Suntem într-o părere


suntem într-o părere
tot mai rar
şi tot mai des
nu-mpărtăşim niciuna
 
dintr-o părere
ne transfigurăm
în suma
avalanşei de păreri
 
pieirea unei umbre
în apus
ar fi destinul stins
ca-ntr-o părere
 
 
Dosoftei acum
 
n-am mâncat pâinea cu zgură
ne-am mâncat limba din gură
 
drumul
prin pustiu –
cu scrumul
 
cărăruşa –
cu cenuşa
 
din plămada numai zgură –
anafură şi prescură
 
numai turn şi numai zid
la hotarul străpezit
 
printre vetrele sărace
lângă-o albie sălcie
cine-şi face zid de pace
turnuri de frăţie?
 
scorpii-corbii mari cât lanul
ne-au sleit grâul-elanul
 
şi-acum sunt
nici mai cât sânt
mai cât psalmul
dus de vânt
 
 
Procurátorul Iudeii
 
nuuu
procurátorul Iudeii
încă n-a murit
încă deliberează îngândurat
printre cei mai performanţi
detergenţi
 
procurátorul deşteptat
de cucul sărit
dintre cele două talgere
sterilizate
încă se mai spală
cu periuţa
pe sub unghiile
date cu lac
 
procurátorul Iudeii
totuşi şi-a desăvârşit
între timp arta fugii
printre evanghelii
 
iar astăzi atacă
o nouă accesare de taste
la requiemul lui Bach
şi cu nostalgie aşteaptă
aşteaptă aşteaptă
 
a doua venire
a Inculpatului
 
 
Din structura delirului
 
din structura delirului
un atom decăzut
se văzu
alăptat înfiat
de lumina hieratică
a genelor tale
 
de deasupra din staulul
abandonatei madone
ai clipit de uimire
şi zorii cei orbi
cei flămânzi de căldură
din primordii s-au înălţat
în evanghelii de lapte
 
sunt de-o samă cu zorile
 
şi dacă abia reuşii
să-ţi divulg
dintr-un fulg
unduioasa-ţi prezenţă
eterna
 
şi să ard în para iubirii –
alta ce mi-aş dori?
 
doar atât voi
să pot reintra împăcat
în alte celule
de haos
 
 
Nici într-o limbă poemul
 
nici într-o limbă Poemul
nu-şi află traducătorul
mai bine zis
toate limbile îl curtează
şi-i promit
cele mai scrobite
şi cele mai albe
aşternuturi
 
însă Poemul evadat
din închisorile de tifon
sau de chiciură
se întoarce subit
în propria sa harismă
mereu mai pur
şi mai cuprinzător
întrebând poeţii
din toate limbile:
 
cum să traduci în cuvinte
ceea ce întruna rămâne
dincolo de cuvânt?
 
 
Musca lui Obama
 
cu zboru-i verde fundamentalist
amestecând probleme importante
mai şi-anulând vreo câteva
din ele
 
ea a căzut eroic
pe covor
fulgerător de crud strivită
de palma lui Obama
cel viteaz
 
o voi vedenii musculare
 
deplângeţi-o
de astăzi înainte
cum îşi zbătu lăbuţele gingaşe
cum i se stinse
ultimul zum-zum
 
desigur faima-i
se va duce peste ani
desigur merita-va monument
preanegru-negru de bazalt
subtil şi-naripat lansat
în faţa casei albe-albe
de-a pururi vâjâind ca un propeler
străpunsă-n miezu-i axial
cu acul auriu de la cravată
 
Ochiul de veghe
 
ochiul de veghe
mă scrie mă vede
 
simultan deschizându-se
septentrional
dinspre steaua de sânge
dinspre osiris şi piramide
 
ochiul lumii sau al genunii
ochiul marelui ocean
 
mă urmăreşte fix mă scrutează
până-n străfundul
ochilor mei umezi
dilataţi de groază
 
şi mută sloiuri de gheaţă
de la un pol spre alt pol
acolo şi dincolo
unde mă voi muta şi eu
în curând
 
 
Agon
 
pleacă orgiile
vin liturghiile
 
tac toate-celele
urlă tăcerile
 
scândura gliile
sorb agoniile
 
ce codobatură
m-or căşunatură?
 
 
Alte noime (1)
 
Când vibrăm într-o durere
Ori ne-aprindem într-un lut
Cine suntem? Ce-ntuneric
Strigă-n noi? Ce duh căzut?
 
