Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Constantin CUCOŞ

Constantin CUCOŞ

Prof. univ., Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi, director al Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, Iaşi, România. Lucrări publicate: „Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice", ediţia a III-a (2009), „Educaţia religioasă. Repere teoretice şi metodice" (2009), „Teoria şi metodologia evaluării" (2010), „Educaţia. Experienţe, reflecţii, soluţii" (2013) ş.a.

TEXTE PUBLICATE