Jurnal scris fără părtinire


Un volum mai puţin obişnuit, intitulat Jurnal săptămânal la Europa Liberă, a apărut recent la prestigioasa Editură Arc. El oglindeşte perioada noiembrie 2005 – noiembrie 2006 şi adună între copertele sale 53 de autori. E o continuare a primului volum, cu 60 de autori (Andrei Burac, Iurie Roşca, Oleg Serebrian, Aureliu Busuioc, Vasile Vasilache, Constantin Cheianu, Dmitri Peicev, Elena Bontea ş.a.), apărut în 2005. Sunt de fapt nişte crâmpeie din viaţa de zi cu zi proiectate pe un fundal social-politic şi economic, de cele mai multe ori dezolant, arareori încurajator. Dacă aş asemui aceste volume cu nişte naraţiuni, aş zice că sunt nişte povestiri în care toţi oamenii sunt deopotrivă de interesanţi, indiferent de profesie, vârstă, gen, naţionalitate, loc de trai şi opţiune politică. O naraţiune în care sau toţi sunt eroi, sau nimeni nu este erou. Sunt nişte puncte de vedere, nişte mărturisiri subiective, dar tocmai din coexistenţa lor, în ciuda diferenţelor, apare veridicitatea. Rubrica Jurnal săptămânal, realizată de Valentina Ursu, asta şi-şi propune: să fie un loc de întâlnire pentru voci distincte, deosebite, care nu doar să se facă auzite laolaltă, ci şi să comunice între ele. Mizele emisiunii Valentinei Ursu suntdiversitatea, comunicarea şi solidaritatea socială. În ciuda diferenţelor, uneori ireconciliabile, trebuie sa dialogăm pentru că trăim pe aceeaşi „planetă” – planeta Moldova.
În altă ordine de idei, am impresia că avem de-a face cu un document care, peste ani, va spune mai multe despre tranziţia moldovenească decât manualele de istorie şi asta pentru că Jurnalele săptămânale conţin istoria vie, fremătătoare a oamenilor, nu aceea alcătuită din formulele statice ale ideologiei.
Au apărut abia primele două volume. Şi cum proiectul e în plină desfăşurare, iar ziarista Valentina Ursu îşi lărgeşte în permanenţă aria de selecţie, nebănuite sunt vocile care vor răsuna în cadrul emisiunii Jurnal săptămânal la Europa Liberă. Iată în final numele câtorva autori din cel de-al doilea volum: Felicia Şerbanovschi, Valentin Krîlov, Nicolae Andronic, Vitalia Pavlicenco, Lucia Culev, Ala Menşicov, Mihai Ghimpu, Heather M. Hodges, Nina Neculce, Andrei Covrig, Eugen Lungu, Sergiu Crudu, Claudia Sanduleac, Tudor Rusu, Maria Scobioală, Constantin Tănase, Alexandra Can, Mariana Iuga, Vlad Cubreacov, Vitalie Nagacevschi, Andrei Hropotinschi etc.