Statul ar trebui să-și finanțeze propriile publicații


Treizeci și trei de ani e o vârstă serioasă, simbolică, în care se formează personalitatea unui om. Dar şi personalitatea unei reviste cum e „Limba Română”. De-a lungul acestor ani, ea şi-a creat imaginea unei publicații de ştiinţă şi cultură, dar și de instruire şi de conştiinţă naţională. Existența ei coincide cu perioada de trezire şi de menţinere a conştiinţei naţionale aici, în acest spaţiu, şi nu doar în acest spaţiu. Mai mult, ea s-a afirmat ca o revistă a realităţilor lingvistice din întreg arealul limbii şi culturii române, sincronizată, prin demersurile ei, cu mişcările  lingvistice din alte arealuri.

Citim în genericul acestei expoziţii: „Revista «Limba Română» – în serviciul Moldovei Europene”. Şi este bine să subliniem acest lucru, pentru a înțelege şi noi, şi politicienii noştri că integrarea europeană nu se face doar la nivel politic, ci include şi editarea de carte, şi susţinerea financiară a unor reviste de filologie, de literatură și de cultură. Vreau să evidențiez acest lucru, pentru că în Republica Moldova apar câteva reviste de cultură care primesc finanţarea cea mai importantă de altundeva, chit că acel altundeva este patria noastră istorică. Dar o ţară care ţine la statutul ei de stat independent ar trebui să-şi finanţeze propriile reviste. Este îmbucurător ceea ce a afirmat astăzi reprezentantul Guvernului de la această tribună – că revista „Limba Română”, de rând cu alte reviste, va fi inclusă în nomenclatorul publicațiilor cu finanțare de la stat.

Doresc să felicit artizanii acestei publicații, în primul rând pe Ana Bantoș şi Alexandru Bantoş, distinse personalităţi ale culturii şi lingvisticii noastre, care, învingând atâtea dificultăţi şi bariere de-a lungul acestor ani, au rezistat și au asigurat apariţia, fără mari întreruperi, a revistei „Limba Română”, despre care am putea spune, fără teama de exagerare, că fiecare număr al ei este ca un manual. În biblioteca mea, de rând cu alte cărţi, păstrez mai multe numere din această excelentă revistă.

În încheiere, țin să-i felicit încă o dată și să le aduc cele mai sincere mulțumiri.

La mulţi ani, Limba Română!

La mulți ani, Revista „Limba Română”!

 

The governement should finance its publications

Keywords: publications; state financing; national consciousness; linguistic realities; European integration

The article written by Arcadie Suceveanu emphasises the importance of state financing for national publications in the context of Moldova’s European integration. The author pinpoints the exemplary role of the journal “Limba Română”, which, over the years, has proven itself not only as a comprehensive source of linguistic and cultural knowledge but also as an instrument fostering national consciousness. Additionally, this piece sheds a light on the struggles faced by the creators and contributors of the publication, honoring their resilience and consistency.