Ușa de intrare în Veșnicie


Adoptarea hotărârii Parlamentului Republicii Moldova, în data de 16 martie 2023, pentru impunerea sintagmei ,,limba română” ca denumire a limbii oficiale, precum și promulgarea prezentei hotărâri prin Decretul prezidențial din 22 martie 2023 au pentru noi, românii basarabeni, o importanță istorică.

Limba Română – limba în care ne naștem, în care visăm, iubim, făurim și ne stingem – este la fel de vitală pentru noi, precum e lumina pentru ochi, aerul pentru plămâni și sângele pentru inimă. Mai mult decât atât: frumosul, binele și adevărul, exprimate cu ajutorul cuvintelor, ne purifică ființa și ne înalță sufletul.

Scriind și vorbind corect și frumos Limba Română, demonstrăm lumii întregi (dar, mai întâi, ne demonstrăm nouă înșine) că existăm și că aparținem – geografic, istoric, spiritual – unui spațiu sacru: spațiul neamului românesc.

Vorbind și scriind românește, omul de litere, artistul de teatru, profesorul de la catedră – cu toții transmitem viitoarelor generații valorile noastre perene, cultura, arta și literatura, contribuind la îmbogățirea patrimoniului cultural european și universal.

Limba Română oferă tuturor vorbitorilor săi câte un bon de tezaur spiritual. Asemeni talanților biblici, acest bon de tezaur urmează să-l înmulțim cu hărnicie, cu dragoste și sfințenie. Căci, în lipsa lui, ne putem trezi, la un moment dat, fără identitate, fără neam, fără țară... Iar fără toate acestea, ce rost ar mai avea existența noastră în lume?

Limba Română este limba noastră maternă. Cu ea și prin ea comunicăm, peste vremuri, cu strămoșii, cu astrele, cu Dumnezeu. Limba Română este ușa prin care putem intra în Veșnicie. Să nu uităm: de fiecare dintre noi depinde dacă vom fi muritori sau nemuritori!

Chișinău, 27 martie 2023

 

The entrance door to Eternity

Keywords: Eternity; Romanian language; Bessarabian Romanians; culture; art; literature; heritage; identity; nation; mother tongue; communication

The adoption of the decision to name Romanian as the official language in Republic of Moldova has historical importance for Bessarabian Romanians as the language is vital to their being and belonging to the Romanian nation. By writing and speaking Romanian beautifully, they pass on their values, culture, art, and literature to future generations and contribute to the enrichment of the cultural heritage. The Romanian language is their mother tongue, allowing them to communicate with ancestors, stars, and God, and is the door through which they can enter Eternity.