Un cercetător de renume de peste Prut


Vlad Mischevca, prin studiile sale fundamentale dedicate genezei Chestiunii Basarabiei, poate fi considerat unul dintre cei mai importanţi specialişti în domeniu. Frământat încă din vremea studenției de cel mai tragic moment din istoria Moldovei, Vlad Mischevca a căutat să înțeleagă și să lămurească resorturile cele mai profunde ce au dus la ruperea pământului dintre Prut și Nistru de la sânul patriei. În acest scop, el a studiat metodic condițiile geopolitice create prin încheierea Tratatului de pace de la Kuciuk-Kainargi (1774), punând în lumină interesele tuturor Marilor puteri active în zonă (Imperiul Otoman, Rus, Habsburgic, Franța) în procesul sinuos al semnării Tratatului de pace de la București (1812). În acest context, s-a aplecat cu multă acribie asupra activității unora dintre domnii fanarioți ai Moldovei precum Constantin Moruzi, Alexandru II Mavrocordat (Firaris), Alexandru Ypsilanti, Manole Giani Ruset și, mai ales, Constantin Ypsilanti, căruia i-a dedicat monografia de referință din cultura română. A procedat sine ira et studio, revelând jocul dublu făcut de acești abili diplomați între Înalta Poartă și Rusia și consecințele acestuia în perspectivă istorică largă. Căci pe Vlad Mischevca nu l-a interesat doar să deslușească evoluțiile din perioada Războiului ruso-turc din anii 1806-1812, ci și să analizeze reverberațiile pe termen lung ale raptului Basarabiei, ocupându-se, printre altele, de protestele desfășurate la un secol de anexare, de pactul Ribbentrop-Molotov și de luptele din Transnistria în anii nouăzeci.

În paralel, folosindu-și bunele cunoștințe de istorie și limba greacă, s-a preocupat să arunce lumină și asupra îndelungilor și rodnicelor relații dintre Țările Române și Sfântul Munte. În acest cadru, a publicat lucrări de referință cu privire la daniile lui Ștefan cel Mare la Athos, la manuscrisele și cărțile românești păstrate până astăzi în bibliotecile mănăstirilor Sfântul Pavel și Pantocrator, ori la metocurile mănăstirii Vatoped pe pământul Moldovei.

Totodată, Vlad Mischevca poate fi pe bună dreptate socotit unul dintre părinții fondatori ai heraldicii și vexilografiei (vexilologiei) în Republica Moldova, remarcându-se nu doar prin studiile dedicate stemelor moldovenești din trecut, ci și prin propriile creații de profil adoptate fără rezerve de instituțiile statului.

 

A renowned researcher across the Prut

Keywords: Tudor DINU; Vlad MISCHEVCA; The Bessarabian Problem; Phanariot gentlemen

The professor, doctor habilitate, doctor honoris causa Tudor DINU from the University of Bucharest evokes the fundamental studies of the Romanian historian Vlad Mischevca, dedicated to the genesis of the Bessarabian Problem (1812). Mentioning, in this context, that the author - sine ira et studio - leaned with great care on the activity of some of the princes Phanariot of Moldavia and Wallachia, thus reserving for the historian Vlad Mischevca a place of honor in the pantheon of Romanian scholars. Noting, at the same time, that, using his good knowledge of Greek history, the historian from Moldova took care to shed light on the long and fruitful relations between the Romanian Principalities and the Holy Mount Athos.