Dragostea le cuprinde pe toate; În Craiova; Să nu le spui


Dragostea le cuprinde pe toate   

Doar inima se bucură acum

de pescuitul fără năvod;

frumuseţea pune lacăte uşilor toate

nenorocirea însă le doboară pe rând.

 

Lunga absenţă vesteşte

dorinţa aşteptată,

şi rădăcinile adânci pornesc în voie să crească

împrejurul stâncii

când fiecare musafir ajuns aici până la urmă

întunecă soarele, devenind festin

şi vin şi desert.

 

Atinge cicatricea şi ea îţi va da

un sfat nebănuit:

farmecul trece, graţia rămâne;

focul se dovedeşte mai drag

decât fulgerul.

 

Dragostea le cuprinde pe toate,

bunătatea e datoria pe care

niciodată nu vei obosi să o plăteşti.

 

În Craiova   

                          Lui Ion Deaconescu

În haine de călătorie ponosite,

fiecare poet soseşte la Craiova

cu vorbele la îndemână

să alunge tactica făţărniciei.

 

Moartea mâine să uite de toate,

azi ascultă cu luare-aminte

cum poezia te ademeneşte

mai mult decât cicatricile căutătoare de săruturi,

mai mult decât firul declanşator al unui vis.

 

Moartea mâine să uite de toate,

azi priveşte cum fiecare poet

iese dintr-un cerc de flăcări.

Iată cum focul acela dă la iveală

lipsa îndoielii, a oboselii.

 

Arderea să fie acum singura ta călăuză.

Flăcările cuvintele lor să se facă simţite,

să atragă tot mai mult focul mistuitor,

înghiţind un versant al muntelui.

 

În Craiova, cei care sosesc arzând

nici nu-şi doresc altă stare.

Moartea mâine să uite

de toate.

 

Să nu le spui  

                        pentru Dileep Jhaveri

Să nu le spui dintr-odată

şi nici prea curând să nu le spui

despre suferinţa greu de dus ce trebuie să o îndure,

şi cele o mie de chipuri ale cărnii,

făcându-ne vulnerabili peste măsură.

 

Să nu le spui ce ştii atât de bine

căci după lungă vieţuire

şi ei vor încerca groaza de trup.

 

Să nu le spui că durerea aceasta

trebuie dusă de unul singur,

că prietenii, familia neputincioşi sunt

să înţeleagă ori să aline disperarea.

 

Ca un chei bătut de valuri,

ai luat poziţie ştiind

că oceanul nu greşeşte.

 

Ajungi să fii curajos,

dincolo chiar de dragoste sau silă,

să nu le spui cu ce preţ

ai ajuns să crezi în cânt.