Cărţile luminează – cunoaşterea încântă


Sub acest generic s-a organizat la Chişinău în perioada 21-25 aprilie 2010 Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret. Ajunsă la cea de-a XIV-a ediţie, această acţiune culturală îşi menţine obiectivul de bază: promovarea şi popularizarea cărţii pentru copii şi tineret. Salonul a devenit o motivaţie excelentă nu doar pentru editarea cărţii destinate celor mai tineri cititori, dar şi un model de afirmare a cărţii naţionale pentru copii, un îndemn şi o susţinere a acelora pentru care prosperitatea culturii şi, implicit, a cărţii pentru copii şi tineret se identifică cu sensul unui destin cultural şi vin la fiecare ediţie cu noi valori ale scrisului literar.
De-a lungul anilor, Salonul a cunoscut o evoluţie continuă, a acumulat experienţă, care ne-au ajutat să promovăm cartea pentru copii nu numai la nivel naţional, dar şi internaţional. Astfel, Republica Moldova a obţinut şi statutul de membru al comitetului de organizare al Festivalului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret din Coreea de Sud.
Timp de 14 ani, de când Republica Moldova, prin intermediul Secţiei Naţionale IBBY, este membru al Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret pe lângă UNESCO, s-a învrednicit de 14 diplome de merit. La capitolul Autor au fost menţionaţi scriitorii: Vasile Romanciuc, Arcadie Suceveanu, Aurel Scobioală, Claudia Partole; la compartimentul Ilustrator de carte pentru copii: Ion Severin, Sergiu Puică, Alexei Colâbneac, Violeta Diordiev; la secţiunea Traducător – Baca Deleanu. În acest an la Congresul Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret, ce va avea loc în Spania, Republicii Moldova i se vor decerna încă trei diplome: Ion Hadârcă – autor; Serghei Samsonov – ilustrator; Ala Bujor – traducător. O dată la doi ani ilustratorii de carte pentru copii participă la cea mai prestigioasă expoziţie de ilustraţie de carte pentru copii în original, la Bratislava, Slovacia.
Ediţia a XIV-a a Salonului, prin atmosfera preafrumoasei primăveri din acest an, a insuflat fiecărui vizitator dragostea de lectură, de cartea de valoare, atât de necesare pentru noile cuceriri în cunoaştere.
Cele peste 105 edituri din 9 ţări au expus circa 10.000 de titluri de carte cu o diversitate sporită şi o ţinută grafică excelentă.
De asemenea, Salonul a inclus şi expoziţia de ilustraţie de carte în original, au fost prezentate un număr record de cărţi noi – peste 120 de titluri, printre care: cartea-surpriză Melcii nu citesc ziare de Ianoş Ţurcanu, Cel rătăcit de Aurelian Silvestru, Cizmele cocostârcului de Aureliu Busuioc, Coada iepuraşului de Nicolae Rusu (Editura Prut Internaţional); Artefact de Ioan Mânăscurtă (Editura Princeps Magna); Lumea ca o poveste de Arcadie Suceveanu, Mari scriitori români de Mihai Cimpoi (Editura Silvius Libris); File de adio, Goangele Dădiţei, Păuniţa sau pasărea din noi de Victor Dumbrăveanu (Editura Bons Offices); Copilul din colivie de Claudia Partole (Editura Universul); Hai să-ţi spun...: 156 de răspunsuri date de mămici, tătici, bunici la întrebările celor mici (Editura Epigraf); colecţiile „Descoperă lumea” şi „Cele mai frumoase poveşti” (Editura Litera); Copilul cu chip de înger de Valentina Moşneaga-Mitrofan (Editura Dragodor); colecţia „Cinci poveşti” (Editura Biblion); Steaua poetului de dincolo de stele. Omagiu poetului Mihail Garaz de Alexandra Cucu (Editura Pontos); Pisoi mai mari, pisici mai mici şi un castel cu cinci pitici de Vasile Igna (Editura Limes, Cluj-Napoca, România).
