Itinerar biobibliografic


Absolvent al Facultății de Litere a Universității din Bucureşti (în 1970) și doctor în filologie (în 1988), a lucrat de la începutul activității științifice în institutele academice de profil: Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” (între 1970 și 2010) și Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” (între 2010 și 2016). În 1995 a devenit conferenţiar universitar, apoi, în 1999, profesor titular la Facultatea de Litere a Universității din Bucureşti. Preocupat de istoria scrisului românesc, de constituirea și de evoluția limbii române literare, cu privire specială acordată variantelor stilistice, a publicat mai multe volume şi studii de referință, între care: Bibliografia filologică românească. Secolul al XVI-lea (1974, în colab.), Documente şi însemnări româneşti din secolul al XVI-lea (1979, în colab.), Stilul celor mai vechi texte ştiinţifice româneşti (1640–1780) (1980–1981), Pravila lui Coresi (1982), Dicţionarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760) (1992, în colab.), Codex Sturdzanus (1993), Istoria limbii române literare. Epoca veche (1532–1780) (1997, în colab.), Civilizaţie şi cultură. Consideraţii asupra limbajului bisericesc actual (1997), Limba română. De la primele texte până la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Variantele stilistice (2000), Contribuţii la studiul limbii române literare. Secolul al XVIII-lea (1688-1780) (2000, în colab.), Institutiones Linguae Valachicae. Prima gramatică a limbii române scrisă în limba latină (2001), Dictionarium Valachico-Latinum. Primul dicţionar al limbii române (2008), Scrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi româneşti (2012), Vechi texte româneşti. Contribuţii filologice şi lingvistice (2015), Limbă și cultură. Studii de istorie a limbii române (2019). A fost preocupat de editarea operei lui G. Coşbuc (Opere alese, vol. VII, VIII şi IX, 1985, 1988, 1998; Opere, vol. I. Poezii, vol. II. Proză, vol. III. Traduceri, 2006, 2007, 2013) şi de restituirea contribuţiei literare şi ştiinţifice a lui Ioan Budai-Deleanu (Opere. Ţiganiada. Trei viteji. Scrieri lingvistice. Scrieri istorice. Traduceri, 2011, în colab.). A coordonat lucrările de elaborare a Enciclopediei literaturii române vechi (2019) și a fost membru al echipei de alcătuire a crestomației consacrate Școlii Ardelene (patru volume, 2018. în colab.).

A fost distins cu Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române (1993), iar ediții, respectiv volume pe care le-a elaborat (singur sau în colaborare), au primit Premiul „Titu Maiorescu” al Academiei Române (2018) și Premiul „Perpessicius” al Muzeului Național al Literaturii Române (2012, 2018). Este doctor honoris causa al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (2012), al Universității „Valahia” din Târgoviște (2017) și al Universității din Pitești (2022).

 

Biobibliographic itinerary