O nouă perspectivă de abordare a literaturii în şcoală


Constantin Şchiopu, autorul lucrării anunţate în titlu, este – putem spune fără să ezităm – unul dintre profesorii de prestigiu, remarcându-se atât prin activităţi didactice constructive, cât şi prin cele de cercetare ştiinţifică.
Laborioasa-i activitate, reflectată (doar parţial) pe coperta a IV-a a cărţii, i-a permis să abordeze cu competenţă „reperele teoretice” şi „sugestiile pentru organizarea lecţiilor”, oferind o perspectivă nouă, modernă de abordare a literaturii în şcoală, orientarea fiind dată de obiectivele didacticii universale.
Autorul corelează latura educaţională-informaţională (p. 67-73) cu cea operaţională (formativă) şi oferă modele funcţionale (structuri) de organizare a lecţiei (p. 251), care să contribuie la formarea competenţelor comunicative de analiză a operei literare date, punând, astfel, în valoare postulatele didactice elaborate de P. Janet şi J. Dewey, care au demonstrat că operaţiile intelectuale rezultă din interiorizarea acţiunilor fizice şi a celor verbale.
Pe lângă condiţii, etape, niveluri, noţiuni specifice de interpretare a operei literare, autorul nuanţează metode, tehnici active şi interactive (de exemplu: jocul figurilor de stil, pictura verbală, ideea migratoare, textele calchiate etc.), prezintă proiecte didactice axate, în fond, pe obiective formative etc.
Prin însăşi schema de organizare, lucrarea dată vizează activităţi sintetice, a căror finalitate este formarea elevului / studentului nu numai ca receptor, ci şi ca emiţător de texte (mesaje) orale sau scrise. Sunt utile în acest sens tehnicile de expresie scenică, noţiunile de intonaţie, accent, timbru, tipuri de pauză etc. propuse de autor ca fiind predilecte creativităţii (p. 249).
Schemele operaţionale ale activităţilor şi ale celor de analiză a entităţilor literare, menţionate în paginile lucrării, evocă predispoziţia de homo faber a celor ce se vor a fi educaţi.
Apreciem studiul dat non dubitandum est ca o însemnată contribuţie la arsenalul didactic al educaţiei literar-artistice.