Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Viorica LIFARI

Viorica LIFARI

Doctor în filologie, conferenţiar universitar la Departamentul Lingvistică Germanică şi Comunicare Interculturală, Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, USM. Domenii de cercetare: gramatica funcţională, tipologia limbilor germanice, istoria limbii engleze, comunicare interculturală, lingvistica cognitivă. Autoare a 70 de publicaţii, printre care o monografie – Câmpul funcţional semantic al categoriei diatezei în limba engleză (2008), A Study in Germanic Languages (2008), A Methodological Guide in the History of the English Language (2015) etc.