Reprezentant de frunte al heraldicii naționale


Istoricul Vlad Mischevca, doctor în științe, conferențiar cercetător, s-a remarcat ca un excelent promotor al heraldicii naționale.

Odată cu crearea în anul 1995 a Comisiei Naționale de Heraldică de pe lângă Președintele Republicii Moldova, Vlad Mischevca devine unul dintre principalii colaboratori ai noului organ în domeniul politicilor de stat privind simbolurile oficiale, corporative, teritoriale și particulare, contribuind pe parcursul unui sfert de veac la fortificarea acestui organism nou format (1995-2020). Aflat în postura de Președinte – primul – al Comisiei, Dumnealui, împreună cu subsemnatul și cu tânărul istoric Silviu Tabac au constituit nucleul în jurul căruia s-a coagulat și ulterior s-a cristalizat o echipă de adepți competenți care a reușit să elaboreze, să implementeze și să promoveze principiile și căile de activitate ale Comisiei Naționale de Heraldică, una din puținele instituții din Republica Moldova care (pro bono) a evoluat constant, devenind, între timp, un organism efectiv în propulsarea simbolisticii naționale, teritoriale și corporative. Menționăm că Vlad Mischevca a participat anterior și la concursul privind elaborarea Stemei de Stat a Republicii Moldova, și la argumentarea istorico-heraldică a Tricolorului național în calitate de Drapel de Stat.

În cei 25 de ani de activitate în cadrul CNH (în calitate de Președinte, vicepreședinte, membru activ), savantul Vlad Mischevca, călăuzit de postulatul „știința nu-i decât o imagine a adevărului” (Francis Bacon), a reușit mai multe performanțe heraldico-faleristice și vexilologice. Este autor sau coautor a peste 20 de însemne heraldice. Iată doar câteva dintre ele:

* Autor al primelor însemne heraldice corporative din Republica Moldova – Drapelele terestru şi fluvial al Vămii Republcii Moldova (3.09.1996), actualmente „Drapelul Serviciului Vamal al Republicii Moldova”, intrat în vigoare din 16.06.1997 (coautori: S. Andrieş-Tabac, N. Schiţco, I. Căruntu, pictor: Gh. Vrabie). * Emblema Vămii Republicii Moldova. Coautori: S. Andrieş-Tabac, N. Schiţco, I. Căruntu, pictor: Gh. Vrabie; *Stema Vămii (actualmente Serviciul Vamal al Republicii Moldova). (Ambele confirmate de CNH la 24.07.2001.) Coautor: S. Andrieş-Tabac, pictor: Gh. Vrabie.

* Emblema Comisiei Naționale de Heraldică a Republicii Moldova (27.02.1997, desen final: 23.02.2001). Coautor: S. Andrieş-Tabac, pictor: S. Odainic.

* Simbolurile supreme ale Armatei Naţionale a Republicii Moldova: „Stema, Emblema & Drapelul”, aprobate de CNH la 12.06.2000. (Coautor: S. Andrieş-Tabac, pictor: I. Caminschi).

* Coautor al Medaliei jubiliare „650 de ani de la întemeierea Ţării Moldovei”, instituite la 25.12.2008. (pictor: S. Odainic).

* Autor al Insignei comemorative „Participant la Parada Militară, consacrată aniversării a XX-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, 27 august 2011”.

* Autor al Simbolurilor publice ale Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM (Stema, Emblema, Drapelul, aprobate de Consiliul Ştiinţific al IISD).

* Autor al distincţiei de stat – Medalia „Crucea comemorativă. Participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (1991-1992)”. (Monitorul Oficial, nr.21-24, 27.01.2012, p. 15-16)

* Stema și Drapelul Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova (2014).

* Simbolurile Inspectoratului Naţional de Patrulare al Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. (2015, pictor Iurie Caminschi.)

* Stema, Emblema și Drapelul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) al Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. (2020, coautor dr. Silviu Tabac, pictor: Iurie Ambros.)

* Insigna comemorativă „Participant la parada militară, consacrată aniversării a XXX-a de la proclamarea Independenței Republicii Moldova, 27 august 2021”. (Autor: dr. Silviu Tabac, pictor: Alexandru Chirilenco.)

Vlad Mischevca a avut un aport substanțial la elaborarea noilor distincții faleristice ale Armatei Naționale și anume: Crucea „Pentru merit” care cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa II; c) clasa III,  Crucea „Pentru serviciu impecabil” care cuprinde 4 clase: a) „Veteran”; b) clasa I; c) clasa II; d) clasa III,  Medalia „Consolidarea Frăţiei de Arme”,  Insignele în 3 grade a cursului universitar (Licenţă, Masterat, Doctorat) al Academiei Militare „Alexandru cel Bun”; Medalia „Bărbăție şi Curaj”; Medalia „Pentru misiuni umanitare şi de menţinere a păcii”. De asemenea, este autor al Stemei şi Drapelului oraşului Donduşeni (2022, coautor Silviu Tabac, pictori – Mariana Şlapac şi Iurie Caminschi - p. mort.), fiind, totodată, Cetățean de onoare al orașului de baștină (2018).

Constatăm că aceste contribuții ale istoricului Vlad Mischevca în evoluția școlii naționale heraldice sunt de netăgăduit.

Am deosebita plăcere să adresez colegului Vlad Mischevca, cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viață, calde urări de sănătate și prosperitate, noi succese remarcabile în activitatea științifică.

 

Leading representative of national heraldry

Keywords: Nicolae SCHIȚCO; Vlad MISCHEVCA; National Heraldry Commission; Coat of Arms and State Flag

Nicolae SCHIȚCO, Vice-President (1995-1997) and Secretary (2016-2020) of the National Heraldic Commission under the Presidency of the Republic of Moldova, appreciates the activity of the historian Vlad Mischevca in his capacity as a founding member of the National Heraldic Commission (1995). Noting the contributions of the first president of the NCH in the field of national heraldry, vexillology and phaleristics over 25 years (1995-2020).