În scopul aceloraşi idealuri


Aix-en-Provence, 21 iulie 1996
domnului Alexandru Bantoş,
redactor-şef al revistei „Limba Română”
 
Stimate domnule Alexandru Bantoş,
Scrisoarea Dumneavoastră din 6 iunie а.с. m-a mişcat, m-a impresionat profund.
Am simţit, în rândurile pe care mi le împărtăşiţi, gustul pâinii de acasă, parfumul îndepărtat al copilăriei mele pe meleagurile basarabene şi bucovinene (Soroca – Hotin) – dar, cu atât mai viu astăzi, când ne apropiem de vârsta nostalgiilor (la 8 septembrie voi avea 61 de ani!) –, generozitatea şi nobleţea pe care şi părinţii mei – mama era din Niorcani, sat de răzeşi de frunte – au încercat s-o sădească în inimile şi sufletele celor doi copii ai lor, Vadim (dispărut cu mult înainte de vreme, în 1991, fără să fi „putut” merge în ţară, la înmormântarea lui) şi Valeriu (în actul de botez: Valerie).
Din tot ce are domnul profesor Anatol Ciobanu puteţi publica orice, dacă veţi considera interesant şi util.
Pentru la toamnă vă voi pregăti colaborări periodice.
Cele două manuale, fără exagerare, se bucură de o primire excelentă, şi nu numai în Franţa... cred că este unul din rarele manuale de limba română din străinătate, care nu ne fac de râs. Am pus mult suflet în ele, căci am vrut astfel să îndeplinesc şi dorinţa mamei, care de mic mă încuraja să fiu profesor de limba română.
„Nebunia” creatoare am moştenit-o, cred, de la mama, Daria, „îndărătnicia” lucrării ogorului culturii, de la tata, Vasile.
Dacă pot fi editate aceste două manuale şi în Basarabia – Moldova... îmi dau şi cămaşa, cum se spune, pentru acest gest cultural!
Acuma am pe masa de lucru două volume: Ecouri poetice din Basarabia, cu traduceri realizate cu studenţii mei, şi Ţiganiada, traducere integrală (pentru prima dată, în istoria zbuciumată a acestei capodopere a literaturii universale, şi de o actualitate impresionantă), realizată de Aurelia, Romaniţa (fiica noastră) şi Valeriu, treime întru toate.
Lucrez la prefaţă, căci vreau să trec cu un burete aspru şi dătător de viaţă nouă, reală, peste imaginile „create” în Europa, prin TV, romane, articole etc., despre români: vampirism, Dracula, Ceauşescu, ţigani etc.
Pe biroul meu stau şi cărţile-revistele trimise în dar: vă îmbrăţişez pentru lupta nobilă, inspirată de dreptate şi adevăr pe care o duceţi.
Ştiţi că veţi avea în mine, până la ultima suflare, un luptător de nădejde în scopul aceloraşi idealuri.
Pe curând, cu noi şi bune ştiri culturale (şi nu numai!).
Vacanţă plăcută, salutări tuturor Fraţilor noştri întru Ştiinţă şi Adevăr, şi în primul rând Colegului Anatol Ciobanu,
Cu cele mai alese sentimente,
Valeriu Rusu
Aix-en-Provence, 2 iulie 1996