Gest de înaltă preţuire


În acest număr de revistă includem unele texte prezentate la Simpozionul internaţional „Semantica limbii şi semantica discursului: interpretare şi descriere” (30-31 iulie 2008), organizat în memoria academicianului Silviu Berejan de Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe, la care au participat savanţi din Republica Moldova, România şi Federaţia Rusă.
Întrunirea de la Chişinău a constituit un prilej de a ne aminti de Omul şi Savantul Silviu Berejan şi de a lua în discuţie o serie din cele mai variate probleme lingvistice, interpretate prin prisma teoriei sale privind semantica, dar şi omosemia, sociolingvistica, de care a fost preocupat regretatul om de ştiinţă în ultimii douăzeci de ani. Studiile incluse aici, deşi variate ca tematică, sunt, în principiu, legate direct sau tangenţial de preocupările ştiinţifice ale savantului Silviu Berejan şi constituie o probă suplimentară a diversităţii şi a consistenţei activităţii lui de cercetare.
Silviu Berejan a fost un savant autentic, care nu şi-a compromis numele, respectându-şi propria demnitate. Se ştie, i s-a îngăduit cu o întârziere de mai bine de douăzeci de ani accesul în forul academic superior. Cu toate acestea, activitatea ştiinţifică a lui S. Berejan a fost recunoscută şi apreciată de comunitatea filologilor din fosta U.R.S.S., din Federaţia Rusă, din România, Germania, Franţa, inclusiv din Republica Moldova.
Acum, cu ocazia împlinirii unui an de la trecerea în nefiinţă a colegului, prietenului şi îndrumătorului nostru, ni se dezvăluie adevăratele dimensiuni ale operei la care a muncit o viaţă acad. S. Berejan. Numeroasele studii, articole, comunicări prezentate la simpozion, parte din care sunt propuse atenţiei cititorului, constituie un gest comemorativ şi de înaltă preţuire pentru cetăţeanul, profesorul şi savantul Silviu Berejan.