Lucrări despre cultura românească din Basarabia de Zamfira MIHAIL


■ Cronica lui Ion Neculce. Manuscrisul de la Cornova – Orhei, vol. I, Seria „Documenta Basarabiae”, 6 şi 7, Ediţie revizuită şi îngrijită a textului cronicii publicate de Paul Mihail şi Zamfira Mihail, cu studiu introductiv, note şi indici de Mihai-Bogdan Atanasiu, Bucureşti, Editura Academiei Române, Brăila, Editura Muzeului Brăilei „Carol I”,
2020, 356 p. ISBN 978-973-27-3279-9, 978-606-654-405-4; vol. II, Facsimil, 2020, 532 p. ISBN 978-973-27-3271-7, 978-606-654-406-1

■ Consideraţii despre circulaţia cărţilor în spaţiul estic românesc (sec. XVII–XIX), in „Philologica Jassyensia” an XVII, nr. 2 (34), 2021, p. 57-67

■ Rezistenţa prin cultură în Basarabia (secolul XIX). I. Scrieri parenetice, Seria „Documenta Basarabiae”. 5, Bucureşti, Editura Academiei Române, Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2019, 280 p.+ ill.. ISBN 978-973-27-3151-2 şi 978-973-27-3152-9

Rec.:

•   Ofelia Ichim, in „Philologica Jassyensia”, XVI, 2020, nr.1(31), p. 365-366.

•   St. Lemny, Din Basarabia la Muntele Athos, in „Observator Cultural”, 10.01.2021, nr.1046 (şi online).

■ Paul Mihail, Reconstituiri. Jurnal. Corespondenţă, Ediţie îngrijită de Zamfira Mihail şi Mihai Papuc, Prefaţă de acad. Şt. Ştefănescu [Colecţia „Pagini despre Basarabia”], Chişinău, Editura Ştiinţa, 2018. 412 p. ISBN 978-9975-65-995-4 şi 978-9975-85-128-2

Premiul Fundaţiei Culturale Magazin Istoric (24 mai 2019).

Rec.:

•   Mircea Anghelescu, Preot şi Profesor [Paul Mihail], in „România

•   Literară”, an. LII,, nr. 29-30 / 17 iulie 2020, p. 11 [cu foto P.M.].

■ Manuscrise ale lui Tadeu Hâjdeu de la Biblioteca Academiei Române, in Istorie şi cultură. In honorem academician Andrei Eşanu, editor Constantin Manolache; coord.: Gheorghe Cojocaru, Igor Cereteu; resp. de ediţie Ion Valer Xenofontov, Silvia Corlăteanu-Granciuc, Colecţia „Biblioteca Ştiinţifică (Institut) «Andrei Lupan»”, Chişinău, [Editura] Secţia editorial-poligrafică, 2018, p. 469-482. [Apărut în 2019 şi online], ISBN 978-9975-3284-6-4

■ Enciclopedia literaturii române vechi (A–Z), Editura Muzeul Literaturii Române, Editura Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2018 [Zamfira Mihail autoarea articolelor: Anatolie (p. 50) Asachi, Lazăr (p. 74-75), Gorovei Ştefan-Sorin (p. 404-405), Pelin (Ovcinikova) Valentina (p. 743). ISBN 978-973-167-443-8 şi ISBN 978-606-555-212-8

■ Înrâurirea Sfântului Antim întru statornicia limbii române din Basarabia în sec. XIX, în „Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos”, XV, Galaţi, Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, 2017, p. 226-233. ISSN: 1843-8660

[„Documenta Basarabiae”.1.] Antim Ivireanul, Predici în manuscris inedit din Basarabia (1824), ediţie critică, studiu introductiv, note, facsimil de Zamfira Mihail şi Paul Mihail. Preambul de Victor Spinei, Ionel Cândea. Cuvânt înainte de Arhiepiscop dr. Casian Crăciun, in Seria „Documenta Basarabiae”, iniţiată de Z.Mihail, coordonatori: Victor Spinei, Ionel Cândea, Zamfira Mihail, Bucureşti, Editura Academiei Române, Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2017, 650 p. ISBN 978-973-27-2778-2 // ISBN 978-606-654-234-0

Rec.:

•   Cătălina Vătăşescu, în „Revue des études sud-est européennes”, LV, 2017, 1-4, p. 396-397.

