Semănătorul de lumină


GRIGORE VIERU, POETUL, volumul VI apărut în colecţia „Academica”,464 pagini. Coordonator al ediţiei: acad. Mihai Cimpoi. Chişinău, Întreprinderea Editorial-Poligrafcă Ştiinţa, 2010
 
„Prin iarba verde de acasă, / cu lanţul de rouă la glezne”, poetul Grigore Vieru a pornit în cea mai lungă călătorie pe care a făcut-o vreodată în viaţa sa, călătoria fără întoarcere, lăsându-ne drept moştenire un nume scris pe o carte şi exemplul strălucitor al unei vieţi trăite în zbucium până la ardere în numele identităţii de neam, de limbă şi de ţară.
Călător veşnic acum în stele, Grigore Vieru, „poetul cu trăsături de efigie romană”, cum l-a caracterizat exact bunul său prieten şi confrate într-ale poeziei, Marin Sorescu, avea pe faţa sa o aură tragică, în care se oglindeau durerile, suferinţele şi necazurile de care au avut parte basarabenii din plin, dar în acelaşi timp şi idealurile de libertate şi prosperitate ale acestora. Toate şi-au găsit reflectare în poezia sa tragică în esenţa ei, dar şi de o luminozitate dumnezeiască. Harul său divin a creat o poezie de mici cristale strălucitoare prin profunzimea şi frumuseţea lor, reunite trainic într-un „curcubeu de aur suspendat între două veşnicii”, cum spunea cu multă pătrundere acelaşi Marin Sorescu.
Volumul cu genericul Grigore Vieru, poetul apărut în februarie curent la Întreprinderea Editorial-Poligrafică Ştiinţasub egida Academiei de Ştiinţe de la Chişinău, în prestigioasa colecţie „Academica”, coordonator al volumului acad. Mihai Cimpoi, se circumscrie, dincolo de caracterul lui jubiliar fiind tipărit la împlinirea a 75 de ani din ziua naşterii poetului, dezideratului de înveşnicire, de cunoaştere mai profundă a acestui nume emblematic al literaturii şi culturii româneşti din Basarabia, membru titular al Academiei Române, doctor honoris causa al Academiei de la Chişinău. După un sumar florilegiu de texte despre Grigore Vieru şi dedicate poetului, publicate, în mare parte, la Chişinău, în revista „Limba Română”, „BiblioPolis”, „Literatura şi Arta”, dar şi la Iaşi, în volumele Taina care mă apără şi Grigore Vieru în amintirile contemporanilor (apărute la Editura Princeps Edit în 2008 şi 2009), volumul de la Ştiinţa lărgeşte oarecum cadrul, adunând la un loc aproape tot ce s-a scris mai valoros despre marele poet pe parcursul a peste 5 decenii de activitate literară, începând cu anul debutului în volum – 1957 – şi până azi, fie sub formă de studiu critic, eseu despre opera poetică viereană, fie sub formă de evocări, medalioane, dedicaţii poetice, mărturii documentare etc. Cele patru mari compartimente ale cărţii: Studii, analize, interpretări; Referinţe, evocări; Grigore Vieru prin el însăşi şi O viaţă de poet, în imagini conturează pe deplin adevărata dimensiune a unei personalităţi de excepţie în toate manifestările ei: autor al unei poezii lirice emoţionante, eseist profund, cugetător în aforismele şi interviurile sale, autor de literatură pentru copii, autor de texte pentru cântece etc. Compartimentul de Studii, analize, interpretări, de exemplu, cuprinde texte semnate de prestigioase nume precum Eugen Simion, Mihai Cimpoi, Nicolae Manolescu, Constantin Ciopraga, Marin Sorescu, Ioan Alexandru, Alexandru Zub, Dumitru Irimia, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Gheorghe Grigurcu, Alex. Ştefănescu, Romul Munteanu, Alexandru Cistelecan, Adrian Dinu Rachieru ş.a. O contribuţie aparte o constituie interpretările semnate de cercetătorii de la Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe de la Chişinău, sub a cărui egidă a apărut volumul: Vasile Bahnaru, Alexandru Burlacu, Ana Bantoş, Ion Ciocanu, Nina Corcinschi ş.a. Compartimentul Referinţe, evocări surprinde şi emoţionează prin textele semnate de Nichita Stănescu, Liviu Damian, Gheorghe Tomozei, Horia Zilieru, Ion Brad, Alexei Marinat, Vasile Vasilache, Spiridon Vangheli, Gheorghe Zamfir, Vasile Şeicaru ş.a. Din multitudinea dedicaţiilor poetice adresate poetului cititorul va găsi aici o serie de texte răscolitoare semnate de cunoscuţii poeţi Adrian Păunescu, Nicolae Dabija, Adam Pušlojić, Radu Cârneci, Leonida Lari, Dumitru Matcovschi ş.a. Crezul poetic al lui Grigore Vieru, dimensiunea de Om al Cetăţii este reflectată pregnant într-o serie de texte poetice selectate din ampla lui creaţie şi în cele două Testamente ale poetului publicate în volum. Compartimentul Viaţa în imagini prezintă manifestările publice ale activităţii poetului: acţiuni literare, simpozioane, congrese, întâlniri cu cititorul, prezentări de carte etc.
Păstrând şi ocrotind numele poetului Grigore Vieru, studiindu-i şi promovându-i opera, ne păstrăm, ne perpetuăm identitatea noastră de neam, de limbă şi de ţară.
Dumnezeu să ne ajute în toate bunele porniri şi fapte omeneşti.