În cadrul Salonului au avut loc lansări de carte la Casa Limbii Române: Eminescu după Eminescu de Adrian Dinu Rachieru (Editura Augusta, Timişoara, România), Literatura pentru copii de Diana Vrabie (Editura Integritas); la Biblioteca „B.-P. Hasdeu”: colecţia „Biblioteca «Ion Creangă»”, Tema pentru acasă de Nicolae Dabija, Elegiile fiului risipitor de Valeriu Matei, Poftiţi, domnule Kafka de Daniel Corbu (Editura Princeps Edit, Iaşi, România); la Biblioteca „Onisifor Ghibu”: Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani: Dicţionar 1945-2008 de Nicolae Busuioc (Editura Vasiliana, Iaşi, România), Scânteia de Ion Moscalu (Editura Danaster, Iaşi, România); la Liceul „Prometeu-Prim” au fost prezentate volumele: Stareţul Ambrozie de la Optima, Stareţul Nectarie de la Optima, traducere din limba rusă de dr. pt. Teoctist Caia (Editura Doxologia, Iaşi, România).
Un loc aparte în cadrul Salonului i-a revenit medalionului literar în memoria poetului Grigore Vieru cu genericul „Eu sunt poetu-acestui neam...”, unde s-au prezentat cele zece cărţi apărute după moartea poetului, inclusiv: Grigore Vieru – poetul (Î.E.P. Ştiinţa), Grigore Vieru – poetul arhetipurilor de Mihai Cimpoi, Grigore Vieru – pelerin pe drumuri nemţene de Olguţa Caia (Editura Princeps Edit, Iaşi), Un discipol al lui Orfeu, alcătuitor Raisa Vieru (Editura Prut Internaţional) etc.
Devenit deja manifestare culturală de înaltă ţinută, Salonul s-a remarcat prin prestigiul şi valoarea participanţilor, varietatea temelor ce-au prezentat interes pentru bibliotecari, profesori, scriitori, ilustratori de carte, editori. Astfel, s-au organizat mai multe întruniri profesionale: Simpozionul „Bibliotecile în arealul cultural-informaţional modern al copilului”, Atelierul „Competenţe şi certificări – garanţii ale dezvoltării domeniului info-documentar”, formatori Elena Leonte, Nicoleta Marinescu – evaluatori europeni, Conferinţa video Moldova – SUA, conferenţiari Carol Legarreta, manager Servicii pentru public în Sistemul de biblioteci publice din statul Maryland, SUA, Peggy Hansen, bibliotecar Servicii pentru copii din acelaşi sistem de biblioteci.
La Ministerul Culturii a avut loc Masa rotundă „Cartea fără frontiere” cu participarea distribuitorilor de carte din Republica Moldova, România, Belarus, Uniunea Scriitorilor, Uniunea Editorilor din Republica Moldova şi România.
Şi copiii au fost puşi la încercare. Pentru ei s-a anunţat Concursul „Descoperă povestea prin teatru”, în memoria Alexandrinei Rusu, redactor-şef al revistei „a’MIC”. Scopul Concursului fiind promovarea şi stimularea sensibilităţii artistice creative în rândul copiilor prin intermediul cărţii şi artei dramatice. Au participat 70 de elevi cu 53 de piese, din 9 raioane ale republicii şi din municipiul Chişinău.
Participanţii au dramatizat o poveste populară sau o poveste a unui scriitor clasic ori contemporan. Majoritatea lucrărilor au fost bune şi foarte bune, însă concursul rămâne a fi concurs – au câştigat cei mai buni. La Forumul copiilor, în cadrul Salonului, au fost premiaţi: Denis Răileanu (Bardar, Ialoveni) – premiul mare; Victoria Cuşnir (Ialoveni) – premiul I; Cristina Palamarciuc (Floreşti) – premiul II; Irina Lupaşcu (Ialoveni) – premiul III; Natalia Condrea (Ialoveni), Iuliana Nistor (Chişinău), Mihaela Plăcintă (Chişinău), Elena Vrabie (Hârbovăţ, Anenii Noi) – premii speciale; Eugen Morcov (Cotova, Drochia) – premiul special al Uniunii Teatrale din Republica Moldova, încă 13 concurenţi cu diferite menţiuni.