•   Eugenia Dima, în „Philologica Jassyensia”, XIII, 2 (26), 2017, p. 317-320.

•   Ioan Rateş, în „Lumina lumii”, an XXVI, 2017, nr. 26, Râmnicu-Vâlcea, p. 13-18

•   Ana Dumitran, in „Museikon” Alba Iulia, 2017, nr.1, p. 194.

•   Vasile D. Ţâra, în „Limba română”. Bucureşti, LXVII, 2018, nr.3-4, p. 393-395.

■ Predicile Mitropolitului Antim Ivireanul copiate la mănăstirea Dobruşa din Basarabia (1824), în „Epifania”, revistă de dialog ortodox, Iaşi, nr. 43, decembrie 2017 – februarie 2018, p. 231-234.

■ Un manuscris inedit din arhiva Paul Gore a Bibliotecii Academiei Române, in Istorie, cultură şi politică în sud-estul Europei. Două colocvii internaţionale (II) (Actele Simpozionului organizat de Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române în cadrul proiectului de cooperare cu Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Cultură şi Istorie la Est de Carpaţi în perspectivă sud-est Europeană (secolele XVI-XX), Bucureşti, 16 sept. 2016), coordonatori C. Iordan şi Andrei Eşanu, Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2017, p. 219-229. ISBN 978-606-654-249-4

■ Rădăcinile identităţii noastre. Istoricul cornovean Dimitrie Ursu, în „Literatura şi Arta”, Chişinău, nr. 9 (3730) din 2 martie 2017, p. 2

■ Devenirea Didahiilor în Cuvinte de învăţătură la strană (pe baza manuscrisului inedit din Basarabia, 1824), în „Călăuză Ortodoxă”, Galaţi, XXVI, nr. 335, oct. 2016, p. 8-9. ISSN 1222-1767

Istoriografia despre cultura românească în Basarabia în sec. al XIX-lea. Ştefan Ciobanu, în Cultură şi istorie la Est de Carpaţi în perspectivă sud-est europeană (sec. XV-XX). Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale din 30 martie 2015, coordonatori. Andrei Eşanu, C. Iordan, Chişinău, Editura Tehnica-Info, 2016, p. ISBN 978-9975-63-392-5

■ La propagande des autocrates par l’intermédiaire de l’Église (XVIIIe – XIXe siècles), in Mélanges historiques publiés à l’occasion du XIe Congrès de l’Association Internationale d’études du sud-est européen. < Sofia, 31 Août – 4 septembre 2015>, coordonator Cătălina Vătăşescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2015, p. 39-54. ISBN 978-973-27-2572-6

■ O descriere a Basarabiei din 1844, uitată, în Cultură şi istorie la est de Carpaţi în perspectivă sud-est europeană (secolele XVII-XX), <Actele sesiunii ştiinţifice organizate de Institutul de studii sud-est europene al Academiei Române în colaborare cu Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Bucureşti, 1 noiembrie 2013>, coordonatori C. Iordan şi Andrei Eşanu, Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2014, p. 31–64 ISBN 978-606-654-085-8

■ Despre confraţii noştri români şi pentru ei [Prefaţă], in Vasile Şoimaru, Românii din jurul României. Monografie etnofotografică, Oneşti, Editura Magic Print, Chişinău, Editura Serebia, 2014, p. 5-8. Versiunea în limba franceză, la p. 362–365 şi Fragment dintr-un mesaj internet, 14 aprilie 2014, la p. 368–369. ISBN 978-9975-128-03-2 [Premiul H.H. Stahl al Academiei Române pe 2014]

■ Răspândirea scrierilor sfântului Antim în Basarabia, in „Tabor”, Cluj-Napoca, an. VII, nr. 9, septembrie 2013, p. 33-42. ISSN 1843–0287

