Conferinţa ştiinţifică a studenţilor filologi


La Universitatea de Stat din Moldova, în fiecare an, în luna martie, îşi desfăşoară lucrările Conferinţa Ştiinţifică Studenţească. La Facultatea de Litere anul acesta studenţii s-au întrunit la cea de-a XII-a ediţie a conferinţei cu genericul Instruirea şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere.
În cele patru secţii ale conferinţei (Limba română, Literatura română, Filologie clasică şi Filologie rusă) au fost prezentate 84 de comunicări.
Ca şi în anii precedenţi, studenţii de la secţia Limba română au fost activi, ingenioşi, punând întrebări şi formulând răspunsuri în cunoştinţă de cauză, au manifestat interes şi competenţă în expunerea faptelor de limbă. Tematica celor 29 de comunicări a fost variată, interesantă, abordând probleme dintre cele mai actuale. În referatele prezentate au fost supuse cercetărilor probleme din diferite compartimente şi ramuri ale limbii: Lingvistică generală, Sociolingvistică, Semiotică, Istoria limbii, Dialectologie şi toponimie, Lexicologie, Stilistică şi cultivare a limbii.
Cele mai bune comunicări au fost distinse cu diplome şi menţiuni. Astfel, la secţia Limba română membrii juriului au decis să-i premieze pe următorii studenţi:
Diplomă de gradul I:
1. Cristina Cojocari, rom.-engl., anul II. Mărcile interactive şi funcţiile ei în dialog (în baza operei „Pygmalion” de B. Shaw) – cond. şt. I. Condrea, dr. hab.
2. Galina Nepotu, rom.-engl., anul II. Legislaţia lingvistică şi unele probleme actuale ale limbii române – cond. şt. M. Purice, prof. univ.
Diplomă de gradul II:
1. Cătălina Iucal, rom.-engl., anul II. Studiu comparativ al traducerii „Mioriţei” în limbile engleză, franceză şi spaniolă – cond. şt. E. Oglindă, dr. conf.
2. Maria Trofim, rom.-fr., anul V. Caracterul nonarbitrar în terminologia viti-vinicolă – cond. şt. Vl. Zagaevschi, dr. conf.
Diplomă de gradul III:
1. Rodica Cociu, rom.-engl., anul V. Semiotica lacrimii şi a ochiului (observaţii şi reflecţii) – cond. şt. A. Ciobanu, dr. hab., prof. univ.
2. Victoria Ciorbă, rom., anul IV. Greşeli de vocabular în publicaţiile periodice – cond. şt. I. Melniciuc, dr. conf.
Menţiuni:
1. Natalia Stratulat, rom., anul V. Particularităţile lexico-stilistice în publicistica ziariştilor (C. Tănase, N. Dabija, P. Bogatu) – cond. şt. V. Molea, dr., lect. sup.
2. Viorica Manole, rom.-engl., anul III. Semiotica vestimentaţiei ca mesaj informaţional – cond. şt. G. Cerces, lect. sup.
3. Doina Rusu, rom.-lat., anul II BAC. Gramatica numelor proprii – cond. şt. Al. Gherasim, dr. conf.