Înflorirea din noi


Ediţia din anul curent a Concursului Literar „Florii”, organizat de Palatul Naţional de Creaţie a Copiilor, în comun cu Direcţia Cultură a municipiului Chişinău – a şaisprezecea la număr –, se situează, prin excelenţă, sub semnul înfloririi: înfloririi spirituale, înfloririi naturii, înfloririi talentelor.
Întrucât tinereţea şi, îndeosebi, adolescenţa trăieşte poezia la modul propriu, s-ar putea spune, organic – chiar şi în afara cuvintelor –, lucrările poetice sunt un barometru al sensibilităţii, al vieţii lăuntrice, al capacităţii de exprimare a participanţilor la concurs. Ne-a uimit dezinvoltura cu care se formulează gândurile. Am admirat fluenţa expresiei şi profunzimea mesajului.
De această dată nu au existat poezii slabe. Pur şi simplu – mai puţin reuşite decât cele premiate sau menţionate. Deci cota valorică a concursului a făcut un salt sesizabil. E destul de menţionat revenirea Dumitriţei Parfenie (Chişinău) cu stilu-i meditativ şi iscoditor, a Nadejdei Afanasie (Zâmbreni, Ialoveni), care reuşeşte să surprindă frumuseţea nebănuită a lumii înconjurătoare, a copiilor şi adolescenţilor din Medgidia, Constanţa, care au conferit poemelor parfumul dulce-sărat al revărsării Dunării în mare.
Am vrea, fireşte, să ştim că ideea concursului animează toţi participanţii nu doar pentru moment, ci pe parcursul întregului an, îndemnându-i să se lase pradă chinului „dureros de dulce” al creaţiei.