■ Un manuscris al „Predicilor” lui Antim Ivireanul din secolul al XIX-lea, din Basarabia, în Antimiana II. Antologie de studii, comunicări şi articole, editor I.Şt. Lazăr, Bacău, Editura Babel, 2012, p.525-529 ISBN 978-973-7888-62-4

■ Cărţi populare din Basarabia şi Bucovina, „regăsite”, in In Honorem Cătălina Velculescu la aniversară, Bucureşti, Editura Paideia, 2012, p. 230-262. ISBN 978-973-596-727-7

■ Emil Turdeanu et la Bessarabie, in Transylvanian Review”, t. XXI, Supplement No1, 2012, p.23-54. ISSN 2067-1016

■ O nouă scriere despre Basarabia (1846-1858), in Cultură şi politică în sud-estul Europei (sec. XV-XX). Materialele Sesiunii ştiinţifice din 1 septembrie 2010, coordonatori Andrei Eşanu şi Constantin Iordan, Chişinău, Editura CEP USM, 2011, p. 87-107. ISBN 978-8875-71-157-9

Emil Turdeanu şi Basarabia, in Dimitrie Gusti şi colaborator. Cornova 1931, ediţie îngrijită de Marin Diaconu, Zoltán Rostás, Vasile Şoimaru Editura Quant, Chişinău, 2011, p. 564-568. ISBN 978-9975-4247-1-4

Descrierea Basarabiei de către Xavier Hommaire de Hell (1846), în „Limba Română” Omagiu lui N.A. Ursu, LX, 2011, nr. 1, p. 101-107. ISSN 0024-3523

Biblioteca de carte religioasă, în „Luminătorul”, Chişinău, 1 (112), ian.-febr. 2011, p. 28-33.

155 de cărţi într-o carte (coordonatori proiect Lidia Kulikovski, Vlad Pohilă, Vasile Şoimaru), Chişinău, Ed. Prometeu, 2010, 530 p. ISBN 978-9975-919-81-4

Rec.:

•   În „Opinia Naţională”, Bucureşti, nr. 518 din 24 ianuarie 2011 p. 6 este reprodusă Diploma Premiului „Sinteze”, Salonul Internaţional de Carte, Chişinău, 31 august 2010, cu legenda: „Cartea 155 de cărţi într-o carte, editura Prometeu, 2010, autor prof.univ.dr. Zamfira MIHAIL, Bucureşti, a primit Premiul Sinteze la Salonul Internaţional de Carte, ediţia a 19-a, Chişinău, 2010”.

•   Luiza Marinescu, Matca pentru înţelepciune, în „Lumina lumii”, Râmnicu-Vâlcea, XIX-XX, nr.10-20, 2011, p. 289-297 ISSN: 1453-6226

•   Iulia Mărgărit, 155 de cărţi într-o carte, în „Studii şi cercetări lingvistice”, LXII, 2011, nr. 2 (iulie- decembrie), p. 273-275. ISSN 0039-405X

•   Al. Zub, Univers livresc: cogniţie şi deontologie, în „Epifania”, Iaşi, nr.14, dec.2010-ian.2011, p. 94-95.

•   Alexandru Zub, Univers livresc: cogniţie şi deontologie, în „Convorbiri Literare”, Iaşi, nov. 2010, in <http://convorbiri-literare.dentis.ro/ZUBnov10.htm>

•   I.D. Bălan, O vreme şi o lume în pagini de carte, în „Analele Universităţii Spiru Haret. Seria Filologie. Limba şi Literatura Română”, 2010, nr. 11, p.158-160. ISSN 1454-8305

•   I.D. Bălan, in „Opinia Naţională” Bucureşti, din 20 dec. 2010

•   Gh.Pârlea, Cuvântul – „vehiculul” gândului, în „Glasul satului”, Mirosloveşti, anul I, nr. 3 (oct.-dec. 2010), p. 2.