Şi la această ediţie a Salonului s-a păstrat frumoasa tradiţie a cărţii-surpriză pe care o primesc gratis preşcolarii şi elevii claselor primare – vizitatori ai Salonului. Cartea-surpriză a fost Melcii nu citesc ziare de Ianoş Ţurcanu, autor care la ediţia precedentă a câştigat premiul mare „Cartea anului” pentru volumul Un elefant în vagonul-restaurant. Cartea-surpriză a intrat în 15.000 de familii graţie susţinerii financiare a Ministerului Culturii, Primăriei municipiului Chişinău, Moldova Agroindbank, Editurii Prut Internaţional, SRL Baştina-Radog şi le mulţumesc pe această cale în numele tuturor copiilor, care au devenit posesori ai acestei cărţi.
În acest context, vreau să mulţumesc organizatorilor, participanţilor, conducerii Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport, Direcţiei Cultură, Bibliotecii „B.-P. Hasdeu”, Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, Bibliotecii Ştiinţifice ASEM, Casei Limbii Române, Liceului „Prometeu-Prim”, sponsorilor pentru susţinere şi înţelegere, pentru lumina adusă copiilor prin carte.
Momentul culminant al Salonului l-a constituit decernarea premiilor. Premiul „Ion Creangă”, pentru întreaga activitate în domeniul cărţii pentru copii, i-a revenit poetului Vasile Romanciuc, premiul pentru poezie „Grigore Vieru” l-a primit Vasile Igna (Cluj-Napoca, România), premiul „Igor Vieru” pentru întreaga activitate în domeniul ilustraţiei de carte pentru copii – Lică Sainciuc, premiul „Cartea anului” – lui Nicolae Rusu pentru volumul Coada iepuraşului, premiul „Simpatia copiilor” – lui Arcadie Suceveanu pentru volumul Lumea ca o poveste, premiul „Cartea cognitivă” – Editurii Epigraf pentru Hai să-ţi spun...: 156 de răspunsuri date de mămici, tătici, bunici la întrebările celor mici, premiul „Cartea de referinţă” – Editurii ARC pentru Cea mai bună carte de întrebări şi răspunsuri, premiul „Cea mai reuşită colecţie de carte pentru copii” – Editurii Litera pentru colecţia „Cele mai frumoase poveşti”, premiul „Cea mai reuşită prezentare grafică a cărţii” – lui Radu şi Violetei Diordiev pentru Un abecedar cum găseşti mai rar de Silvia Ursache (Editura Silvius Libris), premiul „Cea mai reuşită ilustraţie de carte în original” – Olgăi Cazacu pentru ilustraţiile la cartea Melcii nu citesc ziare de Ianoş Ţurcanu (Editura Prut Internaţional), premiul „Cea mai reuşită traducere din cartea pentru copii” – 1. lui Iurie Grecov pentru traducerea în limba rusă a volumului Mari scriitori români de Mihai Cimpoi (Editura Silvius Libris) 2. Pr. Teoctist Caia pentru traducerea volumelor Stareţul Ambrozie de la Optima şi Stareţul Nectarie de la Optima (Editura Doxologia, Iaşi).
Premii speciale au fost înmânate de către Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei, Primăria municipiului Chişinău, Comisia Naţională a Republicii Moldova pentru UNESCO, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, Fondul literar din Moldova, Secţia Naţională IBBY, Biblioteca Municipală „B.-P. Hasdeu”, revista „Florile dalbe”, Fundaţia „Eco-Art”, Iaşi, Editura Pontos etc. În total au fost înmânate 43 de premii.
 

 
* În acest număr prezentăm mai multe volume lansate în cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, 2010.