Teodor Buzu şi diversitatea armoniilor cromatice (pagini color)