•   Laureaţii Salonului Internaţional de carte, ediţia a 19-a, consacrată Anului Eminescu...Premiul „Sinteze” – Editurii „Prometeu” pentru volumul 155 de cărţi într-o carte de Zamfira Mihail (Ch., 2010), în „BiblioPolis”, Chişinău, 35 (2010), nr. 3, p. 105

•   La un Espresso de Ungheni cu Zamfira Mihail, interviu de Lucia Bacalu, în „Expresul de Ungheni”, Ungheni, vineri 6 august 2010

•   Elena Tamazlâcaru, Andrei Vizitiu, „155 de cărţi într-o carte”, 55 de ani şi destinele a doi savanţi-verişori, în „Literatura şi Arta”, Chişinău, nr. 26 (3382), 1 iulie 2010, p. 4

•   Ion Iachim, Revenirea la baştină, în „Literatura şi Arta”, nr. 26 (3382), 1 iulie 2010, p. 4

•   Ion Iachim, Cornoveni la Biblioteca „B.P. Hasdeu” din capitală, în „Univers Pedagogic Pro”, Chişinău, nr. 25 (249), 24 iunie 2010, p. 3

•   Chişinăul de fiecare dată mă emoţionează prin spiritul său de românitate, interviu cu lingvista Zamfira Mihail, a dialogat Tamara Gorincioi, în „Capitala”, Chişinău, nr. 47 (1014), miercuri 23 iunie 2010, p. 8

[Prof. Ion Madan] S-a dăruit Cărţii, Culturii, Spiritualităţii naţionale până în ultimele sale zile, în O familie de intelectuali basarabeni, Chişinău, Editura Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, 2008, p. 302-304

P.V. Sinadino, Cu Sfatul Ţării, în vremuri grele (Introducere şi ediţie de Zamfira Mihail), în „Magazin Istoric”, 2008, nr. 3 (492), p.10-14 + 6 foto. ISSN 0541-88IX

Rezistenţa prin cultură în Basarabia în sec. al XIX-lea. Predica religioasă, în Români majoritari/români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice (Simpozion Internaţional, Iaşi, 19-21 septembrie 2007), Iaşi, Editura Alfa, 2007, p. 271-289. ISBN (10) 973-8953-49-9 şi ISBN (13) 978-973-8953-49-9

 ■ Cartea românească în mediul sătesc din Basarabia în secolul al XIX-lea, în Tradiţii şi valori culturale la Est de Carpaţi, sec. XVI-XIX (Materialele Conferinţei ştiinţifice, Chişinău, mai 2007), coordonator Andrei Eşanu, Chişinău, Editura CEP USM, 2007, p.135-144. ISBN 978-9975-70-518-9

■ La propagande des autocrates par l’église (XVIIIe – XIXe siècles), în Omagiu Profesorului Nicolae V. Dură la 60 de ani Constanţa, Editura Arhiepiscopiei Tomisului, 2006, p. 714-717

Alexandria copiată în Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în Floarea Darurilor. In memoriam Ion Gheţie, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, p. 157-176. ISBN (10) 973-27-1417-4 şi (13) 978-973-27-1417-1

Un manuscris al „Predicilor” lui Antim Ivireanul, în Episcopia Râmnicului. 500 de ani de la înfiinţare, Râmnicu-Vâlcea, Editura Adrianso, 2005, p. 151-156. ISBN 973-99660-8-x

Norma unică a limbii române literare din Basarabia <1812-1918>, în Unitatea limbii române, cu privire specială la Basarabia şi Bucovina (Lucrările Sesiunii ştiinţifice organizate de Secţia de Filologie şi Literatură, 27 martie 2003), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2004, p. 155-178. ISBN 973-27-0985-5

•   http://www.acad.ro/com2003/pag_com03_0327.htm [Unitatea limbii române. Comunicat al Academiei Române]

Luminiţa Fassel, Das Deutsche Schulwesen in Bessarabien 1812-1940 [Discussions], în „Revue des études sud-est européennes”, XLII, 2004, 1-4, p. 332 – 338. ISSN 0035-2063

•   Luminiţa Fassel, Există nume în cultura lumii care nu au nevoie de atribute superlative. Interviu de Eugenia Bojoga, in „Sud-Est”, Chişinău, 2006, nr. 3

