Purtând recunoştinţa oraşului Aix-en-Provence


Aix-en-Provence, 15 iunie 2000
Către Casa Limbii Române, Chişinău
În atenţia domnului Director Alexandru Bantoş
 
Stimate domnule Director,
Aşa după cum ştiţi, în ziua de 14 iunie а.с., а avut loc, în organizarea Departamentului nostru, manifestarea culturală franco-română consacrată celei de a 150-a aniversări de la naşterea lui Mihai Eminescu, poetul naţional al tuturor românilor, şi a trei decenii de la crearea Departamentului de limbă română şi a Seminarului de traduceri „M. Eminescu” la Universitatea Provence din Aix-en-Provence.
Participanţii la această reuniune de simţire şi cultură românească au luat cunoştinţă cu deosebită atenţie şi bucurie de mesajul trimis de Casa Limbii Române din Chişinău cu acest prilej.
Apreciind activitatea excepţională pe care Casa Limbii Române din Chişinău o desfăşoară, sub conducerea Dumneavoastră, rolul ei de seamă în promovarea şi cultivarea limbii Române, acolo, la limes-ul LATINITĂŢII, spre Orient, avem onoarea şi plăcerea să vă aducem la cunoştinţă că, în cursul acestei reuniuni, domnul Lengrand, adjunctul Primarului-Senator al Aix-ului, domnul Jean-François Picheral, împreună cu conducerea Departamentului nostru, au hotărât să acorde Casei Limbii Române din Chişinău medalia oraşului Aix-en-Provence.
Felicitându-vă călduros, pe Dumneavoastră, domnule Director, şi pe colaboratorii Dumneavoastră pentru această distincţie care ne onorează pe toţi,
Urând realizări tot mai însemnate şi mai bogate Casei Limbii Române din Chişinău,
Vă rugăm să primiţi, în spiritul alesei noastre colaborări în spaţiul culturii româneşti, stimate domnule Director, expresia sentimentelor noastre de stimă şi consideraţie.