Sau prin vase capilare
Când trec sloiuri-fărdelegi
Cine suntem din născare?
Suntem fiare? Bestii reci?
 
De sub teascuri-ciclotrone
Sau de-o Literă ştampaţi
Suntem roboţi? Suntem clone?
Suntem zei multiplicaţi?
 
În litanii singulare
Ori sub zodii de blestem
Suntem îngeri? Suntem fiare?
Ce suntem?
...De mai suntem.
 
 
Alte noime (2)
 
Nici la cost
nici pe de rost
nici în laţul vorbei
nu se prinde
gândul călător spre alte gânduri
 
vorbele-n plăcere
faptele-n tăcere
 
nici în sân
nici în spin
nici în fălcile viperei
nu te poţi ascunde de tine
 
însă nici prin viaţă
nici prin moarte
să nu-ţi treacă
trenul celor deraiaţi din minte
 
 
Păianjenul al treilea Benedict
 
deodată, pe firul unui verset
limpede tors de privirile papei
lunecând sacrosanct
peste sânii toamnei pragheze,
un alt preot uşor-orbitor
din sfere serafice coborî
pe mantia grea
ca să-şi depene castă
liturghia amiezii
 
fluierul orgii amuţi şi se frânse
sub povara surprizei melodia
divină
reintrată-n vitraliul stranei
 
şi atunci de pe firul de-argint
se răsfrânse-n mulţime
euharistia unei
ne-
     mai-
            pome-
                     nite
                           epifanii
 
unul din cei doi
precis că era benedict
dar nu se ştie cine anume
împăinjenea privirile
tandru însemnând
cu cele douăsprezece picioruşe
un drum nevăzut
de cristal infinit
pe care-l vestea
solul celest al demiurgului
 
 
 
Poet, eseist, traducător, publicist şi om politic. S-a născut la 17 august 1949 în comuna Sângereii Vechi (astăzi or. Sângerei), jud. Bălţi.
În 1977 în colecţia „Debut” îi apare prima plachetă de versuri Zilele (prefaţată de acad. Mihai Cimpoi), pentru care i se decernează Premiul tineretului din republică (1979).
Este unul dintre fondatorii Mişcării de Renaştere şi Eliberare Naţională şi primul preşedinte al Frontului Popular din Moldova (1989-1992). A contribuit decisiv la proclamarea Suveranităţii şi Independenţei Republicii Moldova. În anul 1989 este ales deputat în Congresul deputaţilor poporului din U.R.S.S. şi în patru legislaturi ale Parlamentului Republicii Moldova (1990-1994, 1994-1998 şi 2009, martie – iunie; 2009 – iulie, pe lista Partidului Liberal).
În perioada anilor 1990-1993 a exercitat funcţia de prim-vicepreşedinte al Parlamentului Republicii Moldova.
Autor a peste 30 de volume de poezie, publicistică, eseu şi traduceri literare, este cunoscut în întreg arealul limbii române şi tradus în mai multe limbi de circulaţie universală. În anul 1998 Editura Eminescu din Bucureşti îi lansează, în seria „Poeţi români contemporani”, volumul de sinteză Cetăţile albe. În 1999, în cadrul Salonului Internaţional de Carte românească pentru Copii şi Tineret din Chişinău, antologiei pentru copii Duminica Mare i se acordă Diploma de merit „Cartea anului”, iar în 2000 îi apare Cartea-surpriză Povestea cerbului divin, ca la ediţia a VI-a a Salonului de Carte pentru Copii (2002) cărţii lansate de Editura Garuda-Art Bunicuţa zburătoare să i se confere din nou titlul de cea mai bună Carte a anului. Este coautorul noului Abecedar. Manual de limbă română (Editura Prut-Internaţional, 2000), actualmente aflat la a noua ediţie.
Este şef de proiect la Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, şef de cenaclu şi susţinător al tinerilor talente. Laureat al revistei „Flacăra» (1992, sub directoratul lui George Arion) şi laureat al revistei „Convorbiri literare» pentru eseu (2001).
Decorat cu „Ordinul Republicii” (1996) pe care l-a declinat ulterior (2001) din motivele incompatibilităţii cu resurecţia ideologiei comuniste.
Premiul pentru poezie „Mihai Eminescu” al Academiei Române (2009) pentru volumul de versuri Gheara de fum (Editura Garuda-Art, 2007).
Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, al Uniunii Scriitorilor din România şi al PEN-clubului.