•   File:///D:/Documents and Settings/zamfira/My Documents/ Revista Sud-Est.htm

Viaţa satului Cornova în corespondenţa anilor 1957-1994, în Cornova, coord. V. Şoimaru, Chişinău,, Editura Museum, 2002, p. 353-410 [şi în colectivul de revizori]

•   Petru Ursache, Cartea de etnologie. De la noi din Cornova sau actualizarea unei legende

•   File:///D:/Documents and Settings/zamfira/My Documents/ URSACHEiun6.htlm

Biblia în limba română, Sankt Peterburg, 1819, în Omagiu lui Virgil Cândea la 75 de ani, vol. I, Bucureşti, Editura Academiei Române şi Editura Roza Vânturilor, 2002, p. 419-429. ISBN 973-27-0937-5 şi 973-0003-87-7

■ Limba română în scrieri parenetice din Basarabia (1812-1865), Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2001, 154 p. ISBN 973-582-437-X

■ Paul Mihail, Corespondenţă, ediţie (în colaborare cu Eugenia Mihail) şi note, Bucureşti, Editura Paideia, 2001, 442 p. ISBN 973-8064-77-5

Rec.:

•   Iordan Datcu, în „Adevărul Literar şi Artistic”, Bucureşti

•   Rodica Mahu, în „Flux”, Chişinău

•   A. Telembici, în „Alfa şi Omega”, Chişinău, Nina Negru, în „Luceafărul”, Chişinău

•   P. Buburuz, în „Luminătorul”, Chişinău

Paul Mihail, Jurnal (1940-1944), îngrijirea ediţiei (în colaborare cu Eugenia Mihail) şi Bibliografia scrierilor lui Paul Mihail şi a referinţelor despre ele ( vol.52 din Colecţia Românii în istoria universală [The Romanians in World History] a Academiei Române – Filiala Iaşi – Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană), Bucureşti, Editura Paideia, 1998, 378 p. ISBN 973-9368-12-3

Ştiri despre Basarabia în memoriile lui P.V. Sinadino, în „Bulletin de la Société Roumaine des Études Néogrecques: Corneliae Papacostea Danielopolu. In memoriam”, 1999, p. 157-166

Paul Mihail, Zamfira Mihail, Acte în limba română tipărite în Basarabia, I, 1812-1830, precedate de Bibliografia tipăriturilor româneşti din Basarabia (BTRB), 1812-1830, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993, 411 p. ISBN 973-270-333-4; 978-973-270-333-5

Premiul „Eudoxiu de Hurmuzaki” al Academiei Române pe 1993

Rec.:

•   Georgeta Pop, Cultura Basarabiei este pur românească, în „Cotidianul” nr. 115, din 19 mai 1993, p. 6

•   Ştefan Ştefănescu, în „Opinia Naţională”, nr. 13-14, 31 mai – 13 iun. 1993, p. 5

•   Dan Berindei, Acte în limba română tipărite în Basarabia I, în „Curierul Românesc”, V, nr. 6, iun. 1993, p. 15

•   Ion Madan, O carte a adevărului basarabean, în „Moldova Suverană”, nr. 101 din 1 iul. 1993, p. 3

•   Paul Păltănea, Acte în limba română tipărite în Basarabia I, în „Acţiunea”, Galaţi, II, nr. 462 din 11 sept. 1993, p. 2

•   Florica Dumitrescu, Actele tipărite în Basarabia (1812-1830), în „Lupta”, Paris, nr. 212, oct. 1993, p. 7

•   Gabriel Ştrempel, Memoire des documents, în „Revue Roumaine”, XLVIII, nr. 296-297, 6-7, 1993, p. 153-154

•   Antonie Plămădeală, în „Telegraful Român”, Sibiu, 140, 1 şi 25 oct. 1993, p. 8

•   Dragoş Şesan, în „Revista Arhivelor”, LXX, vol. LV, nr. 4, 1993, p. 492-493

•   Violeta Barbu, în „Revue Roumaine d’Histoire”, XXXII, Juillet-Decembre, 1993, 3-4, p. 385

•   Natalia Barbăneagră, în „Cugetul”, Chişinău, 1994, nr. 1, p. 63

•   Acad. N.N. Constantinescu, Raport de activitate a Academiei Române pe anul 1993, în „Academica”, nr. 4 (40), feb. 1994, p. 7

•   Vasile Pavel, în „Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară”, Chişinău, nr. 3 (153), mai-iun. 1994, p. 94-96: „constituie o sursă ştiinţifică autentică pentru studierea istoriei şi a limbii românilor la est de Prut.”

