Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Victoria ROCACIUC

Victoria ROCACIUC

Doctor în studiul artelor, conferențiar cercetător, Academia de Științe a Moldovei, Institutul Patrimoniului Cultural.

TEXTE PUBLICATE