NICOLAE MĂTCAŞ – 70


Nicolae Mătcaş, personalitate implicată în mod activ în viaţa universitară, în viaţa ştiinţifică şi în viaţa politică a teritoriului românesc de peste Prut, Republica Moldova, a reuşit să omogenizeze cele trei direcţii ale activităţii sale, aşezându-le la baza procesului de renaştere naţională din Basarabia, pe principiul că rolul şcolii este hotărâtor în acest proces, iar dezvoltarea învăţământului este strâns legată, printr-un raport de interdependenţă, de intervenţia factorului politic, care poate să frâneze – aşa cum a făcut-o multe decenii – deopotrivă şi învăţământul, şi ştiinţa sau poate, dimpotrivă, să le asigure prosperarea. Preocupat în mod permanent şi prin întreaga sa fiinţă, până la disperare uneori, de soarta spiritualităţii româneşti, a înseşi fiinţei naţionale a neamului din această parte, N. Mătcaş s-a adâncit în egală măsură în plan ştiinţific şi în plan didactic, într-o complementaritate perfectă, în studiul limbii române în sensul afirmării identităţii ei de limbă romanică şi a unităţii ei. N. Mătcaş e o personalitate de mare prestigiu sub toate aspectele – ştiinţific, politic, etic – intelectual de mare rafinament, patriot în sensul adevărat al termenului, cu o forţă de dăruire exemplară, promotor prin tot ce-a făcut, alături de ceilalţi intelectuali, pentru renaşterea demnităţii şi identităţii naţionale în partea vitregă încă a României şi a românimii.
 
Prof. univ. dr. Alexandru Andriescu