•   Eugen Lozovan, în „Dorul”, Danemarca, IV, nr. 51, iul. 1994, p. 16: „Corpus fundamental, este nu numai o „fântână” (cum zicea Hasdeu) pentru studiile viitoare, ci şi un instrument de luptă, după cum reiese din documentele editate felul cum au suferit, luptat şi biruit Basarabenii ca să rămână Români. Şi avem aici tabloul a numai 18 ani zbuciumaţi. Ilustrul editor este secondat de erudita sa fiică, doctor Zamfira Mihail”

•   I. Ionescu, în „Biserica Ortodoxă Română”, CXIII, 1995, nr. 1-6, p. 329-332

Ion Neculce, Cronica copiată de Ioasaf Luca. Ediţie îngrijită, studiu introductiv de Zamfira Mihail şi Paul Mihail, Chişinău, Editura Ştiinţa, 1993, 318 p. [Ediţie diferită prin aparatul critic şi comentarii de cea apărută în 1980, la Bucureşti]. ISBN 573-601-594-7; 978-537-601-594-0

•   Cronica ediţiilor, în „Observatorul de Chişinău”, 1994, nr. 9 din 18 ian., p. 2

Paul Mihail, Zamfira Mihail, Cartea românească veche tipărită în Basarabia (1812-1830), în „Biblioteca. Revistă de Bibliologie”, Biblioteca Academiei Române, IV, 1993, nr. 1-2, p. 44-45. ISBN 1220-3386

■ Date noi privind etnografia din Basarabia în prima jumătate a sec. al XIX-lea, în Imagini şi permanenţe în etnologia românească, Chişinău, Editura Ştiinţa, 1992, p. 278-281

Cartea românească veche tipărită în Basarabia (1812-1830), în „Luminătorul”, Chişinău, 1992, nr. 1, p. 56-61

Românii din Estul Europei, în „Ginta latină” (Simpozion Dreptul la educaţie în limba maternă), vol. XXXV, Iaşi, 1991, p. 88-92

■ Consideraţii privind graiul din satul Cornova – Orhei, în Programul Al VI-lea Simpozion Naţional de Dialectologie, Cluj-Napoca, 12-14 noiem. 1990, p. 6

O veche publicaţie necunoscută din Basarabia, în Valori bibliofile din Patrimoniul Cultural Naţional, XI, Alba-Iulia, 23-25 noiem. 1990, p. 7

Cronica lui Ion Neculce copiată de Ioasaf Luca. Manuscrisul „Mihail” [din Basarabia], Ediţie, studiu introductiv, note şi indici de Zamfira Mihail şi Paul Mihail, Bucureşti, Editura Litera, 1980, XXXII + 263 p.

Rec.:

•   Bibliografia Istorică a României, VI, 1979-1984, Ed. Academiei, Bucureşti, 1985, nr. 1061, p. 354

•   Alexandru Duţu, Un nou Neculce, în „România Literară”, Bucureşti, nr. 47 din 20 noiembrie 1980, p. 8

•   Iorgu Iordan, Cronica lui Ion Neculce copiată de Ioasaf Luca. Manuscrisul „Mihail”, Bucureşti, 1980, în „Limba Română”, Bucureşti, 1981, nr. 4, p. 343

•   Liviu Onu, O prestigioasă ediţie a cronicii lui Neculce, în „Revista de Istorie şi Teorie Literară”, Bucureşti, 30, 1981, nr. 2, p. 293-296

•   Nicolae Stoicescu, Cronica lui Ion Neculce copiată de Ioasaf Luca. Manuscrisul „Mihail”,, Bucureşti, 1980, în „Revista de istorie”, t. 34, 1981, nr. 7, p. 1381-1385

