„În noi a rămas nestinsă scânteia spiritului românesc”


„În noi a rămas nestinsă scânteia spiritului românesc”

„Frați și surori,
Stimați concetățeni,

Această Mare Adunare Națională, întrunită la chemarea Prezidiului Parlamentului în conformitate cu cererile repetate ale unor largi categorii ale populației republicii noastre, în vederea trecerii hotărâte la împlinirea năzuințelor sale de viață liberă și independentă, se constituie într-o adevărată instanță a voinței populare într-o veritabilă tribună de afirmare a hotărârii nestrămutate de a repune patria în drepturile sale legitime.

A venit ziua cea mare când putem rupe hotărât și definitiv lanțurile robiei coloniale în care ne-am aflat multe-multe decenii. Timp îndelungat am stat sub călcâiul țarilor și al satrapilor bolșevici, staliniști și neo-staliniști. Sabia călăilor sovietici a atârnat în permanență deasupra capetelor noastre. Am fost înjosiți, umiliți, huiduiți, s-a lovit în sufletele, în istoria, în cultura noastră. Cei mai buni și mai harnici fii ai moldovenilor de la răsărit de Prut și-au pierdut viața prin închisori, lagăre de concentrare, au fost exterminați prin foamete. Lupta înaintașilor noștri pentru scuturarea jugului colonial s-a soldat cu succes pe o perioadă de vreme scurtă, o singură dată, în 1918. Iar în 1940 am fost din nou împinși în imperiu.

Greu ne-a fost, dar în ciuda tuturor vicisitudinilor, opreliștilor, în noi a rămas nestinsă scânteia spiritului românesc. Atunci când în a doua jumătate a anilor ’80 presiunea asupra noastră a slăbit întrucâtva, a prins la putere mișcarea de eliberare națională a moldovenilor. În fruntea ei s-au situat scriitorii, intelectualitatea democratică. Mișcarea s-a lărgit în permanență, a cuprins noi și noi pături ale populației și a devenit o forță considerabilă, având ca nucleu Frontul Popular din Moldova.

(Mulțimea aplaudă, strigând „Trăiască Frontul Popular!”)

Primele succese importante au fost obținute în august 1989. Ele au fost urmate în anii 1990 și în anul curent de altele. Acest lucru a provocat furia forțelor imperiale care ne-au dominat, ne-au invadat, care devenise stăpâni în casa noastră, pe pământul nostru strămoșesc. Sprijiniți de centrul imperial, de armata sovietică, de sovietul suprem al URSS, reacționarii și șovinii din unele raioane nistrene și de sud au pășit pe calea criminală a dezbinării Republicii Moldova, a formării republicilor anticonstituționale. În legătură cu refuzul Parlamentului nostru de a participa la referendumul unional, în legătură cu refuzul conducerii Moldovei de a semna tratatul unional, asupra republicii noastre s-au exercitat presiuni atât economice, cât și militare. Numai sprijinul poporului, al dumneavoastră ne-a ajutat să rezistăm.

Condițiile complicate în care s-a aflat republica până în prezent nu ne-a permis să ne proclamăm independența. După înfrângerea forțelor care au organizat la Moscova în zilele de 18-21 august lovitura de stat, situația s-a schimbat spre bine. Imperiul a slăbit și, mai mult, aflându-se
în plin proces de destrămare. Aventurierii separatiști și-au dat pe față arama și mai mult, ei aflându-se printre adepții înfocați ai puciștilor. Agonizând, răufăcătorii de la Tiraspol și din alte părți continuă să fie periculoși. Suntem convinși însă că până la urmă ei vor fi izgoniți, izolați de populația din Transnistria, de la Comrat, Vulcănești și din alte părți unde mai există. Ca forță politică organizată a dispărut Partidul Comunist din Moldova. El s-a discreditat definitiv datorită faptului că conducerea lui a susținut recenta lovitură de stat. Deosebit de favorabile ne sunt victoria democrației ruse, pe care conducerea Parlamentul Republicii Moldova a salutat-o și susținut-o, precum și proclamarea independenței Ucrainei. S-au produs schimbări pozitive și în atitudinea populației rusofone față de aspirațiile băștinașilor. Noi dorim să trăim în pace și înțelegere cu rușii, ucrainenii, evreii, găgăuzii, bulgarii, cu toate grupurile naționale, etnice, religioase, lingvistice.

Pe baza celor spuse mai sus, putem trage concluzia că s-au creat condiții interne și externe favorabile pentru proclamarea Independenței Republicii Moldova. Deci, să împlinim astăzi, noi, mandatul istoriei pe care ni l-au lăsat înaintașii.

Marea Adunare Națională, consacrată problemei independenței Republicii Moldova, o declar deschisă!

(Aplauze în mulțime: „Ura! Ura!”).