O carte memorabilă despre Basarabia interbelică


Rareori un autor reușește să prezinte într-o carte istoria unei provincii și a unor monumente dintr-o perioadă determinată și, totodată, să redea viața de altădată acestor monumente dispărute, uitate sau neștiute de mulți dintre contemporani. În cazul de față, este vorba de avocatul Iulian Rusanovschi (n. 28 aprilie 1987, orașul Glodeni) și de piesele adunate în volumul „Războiul Monumentelor. Restabilirea monumentelor românești interbelice din Republica Moldova”, apărut la Editura Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZP) și tipărit la 1 Print Suceava.

Volumul, remarcabil atât prin conținutul său, cât și prin calitatea și forma grafică de realizare, ilustrează eforturile de mai bine de un deceniu întreprinse de autor pentru a identifica monumentele românești din perioada interbelică răspândite în spațiul basarabean și, totodată, de a mobiliza importante fonduri materiale, de energie și imaginație pentru a le readuce la viață. Suntem, așadar, în fața unei lucrări de cercetare istorică și arheologică și, în același timp, de ilustrare a rezultatelor la care s-a ajuns privind reabilitarea sau reconstrucția acestora.

Aria de cuprindere din acest volum se referă la localități ce au făcut parte din opt dintre județele României Mari (Bălți, Cahul, Cetatea Albă, Hotin, Lăpușna, Orhei, Soroca, Tighina), iar monumentele evocate și readuse la viață privesc eroi români din Primul și Al Doilea Război Mondial, troițe dedicate deportaților de către regimul bolșevic, busturi sau statui ale regelui Ferdinand și ale reginei Maria, Turnul Dezrobirii Basarabiei, complexe muzeale ș.a., toate cu valoare simbolică deosebită pentru sacrificii făcute în numele libertății, al dragostei de neam și de țară.

Unele dintre monumentele restaurate se referă la Regele Ferdinand (Întregitorul), căruia i-au fost închinate cel puțin nouă busturi și două statui, și la Regina Maria, nepoată a Reginei Victoria și a Țarului Alexandru al II-lea, care au ocupat un loc binemeritat în conștiința românilor basarabeni din perioada interbelică. În volum sunt prezentate, de altfel, primirile entuziaste de care s-au bucurat în Basarabia vizitele princiare sau regale românești. Aflăm, astfel, că prima trecere prin Chișinău a cuplului format de Principele moștenitor Ferdinand și Principesa Maria s-a petrecut în 1895, când tinerii prinți se aflau în drum spre Moscova pentru a participa la încoronarea Țarului Nicolae al II-lea al Rusiei. A urmat vizita suveranilor României Mari la Chișinău, între 20-23 mai 1920, după Unire, când Regele Ferdinand, într-un discurs rostit la cina oficială, organizată în sala Primăriei, a apreciat rolul țărănimii române dintre Prut și Nistru, „blândă și răbdătoare, care nu a așteptat alta decât dreptatea și lumina pentru suflet, după un veac de cufundare în întuneric prin nerespectarea limbii sale strămoșești în școală și biserică. Pe când toate celelalte limbi venite aici după răpirea Basarabiei s-au bucurat de carte, școală și biserică națională”. Cuplul regal român a revenit la Chișinău la 8 septembrie 1925, iar Regina Maria s-a mai aflat în capitala basarabeană la 30 mai 1927, când a participat la ședința Ligii Femeilor Române. De altfel, cu acordul reginei, mai multe școli din Basarabia i-au purtat numele, cele mai renumite fiind Liceul de fete din Chișinău și Liceul mixt din Rezina, ambele cu rezultate deosebite în pregătirea tinerilor din epocă.    

Titlul volumului (Războiul Monumentelor...) nu este ales întâmplător. El are în spate o realitate tristă, care durează de mai bine de opt decenii. Odată cu ocuparea Basarabiei de către URSS (iunie 1940), toate monumentele care aminteau de identitatea românească a teritoriului și apartenența sa la Regatul României au fost distruse din temelii.

Un exemplu concludent este bustul Regelui Ferdinand de la Ialoveni din fostul județ Lăpușna, realizat de sculptorul Al. Plămădeală și inaugurat la 29 iunie 1939.

Pe postamentul bustului restabilit în 2016 sunt înscrise datele privitoare la „războiul” cu acest monument.

Pe placa din față a soclului:

„Regele Ferdinand I,

Întregitorul României

1914-1927” 

Pe placa din spatele postamentului:

Distrus iunie 1940

Restabilit 28.11.1943

Distrus iunie 1944

Restabilit la inițiativa avocatului Rusanovschi Iulian

Inaugurat 27.10.2016”.

Mesajul din Cuvântul-înainte la acest volum este grăitor pentru profesiunea de credință a autorului: „Războiul Monumentelor reprezintă lupta generației noastre împotriva uitării și a mancurtizării generate de propaganda sovietică... Războiul cultural și spiritual împotriva românilor basarabeni a fost început de sovietici odată cu raptul de la 1940 prin distrugerea monumentelor de for public, a bisericilor și a cimitirelor de eroi. Începând cu anul 2010, am intrat într-o contraofensivă legitimă de refacere a monumentelor interbelice și a operelor comemorative de război distruse de bolșevici”.

 

A memorable book about the interwar Bessarabia

Keywords: Bessarabia; Romanian monuments; the interwar period; Ferdinand I King of Romania; Queen Marie of Romania

The volume „War of the Monuments. The restoration of interwar Romanian monuments from the Republic of Moldova”, author Iulian Rusanovschi, brings to the reader a historical and archaeological research and, at the same time, an illustration of the author’s research results regarding the rehabilitation or reconstruction of war memorials destroyed by the Bolsheviks.