Expoziție - eveniment. „LIMBA ROMÂNĂ, revistă de știință și cultură. 33 de ani în serviciul Moldovei Europene”


Expoziție - eveniment. „LIMBA ROMÂNĂ, revistă de știință și cultură. 33 de ani în serviciul Moldovei Europene”

Organizată în parteneriat cu Revista de știință și cultură „Limba Română”, expoziția este un eveniment consacrat sărbătorii naționale Ziua Limbii Române şi are drept scop să contribuie la valorificarea și promovarea valorilor naționale, implicit a tezaurului lingvistic românesc, să accentueze importanța rolului istoric, științific, cultural al procesului de renaștere națională, să sublinieze sacrificiul înaintașilor în lupta pentru limbă, alfabet şi identitate națională.

La finele lui 1990, înflăcăraţi de rolul ce-i revenea limbii române în haina ei firească, latină, în edificarea înălţătoarelor sentimente de conştiinţă identitară românească, a suveranităţii şi independenţei republicii faţă de imperiu şi a reorientării spre tradiţiile istorice şi reîntregirea neamului, Nicolae Mătcaș, Ion Dumeniuk şi Alexandru Bantoş înfiinţează revista „Limba Română”, care, cum ar fi spus părintele Alexie Mateevici, îşi propunea să lumineze poporul cu lumina cea dreaptă a adevărului.

Orientată, în primul rând, spre cerinţele şcolii de toate nivelurile, noua publicaţie viza pregătirea sub aspect metodic şi informativ în domeniul limbii şi literaturii materne a cadrelor didactice şi a elevilor, mai cu seamă în ceea ce priveşte familiarizarea cu operele scriitorilor de valoare din întreg spaţiul românesc, care nu fuseseră studiate la facultate, dar nici admise, în condiţiile persecutării a tot ce era un bun naţional comun, precum şi cu elemente din istoria, cultura şi civilizaţia neamului românesc.

Pe parcursul celor 33 de ani de apariţie, aria preocupărilor s-a extins, revista devenind o veritabilă publicație de ştiinţă şi cultură.

Lingvistul Nicolae Mătcaș menționa, la cea de-a 22 aniversare a revistei: „Indispensabilă încă de la început, cu autoritatea binemeritată pe care şi-a câştigat-o în rândurile cititorilor drept urmare a noutăţii informaţiei, varietăţii temelor abordate şi a competenţei cu care sunt elucidate, accesului pentru prima oară la valorile de vârf ale întregului patrimoniu cultural (monumente de limbă, literatură, folclor, istorie, artă etc.), a prestigiului autorilor (somităţi ştiinţifice în domeniu, reputaţi scriitori, istorici, critici literari, metodişti, oameni de cultură şi artă, filozofi etc. din republică, din Ţară, de pe mapamond) cât şi a colegiului de redacţie, este cu atât mai necesară în timpul de faţă, când setea de informare dintr-o sursă sigură şi bine documentată a crescut simţitor, iar problemele arzătoare privind deideologizarea ştiinţei şi depăşirea crizei identitare, cunoaşterea obiectivă a istoriei neamului, reintegrarea literaturii regionale în circuitul de valori general românesc, educarea şi culturalizarea tineretului în spiritul dragostei faţă de carte şi de frumos, dialogul artelor, asigurarea competitivităţii operelor de artă locale cu cele din circuitul românesc şi european etc. sunt pe agenda zilei”.

Încă de la începuturi, redacţia a trecut prin diverse dificultăți, a parcurs și înfruntat obstacole neprevăzute, însă a perseverat ferm convinsă că le va învinge. Echipa revistei „Limba Română” a crezut mereu că în marea bătălie pentru renaşterea naţională a românilor basarabeni, pentru suveranitate, independenţă, tricolor, imn, limbă de stat, alfabet latin, literatură, cultură şi istorie naţională, conştiinţă identitară şi demnitate de neam nu este singură, că acest act de patriotism va fi sprijinit de la vlădică până la opincă, de la salariat până la businessman, că la promovarea şi apărarea valorilor naţionale vor participa toţi – cu inima, cu mintea”.

Pentru mai multe generaţii de redactori şi autori ai revistei, Biblioteca Națională a organizat această expoziţie ce reflectă destinului publicației pe parcursul a 33 de ani, cu un generic ce exprimă concludent una dintre temele constant aprobate de publicaţie – numele corect al limbii, inclus în Constituţie abia în condiţiile afirmării cursului european al Republicii Moldova. 

Precizăm că în cadrul expoziției sunt prezentate revistele (de la primul, din 1991, și până la cel mai recent număr din 2023), precum și cărțile editate de echipa revistei „Limba Română”, galeria fondatorilor revistei și a celor mai importanți autori ai publicației, opinii, aprecieri, scrisori, documente, poze ce oglindesc activitatea echipei redacţionale de-a lungul anilor. Documentele sunt sistematizate în 10 compartimente: „Limba Română” – o publicație a unității naționale; Limba Română și adevărul despre noi; Coșeriana; Eternitatea Limbii Române; Virtuțile limbii române literare; Dimensiuni ale continuității românești; Lecțiile istoriei; Însemne identitare; Trei decenii de febrile căutări; Victorie a spiritului liber.

Stimaţi oaspeţi, dragi scriitori, oameni de ştiinţă, profesori şi colegi, bine aţi venit la această expoziţie-eveniment, care va fi accesibilă publicului larg până pe 29 septembrie curent.

 

An Exhibition Event. „Limba Romana” – a Journal of Science and Culture: Celebrating 33 Years of Championing European Moldova’s Linguistic Heritage

Keywords: the journal „Limba Română”; Romanian Language Day; exhibition; national values; Romanian linguistic treasury; national rebirth; cultural role; scientific role; historical role

The article discusses an exhibition organized in partnership with the science and culture the journal “Limba Română”, celebrating the national holiday “Ziua Limbii Române” (Romanian Language Day). The exhibition aims to highlight and promote national values, particularly the Romanian linguistic treasury. The journal “Limba Română”, established by Nicolae Mătcaș, Ion Dumeniuk, and Alexandru Bantoș in 1990, played a significant role in this process. The exhibition covers the magazine’s evolution over its 33 years of its publication, showcasing a variety of themes and contributions from various authors.