize atente și bine argumentate, ce a fost reluată și dusă ... Până în pânzele albe (cum a numit sugestiv ediția din 2001, revăzută și augmentată, a volumului publicat în primă formă în anul 1997).

Stelian Dumistrăcel, cercetător la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iași între 1958 și 1996, s-a consacrat, din 1997, carierei didactice, pentru care, cum amintea într-un discurs, se pregătise atât ca elev al unei școli pedagogice, cât și apoi ca student la filologie. Profesorul, specialist remarcabil în dialectologie și avizat cunoscător al frazeologiei, influențat de contactul cu școala lingvistică germană și în special de modul în care aborda cercetarea limbii Eugeniu Coșeriu, susține în mai multe centre universitare din Moldova (Galați, Iași, Bacău, Bălți) cursuri de istorie a limbii și antropologie culturală, de stilistică funcțională cu raportare la pragmatică și interferând cu etnostilistica. Acordă o  atenție aparte limbajului publicistic actual și este preocupat de lingvistica textului. Interpretează, pe baza vastei sale experiențe științifice, acomodată nivelului studenților, hărțile din Atlasul lingvistic român. A fost o valorificare cu rezultate admirabile a unei experiențe vaste, un îndemn la analiză interdisciplinară, bazată pe complementaritatea domeniilor cercetării lingvistice, menite să deschidă orizontul de cunoaștere pentru viitorii profesori și cercetători filologi.

S-a impus astfel rapid în mediul universitar, prin cunoștințe multiple și profunde, la fel cum se impusese în deceniile anterioare în cercetarea academică.

Drumul lui Stelian Dumistrăcel, specialist competent și profesor admirat, s-a curmat pe neașteptate. Au rămas însă lucrările sale și admirația unor generații de studenți, masteranzi și doctoranzi.

Apa trece, pietrele rămân, ar fi zis Profesorul.

 

Stelian Dumistrăcel, a specialist in effective and efficient scientific communication

Keywords: Romanian linguistics; dialectology; phraseology; functional stylistics

A dialectologist with an impressive career, Stelian Dumistrăcel was also an acclaimed professor, with a wide range of knowledge in various fields of linguistics (history of language, phraseology, functional stylistics) and an admirable gift for attractive yet always efficient and effective communication.