•   Ştefan Gorovei, Cronica lui Ion Neculce copiată de Ioasaf Luca. Manuscrisul „Mihail”, Bucureşti, 1980, în „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A.D. Xenopol”, Iaşi, XVIII, 1981, p. 705-708

•   Gh. Chivu, Cronica lui Ion Neculce copiată de Ioasaf Luca. Manuscrisul „Mihail”, Bucureşti, 1980, în „Limbă şi Literatură”, Bucureşti, vol.III, 1981, p. 482-485

•   Ştefan Ştefănescu, La cronique de Ion Neculce copiée par Ioasaf Luca. Le manuscrit „Mihail”, în „Livres Roumains”, 1981, nr. 2, p. 5

•   Mircea Anghelescu, Cronica lui Neculce şi spiritul veacului, în „Transilvania”, Sibiu, 1981, nr. 1, p. 44-45

•   Gheorghe Cunescu, Cronica lui Ion Neculce copiată de Ioasaf Luca. Manuscrisul „Mihail”, în „Mitropolia Olteniei”, Craiova, XXXIII, 1981, nr. 7-8, p. 492-494

•   Aura Soare Georgescu, Cronica lui Ion Neculce copiată de Ioasaf Luca. Manuscrisul „Mihail”, Bucureşti, 1980, în „Revue des études sud-est européennes, XX, 1982, nr. 1, p. 173-175

•   Ioan Alexandru, Cronica lui Neculce, în „Flacăra”, Bucureşti, nr. 31 din 30 iulie 1981, p. 7

•   Cătălina Velculescu, Viaţa cărţilor. Manuscrisul „Mihail”, în „Luceafărul”, XXVI, nr. 7 din 19 feb. 1983, p. 2

•   Al. Zub, Contribuţii ieşene la istoria culturii naţionale, în „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A.D. Xenopol”, Iaşi, XIX, 1982, p. 15

•   Şt. Lemny, în „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A.D. Xenopol”, Iaşi, XIX, 1982, p. 770

•   Ştefan Gorovei, De ce aşa de târziu? O altă versiune a Cronicii lui Neculce, în „Cronica”, Iaşi, nr. 5 din 30 ianuarie 1981, p. 2

•   Pr. Ioan Loghin Ţurcanu, pr. Anton Frunză, Cronica lui Ion Neculce copiată de Ioasaf Luca. Manuscrisul „Mihail”, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, Iaşi, LVIII, 1982, nr. 1-2, p.166-168

•   Südosteuropa – Bibliographie. R. Oldenbourg Verlag, München Band VI/I, (Rumänien 1971-1980), 1992, nr. 655, p. 59

•   Pavlina Bojčeva, în „Études Balkaniques”, Sofia, 1983, nr. 3, p. 32

•   Bibliografia românească de lingvistică, în „Limba Română”, 30, 1981, nr. 4, nr.972, p. 386, 997, p. 387; 31, 1982, nr. 4-5: nr. 964, p. 355, nr. 976, p. 356, nr. 982, p. 356, nr. 1000, p. 357, nr. 1010, p. 358, nr. 1011, p. 358; 32, 1983, nr. 4, nr. 1245, p. 322, nr. 1268, p. 323, nr. 1316, p. 326; 33, 1984, nr. 4, nr. 939, p. 285; 34, 1985, nr. 4, nr. 931, p. 301

Paul Mihail, Zamfira Mihail, Document în replică. Un manuscris din 1814[1824] al predicilor lui Antim Ivireanul [din Basarabia] în „Manuscriptum”, IV, 1973, nr. 2, p. 170-173

•   Bibliografia românească de lingvistică, în „Limba Română”, 1974, nr. 4, nr. 615, p. 317; 1975, nr. 4, nr. 579, p. 374

•   Bibliografia istorică a României, IV (1969-1974), Bucureşti, 1974, nr. 7241, p. 352

•   Dumitru Soare, în „Studii Teologice”, 1973, nr. 7-8, p. 599

•                     Antim Ivireanul, Didahii, editor G. Ştrempel, Ed. Minerva, Bucureşti, 1983, p. 246